Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
22. juli 2019
 

FelthåndbogenFoto/billede af Vandrikse (Rallus aquaticus)
Foto: Claus Halkjær

Galleri:
Seneste billeder | 1. kalenderår | adulte | juvenile | id-billeder | situationer/adfærd

Foto/billede af Vandrikse (Rallus aquaticus)
Foto: Torben Andersen


Foto/billede af Vandrikse (Rallus aquaticus)
Foto: Anni Nielsen


Foto/billede af Vandrikse (Rallus aquaticus)
Foto: Susanne JepsenVandrikse

Rallus aquaticus (læst 5961 gange)

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Tranefugle (Gruiformes)
Familie: Vandhøns (Rallidae)

Kendetegn: Længde 23-26 cm (næb 3-4 cm). Vingefang 38-45 cm. Lille, med typisk opstopperhale og rund bagkrop. Fuglens bedste kendetegn er det lange, buede, rødlige næb (som adskiller den fra rørvagtler) og den hvidlige undergump. Den er normalt sky, ses sjældent frit fremme, hyppigst ved kanaler eller åbninger i tæt sumpbevoksning - og gerne i morgen- og aftentimerne. Færdes ganske ubesværet gennem vegetationen, idet den anlægger et tæt system af stier gennem territoriet. Indimellem står den frit i vandkanten og solbader eller pudser sig. Oftest er det det karakteristiske "grisehyl" iblandet en særegen brummende stønnen samt et eksplosivt, ofte accelererende "gyp gyp gyp", man opdager den på. Kan høres flere hundrede meter væk.

Flyver flagrende med dinglende ben, og ses normalt kun, når den jages op. Søger hurtigt i skjul igen.

Adult har gråt hoved og grå underside, sorte flanker med smalle, hvide tværbånd, hvid undergump og brunplettet overside. Næb og øjne er røde, ben lyserøde.

Juvenil er gråbrun med gulbrun øjenbrynsstribe, lys strube og mørk kind. Brystet er svagt mørkplettet. Øjnene og næbbet er gråbrune.

Kylling er sort, pjusket og langbenet.

Forveksling: Grønbenet Rørhøne.

I felthåndbogen kan du læse mere om: Grønbenet Rørhøne

Biologi: Yngler første gang 1 år gammel. Forsvarer territorium og danner par for en enkelt sæson. Reden anbringes skjult i vegetationen, gerne nær bredden. De 6-11 æg lægges fra primo maj og udruges af magerne i fællesskab på 19-22 dage. Ungerne er flyvefærdige 20-30 dage gamle og selvstændige efter ca. 2 måneder. Lægger ofte to kuld årligt.

Føde: Nærmest altædende, men lever især af vandinsekter, haletudser og frøer, snegle, mindre pattedyr og fugle, og især om vinteren indtager den også planteføde, bl.a. rødder af engkarse og brøndkarse, men også blade og frø af forskellige planter.

Levested: Yngler i lavvandede områder med ikke for tæt bevoksning (blandt siv, star eller pil) - ved rørskov i søer, moser, langs åer og i brakvandsfjorde. I perioder med hård frost presses fuglen ud til isfrie fourageringsområder og er rimeligt tillidsfuld.

Udbredelse: Er en ret almindelig ynglefugl her i landet. Arten har oplevet en bestandsfremgang i Danmark igennem det 20. århundrede og er i år 2000 vurderet til 2.000-5.000 par. Den markant største ynglebestand findes i Vejlerne i Thy, hvor der er registreret knap 400 ynglepar.

Fennoskandia ligger ved nordgrænsen for artens udbredelse. Derfor yngler den i Norge, Sverige og Finland kun i de sydlige egne. I Norge med 100-200 par, Sverige med 5.000 par, Finland med 300-600 par.

Derudover yngler arten i samtlige europæiske lande, i Nordafrika og i egnede biotoper gennem Asien til Stillehavet.

Log på for at se et kort over Naturbasens observationer af Vandrikse.

Hvornår ses den?

De fleste danske vandrikser trækker i sept./okt. til overvintring i Vest- og Sydeuropa. Herfra vender de timbage ultimo febr./marts.

Trækgæster nord- og østfra ses her i landet i sept./nov. og marts/april. Et mindre antal skandinaviske fugle overvintrer i Danmark.

Status: Arten er almindelig i Danmark [?]
Denne beskrivelse er skrevet/redigeret af en til flere personer baseret på en 1. udgave skrevet af Anni & Peter Nielsen d. 05-12-2013. Beskrivelsen er senest redigeret af Anni & Peter Nielsen d. 09-12-2013.
Se historik
.

Litteratur brugt til denne beskrivelse:
Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten, v/Beaman, Madge og Olsen. Gads Forlag 1998.

Fuglefelthåndbogen, v/Gejl, Gyldendal 2010.

Nordens Fugle, v/Génsbøl, Gyldendal 2006.

Fugle i felten, v/Svensson m.fl., Lindhardt & Ringhof 2010.

Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator