Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
25. februar 2020
 

FelthåndbogenFoto/billede af Dværgryle (Calidris minuta)
Foto: Peter Dam

Galleri:
Seneste billeder | 1. kalenderår | adulte | juvenile | id-billeder | situationer/adfærd

Foto/billede af Dværgryle (Calidris minuta)
Foto: Peter Nielsen


Foto/billede af Dværgryle (Calidris minuta)
Foto: Peter Nielsen


Foto/billede af Dværgryle (Calidris minuta)
Foto: Emil LütkenDværgryle

Calidris minuta (læst 5493 gange)

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Mågevadefugle (Charadriiformes)
Familie: Sneppefugle (Scolopacidae)

Kendetegn: Længde 14-15 cm, vingefang 27-30 cm. Den mindste af vore vadere (2/3 af Almindelig Ryle) med ret kort, lige næb og sorte ben. Kendes i sommerdragt på en broget overside i sort, gulbrunt og rødbrunt samt, i varierende udstrækning, rødbrunt på hovedet og siderne af brystet.

Tydelig hvid tegning på hoved og bryst giver lysere forparti end hos alle andre småvadere end Sandløber.

I vinterdragten (juli/nov. marts/april) er fuglen ensfarvet musegrå på oversiden. Undersiden er fortsat hvid, men nu med et, gerne ufuldstændigt, gråligt brystbånd. Ungfuglene kendes på en meget kontrastrig overside, hvor de mørke fjer har rustfarvede og hvide bræmmer, og hvor der på skuldrene ses et iøjnefaldende lyst V. En lysegrå nakke danner en brat overgang til en mørk tegning på issen. Flertallet har et gulbrunt brystbånd.

Næb og ben er mørke.

Normalt optræder Dværgryle her i landet i selskab med Almindelig Ryle- enkeltvis eller nogle få stykker sammen. Men den kan også ses i småflokke uden andre arter. På gode lokaliteter (f.eks. Agger Tange) iagttages ind imellem forsamlinger på flere hundrede fugle. Dværgrylen er ret tillidsfuld, men letter når mere sky arter flyver op. Den fouragerer langs bredden eller ude på åbne mudderflader og virker meget energisk, når den i hurtigt tempo samler det ene fødeemne efter det andet. Skræmmes den op, flyver den bort lavt over vandet. Flyver hurtigt og kastvist. I flugten ses hvide vingebånd og mørk halemidte.

Stemme: Kaldet er et kort, distinkt pit ofte gentaget med korte mellemrum.

JIZZ: En vadefugl på 2/3 af Alm.Ryles størrelse, oftest med to hvide striber, formet som et V på ryggen kan meget vel være en Dværgryle.

Forveksling: Temmincksryle (der har mudderbrun overside med varierende, mørke pletter, lys kile mellem halssider og vingeforkant, tydelig, lys øjenring og lyse ben), Sandløber samt flere sjældne småryler.

I felthåndbogen kan du læse mere om: Temmincksryle, Kærløber

Biologi: Yngler første gang 1-3 år gammel. Hunnen lægger 1-3 kuld pr. år. Kuld nr. et udruger hannen, kuld nr. to hunnen eller evt. en ny han; af og til udruger hunnen så selv et kuld nr. tre. Rugetiden er 21-22 dage. Ungerne er flyvefærdige 15-18 dage gamle. Æglægning sker i Nordnorge normalt ult.juni/pr. juli. (Omstændighederne synes at ligge tæt på Temminckrylens).

Lever hovedsagelig af smådyr.

Levested: Yngler ikke i Danmark.

Dværgrylen er en højnordisk art. I Danmark er den en ret almindelig trækgæst, der kan ses ved kyster overalt i landet, specielt hvor disse er mudrede og lavvandede. Fuglen træffes dog også lejlighedsvis ved ferske vande.

Den yngler i Norden kun på strandenge og heder langs kysten af det nordligste Norge samt (uregelmæssigt) i det nordlige Finland. Desuden er fuglen i 1960erneog 70erne konstateret ynglende et par gange i det nordlige Sverige.

Den nordlige bestand skønnes til 200-1000 par i Norge samt 0-5 par i Finland.

Udbredelse: Ud over hvad der står nævnt om udbredelsen i Norden, yngler Dværgrylen også østover gennem tundraen til Taimyr-halvøen og på et par øer i Ishavet.Log på for at se et kort over Naturbasens observationer af Dværgryle.

Hvornår ses den? Ses kun fåtalligt på forårstræk i perioden ultimo april/primo juni. Om efteråret ankommer de første fugle medio juli. Trækket kulminerer for de gamle fugle primo aug. for ungfuglene ultimo aug./medio sept. De sidste ses normalt medio okt.

Vinterkvartererne ligger i de tropiske og subtropiske dele af Afrika og Asien.

Status: Arten er almindelig i Danmark [?]
Denne beskrivelse er skrevet/redigeret af en til flere personer baseret på en 1. udgave skrevet af Anni & Peter Nielsen d. 01-09-2006. Beskrivelsen er senest redigeret af Anni & Peter Nielsen d. 10-11-2010.
Se historik
.

Litteratur brugt til denne beskrivelse:
Mullarney m.fl. Fugle I felten, L&R 2004.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman m.fl., Gad 1998.

Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator