Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
29. marts 2020
 

FelthåndbogenFoto/billede af Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus)
Foto: Jørgen Erik Nissen

Galleri:
Seneste billeder | adulte | id-billeder | situationer/adfærd

Foto/billede af Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus)
Foto: Frank Desting


Foto/billede af Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus)
Foto: Frank Desting


Foto/billede af Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus)
Foto: Emil Skovgaard BrandtoftEnkeltbekkasin

Lymnocryptes minimus (læst 8451 gange)

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Mågevadefugle (Charadriiformes)
Familie: Sneppefugle (Scolopacidae)

Kendetegn: Længde 17-19 cm (heraf næb 4), vingefang 33-36 cm. Mindre end Dobbeltbekkasin (omtrent på størrelse med en Almindelig Ryle) med kortere næb og spidsere, ensfarvet hale. Næbbet er normalt lige så kort som hovedet. Hovedtegningerne lysere end Dobbeltbekkasins med brede, lyse hovedstriber og en ret smal, mørk streg gennem øjet. Den eneste bekkasin uden lys midterstribe i issen og med stribede flanker. Undervingen er mørk med lyst midterparti.

Fouragerer nervøst med konstant kniksende halebevægelser (med næbbet som en symaskine), men ”stivner” ved uro, og er da næsten umulig at opdage. Færdes skjult. Da dens brune, plettede ryg med markante, gule længdestriber sikrer, at den går i et med underlaget, kan man næsten komme til at træde på fuglen, før den letter - for at flyve et kort stykke i lav, lige flugt (og ikke zig-zag-agtigt som Dobbeltbekkasin) og hurtigt dykke ned i vegetationen. Den virker da rundvinget (som meget lille Skovsneppe). Vingerne er mørke med en diffus, lys bagkant på armen, men de gullige ryglinier er tydelige.

Stemme: Spillende fugle udstøder en lang tonerække, der lyder som en galopperende hest. Svær at stedfæste i territorieflugten. Normalt tavs under opflyvningen, men kan udstøde et kort, svagt ”scah”.

Forveksling: Dobbeltbekkasin

I felthåndbogen kan du læse mere om: Dobbeltbekkasin

Biologi: De 4 æg lægges fra medio maj og udruges formentlig af hunnen alene på omkring 24 dage. Lægger måske 2 kuld pr. år. Spil høres i al fald også i juli.

Lever fortrinsvis af insekter og deres larver, snegle, muslinger og diverse orme.

Levested: Yngler ved store moser i buskklædt tundra og i højmoser.

Artens biotopvalg er ret specielt. Tuet sump med spredt bevoksning af lave rør, lysesiv eller kogleaks m.v. både ved kysten og i indlandet foretrækkes i hvert fald som dagrasteplads, og arten træffes oftest nogle ganske bestemte steder på en lokalitet. Fourageringen foregår næsten udelukkende om natten, og fuglene kan foretage kilometerlange fourageringstræk.

I perioder med frost og isdække, hvor de foretrukne lokaliteter er utilgængelige, raster og fouragerer fuglene ved kildevæld og på åbredder.

Udbredelse: Arten yngler ikke i Danmark. I Norge og Sverige er den en fåtallig ynglefugl (hhv. 2.500 par og 1.000-5.000 par). Finland tegner sig for 10.000-15.000 par.

Log på for at se et kort over Naturbasens observationer af Enkeltbekkasin.

Hvornår ses den? Optræder på efterårstræk her i landet fra sidst i september til først i november (med kulmination i oktober). I milde vintre kan ganske enkelte fugle overvintre, men generelt ligger vinterkvarteret i Vesteuropa og Middelhavsområdet samt i Sahelzonen syd for Sahara.

På forårstræk ses fuglen langt sjældnere (blot 10% af efterårstrækket) – i perioden fra sidst i februar til midt i maj. Men det er svært at vurdere hvor mange fugle, der raster under trækket i Danmark. Selv ved systematiske optællinger er arten let af overse, idet flugtafstanden som nævnt ovenfor er under 2 meter.

Status: Arten er relativt sjælden i Danmark [?]
Denne beskrivelse er skrevet/redigeret af en til flere personer baseret på en 1. udgave skrevet af Anni & Peter Nielsen d. 17-03-2010. Beskrivelsen er senest redigeret af Thomas Eske Holm d. 05-04-2010.
Se historik
.

Litteratur brugt til denne beskrivelse:
Fugle i felten, v/Mullarney m.fl., L&R, 2000.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten, v/Beaman m.fl., Gads Forlag 1998.

Nordens fugle, v/B.Génsbøl, Gyldendal, 2006.

Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator