Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
29. marts 2020
 

FelthåndbogenFoto/billede af Sortklire (Tringa erythropus)
Foto: Anni Nielsen

Galleri:
Seneste billeder | 1. kalenderår | adulte | juvenile | id-billeder | situationer/adfærd

Foto/billede af Sortklire (Tringa erythropus)
Foto: Anni Nielsen


Foto/billede af Sortklire (Tringa erythropus)
Foto: Ulf Bjerre


Foto/billede af Sortklire (Tringa erythropus)
Foto: Karenmarie Simonsen

Figur 1.

Sortklire

Tringa erythropus (læst 5533 gange)

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Mågevadefugle (Charadriiformes)
Familie: Sneppefugle (Scolopacidae)

Kendetegn: Længde 29-32 cm, heraf næb 5-6 cm. Vingefang 61-67 cm. Er lidt større end Rødben med længere og tyndere næb, hvis yderspids er let nedadbuet. Benene – især knæene – er længere.

I sommerdragt er den meget karakteristisk – sodsort med fine, hvide prikker på ryg og vinger, med mørkt røde ben og rødt på basis af undernæbbet. I flugt viser den hvid overgump som strækker sig i en spids op på ryggen og hvid hale med mørke tværbånd.

I vinterdragt bliver den lyst grålig med hvid underside, beholder rygtegningen og det røde på ben og næb.

Ungfuglen er som adult i vinterdragt med diffus, mørk vatring på undersiden, gråbrun, fint hvidprikket overside og med orangerøde ben.

I flugt kendes den fra Rødben på ensfarvede vingeoversider (hånd lidt mørkere end arm) og på kraftigere krop. Trækker ofte benene op under kroppen i flugt; ellers rager de tydeligt ud bag halen. Flyver mere retlinet og målbevidst end andre klirer og optræder enligt eller i småflokke.

Flugtkaldet er et velklingende, toleddet ”tju-it”, med sidste led i lidt højere toneleje.

Forveksling: Rødben

I felthåndbogen kan du læse mere om: Rødben

Biologi: De 3-4 æg lægges sidst i maj/først i juni. Hunnen forlader gerne ynglepladsen, inden æggene klækkes. Rugetid, hvornår ungerne er flyvefærdige og alder ved første ynglen er ukendt.

Den længstlevende Sortklire i det danske materiale fra Dansk Trækfugleatlas (se nedenfor) blev skudt 6 år og 1 måned efter, at den blev ringmærket som ungfugl i første leveår.

Føde: Æder hovedsageligt forskellige insekter, i mindre grad også små krebsdyr, snegle, haletudser og frøer.

Levested: Ynglepladserne ligger i åben nåleskov, især i skovbrandsfelter og gerne nær en mose. Lejlighedsvis træffes den i birkezonen, i sjældne tilfælde også i pileregionen. Den typiske yngleplads er et større, tuet mosedrag med enkelte, spredte små fyrretræer og et mindre vandhul fyldt med græstuer.

Udbredelse: Yngler ikke i Danmark, men ses på almindeligt træk forår og efterår. Yngler både i Norge (2-6.000 par), Sverige (5-10.000 par) og Finland (15-20.000 par) – med en tydelig nordlig udbredelse i alle 3 lande. Yngler derudover i et bælte gennem det nordlige Rusland og Sibirien frem til Stillehavet.

Log på for at se et kort over Naturbasens observationer af Sortklire.

Hvornår ses den? Forårstrækket foregår meget koncentreret fra sidst i april til midt i maj, samtidig med at fuglene fælder til sommerfragt. I april kan man endnu se individer i vinterdragt.

Efterårstrækket indledes af de gamle hunner allerede i starten eller midten af juni efter kun 4-5 uger på ynglepladsen. Fra midt i juli ankommer de gamle hanner, og fra august også ungfuglene. De sidste Sortklirer er ude af landet midt i november. Overvintrer primært i Afrika syd for Sahara. Et mindre antal forbliver i Vesteuropa og Middelhavsområdet vinteren igennem.

Større flokke forekommer sjældent. Men i de seneste år har der været op til omkring 1.000 rastende fugle i Margrethe Kog i begyndelsen af maj og i august-september. En del af fuglene fælder her under opholdet. Bortset fra de store forekomster i Vadehavsområdet og på Tipperne optræder Sortkliren spredt på gode vadelokaliteter i hele landet. Vadeflader med blød bund og lavt vand foretrækkes tydeligvis – men den kan ses på vanddybder, hvor den kun lige kan bunde. Her tager den alle slags smådyr inkl. småfisk såsom hundestejler.

Status: Arten er almindelig i Danmark [?]
Skrevet/lagt på nettet af Anni & Peter Nielsen d. 06-08-2008
Litteratur brugt til denne beskrivelse:
Nordens fugle v/Génsbøl, Gyldendal 2006.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman m.fl., Gads Forlag 1998.

Fugle i felten v/Mullarney, L&R 2000.

Dansk Trækfugleatlas, Forlaget Rhodos og Zoologisk Museum, 2006.

Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator