Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
29. februar 2020
 

FelthåndbogenFoto/billede af Almindelig Vandpest (Elodea canadensis)
Foto: Poul Evald Hansen

Galleri:
Seneste billeder | vegetative individer | id-billeder | situationer/adfærd

Foto/billede af Almindelig Vandpest (Elodea canadensis)
Foto: Birgit Knudsen


Foto/billede af Almindelig Vandpest (Elodea canadensis)
Foto: Jørgen Christiansen


Foto/billede af Almindelig Vandpest (Elodea canadensis)
Foto: Maria Petersen

Figur 1. Her ses tydeligt forskellen på de 2 arter Vandpest. Smalbladet Vandpest med spidse og klokrummede blade til venstre.

Almindelig Vandpest

Elodea canadensis (læst 36116 gange)

Klasse: Enkimbladede (Liliopsida)
Orden: Frøbidordenen (Hydrocharitales)
Familie: Frøbidfamilien (Hydrocharitaceae)

Kendetegn: Skudrankerne kan blive indtil et par meter lange. Almindelig Vandpest er en som udgangspunkt rodfæstet vandplante, der også klarer sig godt løsrevet og fritflydende. Stænglen er tynd og grenet.

Blade er 10-30 mm lange, 1,5-3,5 mm brede, mørkegrønne, tynde, bløde og med but til afrundet spids. Blomsterne hvidlige, 3-4 mm brede, på tynde stilke, som hæves over vandoverfladen.

Forveksling: Den kan forveksles med Smalbladet Vandpest, men denne har spidse blade, som er klokrummede, i hvert fald foroven i skuddet. Se illustrationsfoto

I felthåndbogen kan du læse mere om: Smalbladet Vandpest

Biologi: Nedsænket vandplante, som er fritsvømmende eller med svagt rodfæste. Planten er tvebo med særskilte han- og hunplanter, men der findes kun hunplanter i Norden.

Almindelig Vandpest udvikler vinterknopper/overvintringsknopper, som er korte skud med tætstillede blade.

Den har været anvendt og anvendes som akvarieplante. Almindelig Vandpest stammer fra Nordamerika og er blevet spredt i naturen, ved at folk har tømt indholdet af deres akvarier ud i søer og åer.

Første fund i Europa er fra Irland i 1836.

I Danmark fandtes den første gang i naturen ca. 1870 i Sønderjylland.

Den har meget effektiv vegetativ spredning. Små stængelstykker kan hurtigt gro ud til nye planter. Den har fået navn efter, at den hurtigt totalt kan dominere en sø. Senere reduceres dens dominans ofte.

Økologi:

Almindelig Vandpest er ret tolerant over for eutrofiering, men selv den kan ikke klare hvad som helst, idet dens blade overgros med epifytiske alger, hvorved dens fotosyntese hæmmes. De dele af planten, der overgros med epifytiske alger m.v. har ikke effektiv fotosyntese, fordi algebelægningerne skygger for sollyset. Vandpest-planten kan i nogen grad kompensere ved sin hurtige vækst, hvor de nye plantedele har effektiv (positiv) fotosyntese indtil de evt. overgros af algebelægningerne. Algerne har hurtigere vækst ved høje næringsniveauer (især af kvælstof og fosfor) og kan udkonkurrerere karplanterne, når næringsniveauerne stiger. - Selv Almindelig Vandpest kan tabe i denne konkurrence, selvom den er mere standhaftig end de fleste andre vandplanter p.g.a. sin ret hurtige vækst. Andre vandplanter, f.eks. submerst voksende vandaksarter har på det tidspunkt for længst givet op, da de har en langt lavere vækstrate end Almindelig Vandpest.

Etymologi:

Om forklaring af slægts- og artsnavn, se omtalen under Smalbladet Vandpest. "Canadensis" = "Fra Canada", arten går ret langt mod nord.

Levested: Næringsrige søer og åer, spildevandstekniske anlæg, grøfter o.s.v.

Udbredelse: Almindelig i de frugtbare egne, især i bynære søer, åer og grøfter. Ellers hist og her til temmelig almindelig.

Log på for at se et kort over Naturbasens observationer af Almindelig Vandpest.

Hvornår ses den? Året rundt. Om vinteren er den dog ofte ret afrappet, men kan som regel let erkendes.

Status: Arten er almindelig i Danmark [?]
Denne beskrivelse er skrevet/redigeret af en til flere personer baseret på en 1. udgave skrevet af Poul Evald Hansen d. 03-06-2006. Beskrivelsen er senest redigeret af Poul Evald Hansen d. 21-08-2014.
Se historik
.

Litteratur brugt til denne beskrivelse:
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danske Vanplanter (Miljøstyrelsen, ligger på Internettet) og har fine detailbeskrivelser af vandplanter. Desuden Danmarks Vilde Planter (Skytte Christiansen).

Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator