Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
3. april 2020
 

Brugerprofil for Poul Evald Hansen


Nye brugere | Senest opdaterede | Profiler med foto | Profiler med beskrivelse | Udenlandske brugere

Rediger din profil | Antal tilmeldte brugere: 66809


 
Bruger
Skriv en email til Poul Evald Hansen
Se Poul Evald Hansen i felten  
Jeg har to store døtre på hhv. 36 og 27 år og bor i almennyttigt byggeri: Galgebakken i Albertslund. Jeg har boet i kommunen siden 1972, først på kollegium i Morbærhaven, siden i Hyldespjældet og fra 1983 i Galgebakken. Jeg er så at sige vokset op sammen med Vestskoven.

Jeg har været naturnørd siden jeg 4 år og kan bl.a. kende de fleste danske karplanter.

Jeg er miljøbiolog fra RUC (miljøbiologi/datalogi)- efter en omvej ad Københavns Universitet - men har siden 1992 mest arbejdet med "traditionel" biologi. Jeg er dog stadig i høj grad aktiv kratlusker.

Jeg arbejder mest med botanik, men også bl.a. padder og dagsommerfugle. Jeg ved bl.a. meget om Vestskoven, som jeg bor lige opad, og moserne vest for København.

Fagligt arbejder jeg med opgaver omkring natur og miljø med hovedvægt på registreringaf 3-naturtyper, plejeplaner, botanik og padder.

Desuden laver jeg svampeture, botanikture, fugleture herunder nattergaletureo.a. ture.

Jeg deltager også i Atlas Flora Danica-projektet, som har til formål at kortlægge den danske karplanteflora. Her havde r jeg 6 undersøgelsesruder på Sjælland og Møn i perioden med feltarebejde.

Jeg er aktiv i DN omkring netværkene for naturpleje, bynatur og ikke mindst biodiversitetsnetværket, hvor jeg er kontaktperson.

Jeg arbejder med opgaver for private, kommuner og andre offentlige myndigheder omkring natur og miljø. Det kan være naturtyperegistrering, basisregistrering, inddatering til Miljøportalen og konkrete forslag til naturgenopretning og plejeplaner for et naturområde.

Jeg er ikke fast knyttet til noget firma og arbejder ofte freelance. Men min faglige virksomhed foregår ofte gennem private konsulentfirmaersom som "Amphi Consult Aps" og "Care4Nature".

I det sidste års tid har jeg lavet opgaver omkring 3-registrering og Bilag IV-arter på Nordfyn, i Svendborg og Albertslund og andre kommuner på Sjælland.

Om foråret har jeg ofte travlt med padderegistreringsopgaver. En effektiv måde at registrere frøer og tudser på er at registrere hannernes kvækning. Men de brune frøers kvækningsperiode varer kun af størrelsesordenen en 3 ugers tid. Men så kan man jo lidt senere registere æg og haletudser.

Senere hen på sæsonen får de botaniske opgaver stor vægt. Og hen ad efteråret fylder svamperegistrering mere og mere.

Om vinteren er meget af arbejdet kontorarbejde ved computeren; og jeg kommer alt for lidt ud i naturen i den kolde tid af året.

Jeg har bl.a. i flere sammenhænge arbejdet med indpasning af golf, så naturhensynene respekteres så meget som muligt; basisregistrering med udfyldelse af naturtypeskemaer, plejeplaner og eftersøgning af habitatsarter i områder, hvor der skal pågå forskellige aktiviteter.

Jeg har for nyligt grebet til lommen og anskaffet mig ordentligt mikroskop og stereolup. Så kan jeg bedre blande mig, når vi diskuterer små detaljer ved svampebestemmelse, insekter o.s.v.

Jeg er i den priviligerede situation, at mit arbejde og mine fritidsinteresser og hobbyer går op i en højere enhed. Til gengæld er jeg indtil nu ikke blevet rig; men det kan jo nås endnu. 

http://poulevaldhansen.dk
Galgebakken Vester 9-2 A 
Albertslund 
2620 
53614362 
53614362 
Biolog, samfundsdebatør 
1950 
Den forhåndenværende. 
Jeg har kun et discount fra Aldi 
SONY NEX 5 
Garmin Montana 600 
Vestskoven, Strandparken. 
11-04-2004 
2606  (Klik for visning)
35123  (klik for observationer)
Se artsliste og årsarter
15097 (Seneste tråde | Seneste svar
38 (klik for liste)
1200 (luk liste)
Gul Furehat (Leucocoprinus birnbaumii)
Almindelig Skægtand (Barbula unguiculata)
Spidsbladet Steffensurt (Circaea x intermedia)
Liden Steffensurt (Circaea alpina)
Gråspættet Kam-Fluesvamp (Amanita submembranacea)
Gylden Kam-Fluesvamp (Amanita crocea)
Bark-rynkeplet (Ascodichaena rugosa)
Kratsnegl (Arianta arbustorum)
Brunende Kødporesvamp (Fuscopostia fragilis)
Orange Krystalporesvamp (Skeletocutis amorpha)
Stor Krystalporesvamp (Skeletocutis nivea)
Blød Begporesvamp (Datronia mollis)
Mild Epaulethat (Panellus mitis)
Kliddet Epaulethat (Panellus stipticus)
Tag-Hårstjerne (Syntrichia ruralis)
Mur-Snotand (Tortula muralis)
Forskelligbladet Kamsvøb (Chiloscyphus profundus)
Almindelig Gaffelløv (Metzgeria furcata)
Gran-Koglehat (Strobilurus esculentus)
Fyrre-Korkhat (Gloeophyllum sepiarium)
Bogskål-Stødsvamp (Xylaria carpophila)
Almindelig Sandporesvamp (Coltricia perennis)
Brunporesvamp (Phaeolus schweinitzii)
Rødgrå Grynhat (Cystoderma carcharias)
Okkergul Grynhat (Cystoderma amianthinum)
Okkerblad (Phyllotopsis nidulans)
Rødmende Trævlhat (Inocybe whitei)
Elastik-Foldhat (Helvella elastica)
Trådagtig Køllesvamp (Macrotyphula juncea)
Kær-Snerre (Galium palustre ssp. palustre)
Sump-Snerre (Galium uliginosum)
Éngriflet Hvidtjørn (Crataegus monogyna)
Almindelig Hvidtjørn (Crataegus laevigata)
Kantet Dueurt (Epilobium tetragonum)
Rosen-Dueurt (Epilobium roseum)
Kirtel-Dueurt (Epilobium adenocaulon)
Ris-Dueurt (Epilobium obscurum)
Kær-Dueurt (Epilobium palustre)
Glat Dueurt (Epilobium montanum)
Hjertespand (Leonurus cardiaca)
Hirse-Star (Carex panicea)
Sandskæg (Corynephorus canescens)
Læge-Hundetunge (Cynoglossum officinale)
Æble-Rose (Rosa rubiginosa)
Vand-Skræppe (Rumex hydrolapathum)
Butblomstret Sødgræs (Glyceria notata)
Manna-Sødgræs (Glyceria fluitans)
Enkelt Pindsvineknop (Sparganium emersum)
Grenet Pindsvineknop s.l. (Sparganium erectum s.l.)
Blågrøn Star (Carex flacca)
Kær-Ranunkel (Ranunculus flammula)
Mose-Bunke (Deschampsia cespitosa)
Klæbrig Brandbæger (Senecio viscosus)
Glanskapslet Siv (Juncus articulatus)
Italiensk Rajgræs (Lolium multiflorum)
Almindelig Rajgræs (Lolium perenne)
Almindelig Pælerodshat (Xerula radicata)
Bredbladet Væbnerhat (Megacollybia platyphylla)
Purpur-Væbnerhat (Tricholomopsis rutilans)
Mose-Pors (Myrica gale)
Eng-Svingel (Festuca pratensis)
Strand-Svingel (Festuca arundinacea)
Rød Ametysthat (Laccaria laccata)
Stor Ametysthat (Laccaria proxima)
Tvefarvet Ametysthat (Laccaria bicolor)
Skov-Gøgelilje (Platanthera chlorantha)
Almindelig Bakketidsel (Carlina vulgaris)
Olivenbrun Mælkehat (Lactarius necator)
Spansk Hyben-Rose (Rosa villosa ssp. villosa)
Mangeblomstret Rose (Rosa multiflora)
Glat Hunde-Rose (Rosa canina ssp. canina)
Spring-Balsamin (Impatiens noli-tangere)
Småblomstret Balsamin (Impatiens parviflora)
Gul Fladbælg (Lathyrus pratensis)
Almindelig Røn (Sorbus aucuparia)
Almindelig Sankthansurt (Hylotelephium telephium ssp. maximum)
Almindelig Hanespore (Echinochloa crus-galli)
Smalbladet Høgeurt (Hieracium umbellatum)
Skov-Brandbæger (Senecio sylvaticus)
Ru Bittermælk (Picris hieracioides)
Høst-Borst (Leontodon autumnalis)
Sorthoved-Knopurt (Centaurea nigra)
Stor Knopurt (Centaurea scabiosa)
Almindelig Knopurt (Centaurea jacea)
Blomstersiv (Scheuchzeria palustris)
Brun Næbfrø (Rhynchospora fusca)
Hvid Næbfrø (Rhynchospora alba)
Forskelligbladet Tidsel (Cirsium heterophyllum )
Lav Tidsel (Cirsium acaule)
Kål-Tidsel (Cirsium oleraceum)
Mandel-Skørhat (Russula integra)
Dunet Dueurt (Epilobium parviflorum)
Lådden Dueurt (Epilobium hirsutum)
Canadisk Bakkestjerne (Conyza canadensis)
Pilebladet Asters (Aster x salignus)
Bævreasp (Populus tremula)
Vinge-Pileurt (Fallopia dumetorum)
Snerle-Pileurt (Fallopia convolvulus)
Blå Stregbælg (Galega orientalis)
Hamp-Hanekro (Galeopsis speciosa)
Skov-Hanekro (Galeopsis bifida)
Almindelig Hanekro (Galeopsis tetrahit)
Æselfoder (Onopordum acanthium)
Bleg Orangekantarel (Hygrophoropsis pallida)
Gaffelbladet Skørhat (Russula heterophylla)
Sæbeurt (Saponaria officinalis)
Almindelig Svinemælk (Sonchus oleraceus)
Ager-Svinemælk (Sonchus arvensis)
Hyldebladet Baldrian (Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia)
Dunet Steffensurt (Circaea lutetiana)
Mark-Krageklo (Ononis spinosa ssp. spinosa)
Løgurt (Teucrium scordium)
Almindelig Skjolddrager (Scutellaria galericulata)
Honningurt (Phacelia tanacetifolia)
Trenervet Snerre (Galium boreale)
Hvid Snerre (Galium mollugo)
Tornet Tidsel (Carduus acanthoides)
Kær-Tidsel (Cirsium palustre)
Ru Svinemælk (Sonchus asper)
Græsbladet Fladstjerne (Stellaria graminea)
Liden Vintergrøn (Pyrola minor)
Sværtevæld (Lycopus europaeus)
Krumhals (Anchusa arvensis)
Læge-Oksetunge (Anchusa officinalis)
Tue-Siv (Juncus tenuis)
Pomerans-Høgeurt (Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca)
Strand-Hornskulpe (Glaucium flavum)
Storbægret Storkenæb (Geranium columbinum)
Kløftet Storkenæb (Geranium dissectum)
Gåsepotentil (Argentina anserina)
Gærde-Vikke (Vicia sepium)
Smalbladet Vikke (Vicia sativa ssp. nigra)
Krat-Fladbælg (Lathyrus linifolius)
Rødknæ (Rumex acetosella)
Dusk-Syre (Rumex thyrsiflorus)
Almindelig Syre (Rumex acetosa)
Vandkarse (Cardamine amara)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Klit-Høgeurt (Pilosella peleteriana)
Håret Høgeurt (Pilosella officinarum)
Pyramide-Læbeløs (Ajuga pyramidalis)
Krybende Læbeløs (Ajuga reptans)
Nyrebladet Ranunkel (Ranunculus auricomus)
Stor Fladstjerne (Stellaria holostea)
Femhannet Hønsetarm (Cerastium semidecandrum)
Tranebær (Vaccinium oxycoccos)
Korsknap (Glechoma hederacea)
Stor Frytle (Luzula sylvatica)
Mangeblomstret Frytle (Luzula multiflora)
Mark-Frytle (Luzula campestris)
Skorpiontæge (Nepa cinerea)
Stavtæge (Ranatra linearis)
Vandrøver (Ilyocoris cimicoides)
Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea)
Serradel (Ornithopus sativus)
Liden Fugleklo (Ornithopus perpusillus)
Vellugtende Kamille (Matricaria recutita)
Strand-Kamille (Tripleurospermum maritimum)
Lugtløs Kamille (Tripleurospermum perforatum)
Stivhåret Hønsetarm (Cerastium brachypetalum)
Opret Hønsetarm (Cerastium glomeratum)
Stikkelsbær (Ribes uva-crispa)
Burre-Snerre (Galium aparine)
Opret Kobjælde (Anemone pulsatilla)
Småbladet Milturt (Chrysosplenium oppositifolium)
Almindelig Milturt (Chrysosplenium alternifolium)
Hønsebær (Cornus suecica)
Hvid Kornel (Cornus alba )
Rød Kornel (Cornus sanguinea)
Kirsebær-Kornel (Cornus mas)
Almindelig Ene (Juniperus communis ssp. communis)
Nælde-Orangeskive (Calloria neglecta)
Hejrenæb (Erodium cicutarium)
Skov-Skræppe (Rumex sanguineus)
Nøgle-Skræppe (Rumex conglomeratus)
Kruset Skræppe (Rumex crispus)
By-Skræppe (Rumex longifolius)
Butbladet Skræppe (Rumex obtusifolius)
Almindelig Bævretop (Exidia nigricans)
Ege-Bævretop (Exidia glandulosa)
Spids Kulkegle (Leptosphaeria acuta)
Hassel (Corylus avellana)
Plettet Kongepen (Hypochoeris maculata)
Kær-Høgeskæg (Crepis paludosa)
Toårig Høgeskæg (Crepis biennis)
Tag-Høgeskæg (Crepis tectorum)
Grøn Høgeskæg (Crepis capillaris)
Sand-Frøstjerne (Thalictrum minus ssp. arenarium)
Slangehoved (Echium vulgare)
Gulstænglet Silke (Cuscuta campestris)
Lyng-Silke (Cuscuta epithymum ssp. epithymum)
Have-Snerle (Calystegia pulchra)
Strand-Snerle (Calystegia soldanella)
Gærde-Snerle (Calystegia sepium)
Ager-Snerle (Convolvulus arvensis)
Liggende Potentil (Potentilla anglica)
Krybende Potentil (Potentilla reptans)
Ravnefod (Coronopus squamatus)
Saracenisk Brandbæger (Senecio sarracenicus)
Kær-Brandbæger (Senecio paludosus)
Kuløkse (Glyphium elatum)
Løv-Tjæreporesvamp (Ischnoderma resinosum)
Gran-Tjæreporesvamp (Ischnoderma benzoinum)
Hestetunge (Mertensia maritima)
Bjerg-Mandstro (Eryngium campestre)
Stød-Gyldenblad (Chrysomphalina grossula)
Dunet Mælkehat (Lactarius pubescens)
Skægget Mælkehat (Lactarius torminosus)
Løv-Skælhat (Pholiota lenta)
Rust-Skæne (Schoenus ferrugineus)
Engelskgræs (Armeria maritima)
Asparges (Asparagus officinalis)
Melet Kodriver (Primula farinosa)
Lund-Fladstjerne (Stellaria nemorum)
Kløvkrone (Myosoton aquaticum)
Træflis-Bredblad (Stropholoma percevalii)
Grøngul Skælhat (Pholiota gummosa)
Spanskgrøn Bredblad (Stropharia aeruginosa)
Grå Snyltehat (Asterophora parasitica)
Sommer-Østershat (Pleurotus pulmonarius)
Bittersød Natskygge (Solanum dulcamara var. dulcamara)
Sort Natskygge (Solanum nigrum)
Almindelig Liguster (Ligustrum vulgare)
Kødet Stjernebold (Geastrum triplex)
Rosafodet Slimrørhat (Suillus collinitus)
Broget Skørhat (Russula cyanoxantha)
Rødbrun Bredblad (Stropharia rugosoannulata)
Okkergul Skålsvøb (Arcyria obvelata)
Kantbæger (Nicandra physalodes)
Pigæble (Datura stramonium)
Bulmeurt (Hyoscyamus niger)
Tidlig Skov-Hejre (Bromopsis benekenii)
Sildig Skov-Hejre (Bromopsis ramosa)
Kæmpe-Svingel (Festuca gigantea)
Rød Svingel (Festuca rubra)
Fåre-Svingel (Festuca ovina)
Almindelig Vej-Pileurt (Polygonum aviculare ssp. aviculare)
Liggende Vej-Pileurt (Polygonum aviculare ssp. microspermum)
Knudet Pileurt (Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia)
Fersken-Pileurt (Persicaria maculosa )
Bidende Pileurt (Persicaria hydropiper)
Vand-Pileurt (Persicaria amphibia)
Krans-Mynte (Mentha x verticillata)
Ager-Mynte (Mentha arvensis)
Vinbjergsnegl (Helix pomatia)
Plettet Voldsnegl (Cornu aspersum)
Røllike-Matrem (Tanacetum macrophyllum)
Lammeøre (Stachys byzantina)
Liden Burre (Arctium minus)
Skov-Burre (Arctium nemorosum)
Glat Burre (Arctium lappa)
Filtet Burre (Arctium tomentosum)
Læge-Jernurt (Verbena officinalis)
Strand-Skræppe (Rumex maritimus)
Vellugtende Gulaks (Anthoxanthum odoratum)
Festgræs (Hierochloë odorata)
Enblomstret Flitteraks (Melica uniflora)
Nikkende Flitteraks (Melica nutans)
Finger-Lærkespore (Corydalis pumila)
Aks-Rapunsel (Phyteuma spicatum)
Nøgleblomstret Klokke (Campanula glomerata)
Smalbladet Klokke (Campanula persicifolia)
Bredbladet Klokke var. latifolia (Campanula latifolia var. latifolia)
Nælde-Klokke (Campanula trachelium)
Kliddet Fnughat (Tubaria furfuracea)
Spredt Kantskivelav (Lecanora dispersa)
Cement-Kantskivelav (Lecanora albescens)
Hviddugget Kantskivelav (Lecanora carpinea)
Brun Kantskivelav (Lecanora chlarotera)
Stor Singrøn (Vinca major)
Liden Singrøn (Vinca minor)
Farve-Skållav (Parmelia saxatilis)
Rynket Skållav (Parmelia sulcata)
Dusk-Fredløs (Lysimachia thyrsiflora)
Almindelig Fredløs (Lysimachia vulgaris)
Lund-Fredløs (Lysimachia nemorum)
Pengebladet Fredløs (Lysimachia nummularia)
Rød Arve (Anagallis arvensis)
Hårspidset Furehætte (Orthotrichum diaphanum)
Stiv Ruslædersvamp (Hymenochaete rubiginosa)
Bæltet Læderporesvamp (Trametes ochracea)
Broget Læderporesvamp (Trametes versicolor)
Rynket Lædersvamp (Stereum rugosum)
Purpurlædersvamp (Chondrostereum purpureum)
Almindelig Hønsetarm (Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare)
Gyvel (Cytisus scoparius)
Stor Pimpinelle (Pimpinella major)
Almindelig Pimpinelle (Pimpinella saxifraga)
Rød Tandbæger (Ballota nigra ssp. nigra)
Dunet Gedeblad (Lonicera xylosteum)
Almindelig Gedeblad (Lonicera periclymenum)
Skovsyre (Oxalis acetosella)
Bitter Mælkeurt (Polygala amarella)
Almindelig Mælkeurt (Polygala vulgaris)
Bidende Ranunkel (Ranunculus acris)
Lav Ranunkel (Ranunculus repens)
Drue-Hyld (Sambucus racemosa)
Almindelig Hyld (Sambucus nigra)
Firkløft (Cotula coronopifolia)
Horndrager (Anacamptis pyramidalis)
Sitka-Gran (Picea sitchensis)
Europæisk Lærk (Larix decidua ssp. decidua)
Klit-Fyr (Pinus contorta)
Bjerg-Fyr (Pinus mugo)
Østrigsk Fyr (Pinus nigra var. nigra)
Kæmpegran (Abies grandis)
Skov-Fyr (Pinus sylvestris)
Rød-Gran (Picea abies)
Almindelig Cypresmos (Hypnum cupressiforme)
Almindelig Fladmos (Neckera complanata)
Pilledrager (Pilularia globulifera)
Kragefod (Comarum palustre)
Rødbrun Bruskbold (Scleroderma cepa)
Stilket Bruskbold (Scleroderma verrucosum)
Liden Kantarel (Craterellus undulatus)
Grå Kantarel (Cantharellus cinereus)
Køllefod (Ampulloclitocybe clavipes)
Horngrå Fladhat (Rhodocollybia butyracea f. asema)
Knold-Fladbælg (Lathyrus tuberosus)
Lyng-Snerre (Galium saxatile)
Lyng-Øjentrøst (Euphrasia micrantha var. micrantha)
Krybende Hestegræs (Holcus mollis)
Fløjlsgræs (Holcus lanatus)
Knude-Firling (coll.) (Sagina nodosa (coll.))
Almindelig Firling (Sagina procumbens)
Strand-Firling (Sagina maritima)
Kæmpeklat (Brefeldia maxima)
Stemonitis sp. (Stemonitis sp.)
Skov-Galtetand (Stachys sylvatica)
Ager-Galtetand (Stachys arvensis)
Kær-Galtetand (Stachys palustris)
Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum)
Eng-Ensian (Gentianella uliginosa)
Liden Tusindgylden (Centaurium pulchellum)
Mark-Tusindgylden (Centaurium erythraea var. erythraea)
Strand-Tusindgylden (Centaurium littorale var. littorale)
Korbær (Rubus caesius)
Hindbær (Rubus idaeus)
Storblomstret Brunelle (Prunella grandiflora)
Almindelig Brunelle (Prunella vulgaris)
Gederams (Epilobium angustifolium)
Bølget Bunke (Deschampsia flexuosa)
Blåmunke (Jasione montana)
Liden Klokke (Campanula rotundifolia)
Gul Snerre (Galium verum)
Muse-Vikke (Vicia cracca)
Rødmende Slimslør (Gomphidius maculatus)
Brunrød Slimslør (Chroogomphus rutilus)
Samel (Samolus valerandi)
Grå Slimslør (Gomphidius glutinosus)
Bugtet Glanstråd (Nitella flexilis)
Stivhåret Kransnål (Chara hispida)
Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula)
Blåstjerne (Sherardia arvensis)
Ege-Spejlporesvamp (Inonotus dryadeus)
Bøge-Spejlporesvamp (Mensularia nodulosa)
Elle-Spejlporesvamp (Mensularia radiata)
Birke-Spejlporesvamp (Inonotus obliquus)
Almindelig Kongepen (Hypochoeris radicata)
Udbredt Stenmorkel (Gyromitra ancilis)
Kæmpe-Stenmorkel (Gyromitra gigas)
Agrobacterium tumefaciens (Agrobacterium tumefaciens)
Hulbladet Fedtmos (Pseudoscleropodium purum)
Trind Fyrremos (Pleurozium schreberi)
Almindelig Ildporesvamp (Phellinus igniarius)
Blomme-Ildporesvamp (Phellinus pomaceus)
Kobberrød Lakporesvamp (Ganoderma pfeifferi)
Skov-Jomfrukapsel (Polytrichastrum formosum)
Sprækkehinde (Cylindrobasidium laeve)
Krybende Kabbeleje (Caltha palustris ssp. radicans)
Eng-Kabbeleje (Caltha palustris ssp. palustris)
Stub-Pølsekapsel (Herzogiella seligeri)
Sammenvokset Trylleporesvamp (Rigidoporus populinus)
Forskelligbladet Vortetand (Kindbergia praelonga)
Grønlig Porina (Porina aenea)
Nikkende Huesvamp (Mycena inclinata)
Skær Huesvamp (Mycena pura)
Gul Fløjlsfod (Flammulina velutipes var. velutipes)
Vinter-Huesvamp (Mycena tintinnabulum)
Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus)
Lille Fontænehat (Arrhenia retiruga)
Smalbladet Timian (Thymus serpyllum)
Bredbladet Timian (Thymus pulegioides)
Spydbladet Torskemund (Kickxia elatine)
Vedbend-Torskemund (Cymbalaria muralis)
Liden Torskemund (Chaenorrhinum minus)
Smuk Bævrehinde (Exidiopsis effusa)
Flipkrave (Teesdalia nudicaulis)
Koralrod (Corallorhiza trifida)
Knælæbe (Epipogium aphyllum)
Slank Stødsvamp (Xylaria longipes)
Kølle-Stødsvamp (Xylaria polymorpha)
Poselæbe (Coeloglossum viride)
Skrueaks (Spiranthes spiralis)
Kongescepter (Pedicularis sceptrum-carolinum)
Almindelig Katost (Malva sylvestris)
Nyse-Røllike (Achillea ptarmica)
Almindelig Røllike (Achillea millefolium)
Moskus-Katost (Malva moschata)
Rosen-Katost (Malva alcea)
Vellugtende Agermåne (Agrimonia procera)
Klor-Huesvamp (Mycena leptocephala)
Nåle-Bruskhat (Marasmiellus perforans)
Stor Nælde var. holosericea (Urtica dioica var. holosericea)
Isfinger (Ceratiomyxa fruticulosa)
Kanel-Støvrør (Tubifera ferruginosa)
Mild Kam-Skørhat (Russula pectinatoides)
Stinkende Skørhat (Russula foetens)
Østlig Skjoldlav (Peltigera ponojensis)
Have-Champignon (Agaricus bisporus)
Landsby-Champignon (Agaricus urinascens)
Strand-Bede (Beta vulgaris ssp. maritima)
Foranderlig Stilkporesvamp (Polyporus leptocephalus)
Kastaniebrun Stilkporesvamp (Polyporus badius)
Vinter-Stilkporesvamp (Polyporus brumalis)
Forårs-Stilkporesvamp (Polyporus ciliatus)
Enskællet Sumpstrå (Eleocharis uniglumis)
Almindelig Sumpstrå (Eleocharis palustris ssp. vulgaris)
Bleg Star (Carex pallescens)
Stjerne-Star (Carex echinata)
Grå Star (Carex canescens)
Forlænget Star (Carex elongata)
Sanikel (Sanicula europaea)
Håret Star (Carex hirta)
Langakset Star (Carex appropinquata)
Top-Star (Carex paniculata)
Finger-Star (Carex digitata)
Skov-Star (Carex sylvatica)
Vellugtende Hestehov (Petasites fragrans)
Hvid Hestehov (Petasites albus)
Japansk Hestehov (Petasites japonicus)
Almindelig Star (Carex nigra var. nigra)
Carex nigra (Carex nigra)
Kølle-Star (Carex buxbaumii)
Hartmans Star (Carex hartmanii)
Hørbladet Nålebæger (Thesium ebracteatum)
Tormentil (Potentilla erecta)
Ved-Stråhat (Psilocybe horizontalis)
Brunfiltet Stjernemos (Mnium hornum)
Pude-Gråmos (Grimmia pulvinata)
Prikbladet Fredløs (Lysimachia punctata)
Japan- x Kæmpe-Pileurt (Fallopia x bohemica)
Kæmpe-Pileurt (Fallopia sachalinensis)
Japan-Pileurt (Fallopia japonica)
Kæmpe-Balsamin (Impatiens glandulifera)
Okkergul Skørhat (Russula ochroleuca)
Galde-Skørhat (Russula fellea)
Marcipan-Skørhat (Russula grata)
Mørkægget Skørhat (Russula illota)
Rosa Huesvamp (Mycena rosea)
Herkules-Kæmpekølle (Clavariadelphus pistillaris)
Kokos-Mælkehat (Lactarius glyciosmus)
Hummer-Skørhat (Russula xerampelina)
Hassel-Mælkehat (Lactarius pyrogalus)
Nordisk Bredblad (Stropharia hornemannii)
Grædende Mørkhat (Lacrymaria lacrymabunda)
Ildhåret Mørkhat (Lacrymaria pyrotricha)
Skamløs Champignon (Agaricus impudicus)
Lille Blod-Champignon (Agaricus sylvaticus)
Prægtig Champignon (Agaricus augustus)
Gulhvid Champignon (Agaricus sylvicola)
Papegøje-Vokshat (Gliophorus psittacinus)
Frost-Sneglehat (Hygrophorus hypothejus var. Hypothejus)
Vellugtende Sneglehat (Hygrophorus agathosmus)
Ildelugtende Sneglehat (Hygrophorus discoxanthus)
Elfenbens-Sneglehat (Hygrophorus eburneus)
Mønje-Vokshat (Hygrocybe miniata )
Cinnober-Vokshat (Hygrocybe coccinea)
Eng-Vokshat (Cuphophyllus pratensis)
Kegle-Vokshat (Hygrocybe conica var. conica)
Gul Vokshat (Hygrocybe chlorophana)
Spidspuklet Vokshat s.lat. (Hygrocybe acutoconica s.lat)
Smuk Perikon (Hypericum pulchrum)
Bjerg-Perikon (Hypericum montanum)
Dværg-Perikon (Hypericum humifusum)
Lådden Perikon (Hypericum hirsutum)
Kantet Perikon (Hypericum maculatum)
Vinget Perikon (Hypericum tetrapterum)
Prikbladet Perikon (Hypericum perforatum)
Fruebær (Rubus saxatilis)
Vindaks (Apera spica-venti)
Eng-Byg (Hordeum secalinum)
Egernhale-Byg (Hordeum jubatum)
Gold Byg (Hordeum murinum)
Stivhåret Vejsennep (Sisymbrium loeselii)
Småfrugtet Dværgløvefod (Aphanes australis)
Almindelig Dværgløvefod (Aphanes arvensis)
Løg-Rapgræs (Poa bulbosa)
Almindelig Gåsemad (Arabidopsis thaliana)
Stivhåret Kalkkarse ubest. var. (Arabis hirsuta var. indet.)
Tårnurt (Arabis glabra)
Tigger-Ranunkel (Ranunculus sceleratus)
Trekløft-Stenbræk (Saxifraga tridactylites)
Mat Potentil (Potentilla heptaphylla)
Vår-Potentil (Potentilla tabernaemontani)
Grå Vår-Potentil (Potentilla subarenaria)
Liden Vandarve (Montia minor)
Hede-Melbærris (Arctostaphylos uva-ursi)
Rosmarinlyng (Andromeda polifolia)
Sommer-Hyld (Sambucus ebulus)
Pibe-Kvalkved (Viburnum lantana)
Kvalkved (Viburnum opulus)
Rødlig Okkerporesvamp (Hapalopilus rutilans)
Almindelig Violporesvamp (Trichaptum abietinum)
Tandet Violporesvamp (Trichaptum fuscoviolaceum)
Tornblad (Ulex europaeus)
Mangefrugtet Væggelav (Polycauliona polycarpa)
Krudtslam (Bispora antennata)
Smuk Lædersvamp (Stereum subtomentosum)
Cabomba caroliniana (Cabomba caroliniana)
Smalbladet Papyrus (Cyperus longus)
Vellugtende Tragthat (Clitocybe fragrans)
Rød Horntand (Ceratodon purpureus)
Almindelig Snobørste (Funaria hygrometrica)
Gråhvid Melhat (Clitopilus prunulus)
Ravsvamp (Leotia lubrica)
Kæmpe-Turt (Cicerbita macrophylla)
Gul Gyvelkvæler (Orobanche flava)
Vedbend-Gyvelkvæler (Orobanche hederae)
Birke-Læderporesvamp (Lenzites betulina)
Flad Lakporesvamp (Ganoderma applanatum)
Foranderlig Skælhat (Kuehneromyces mutabilis)
Liden Posesvamp (Volvariella pusilla)
Flamme-Skælhat (Pholiota flammans)
Krumskællet Skælhat (Pholiota squarrosa)
Rosabladet Silkehat (Leucoagaricus leucothites)
Røggrå Gråblad (Lyophyllum fumosum)
Poppel-Kæmpeskælhat (Hemipholiota populnea)
Tvepibet Lobelie (Lobelia dortmanna)
Frynset Stjernebold (Geastrum fimbriatum)
Krave-Stjernebold (Geastrum striatum)
Krybende Vandkrans (Zannichellia palustris var. repens)
Almindelig Vedbend (Hedera helix)
Blodrød Storkenæb (Geranium sanguineum)
Vingefrøet Bibernelle (Sanguisorba minor ssp. polygama)
Skov-Fladbælg (Lathyrus sylvestris)
Strandengs-Champignon (Agaricus bernardii)
Tofrøet Vikke (Vicia hirsuta)
Tadder-Vikke (Vicia tetrasperma)
Blød Kvast-Høgeurt (Pilosella cymosa ssp. cymosa var. pubescens)
Almindelig Bjørneklo (Heracleum sphondylium ssp. sphondylium)
Rundlobet Bjørneklo (Heracleum sosnowskyi)
Almindelig Høgeurt - Greisdalense (Hieracium greisdalense)
Hieracium grandidens (Hieracium grandidens)
Ager-Rævehale (Alopecurus myosuroides)
Almindelig Markarve (Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia)
Spøjs Løg (Allium paradoxum)
Skov-Løg (Allium scorodoprasum)
Almindelig Sand-Løg (Allium vineale var. vineale)
Vild Løg (Allium oleraceum)
Pur-Løg (Allium schoenoprasum)
Vellugtende Aftenstjerne (Hesperis matronalis)
Judaspenge (Lunaria annua)
Tandrod (Cardamine bulbifera)
Weichsel (Prunus mahaleb)
Roset-Vandstjerne (Callitriche cophocarpa)
Glansbladet Hæg (Prunus serotina)
Almindelig Hæg (Prunus padus)
Tørst (Frangula alnus)
Vrietorn (Rhamnus cathartica)
Hæk-Berberis (Berberis thunbergii)
Almindelig Berberis (Berberis vulgaris)
Fladfrugtet Vandstjerne (Callitriche platycarpa)
Matrem (Tanacetum parthenium)
Storfrugtet Vandstjerne (Callitriche stagnalis)
Pebertræ (Daphne mezereum)
Kristtorn (Ilex aquifolium)
Mahonie (Mahonia aquifolium)
Italiensk Arum (Arum italicum)
Spæd Rosetlav (Physcia tenella)
Hætte-Rosetlav (Physcia adscendens)
Grågrøn Skivelav (Lecidella elaeochroma)
Almindelig Sølvlav (Phlyctis argena)
Sort Bogstavlav (Opegrapha atra)
Almindelig Skriftlav (Graphis scripta)
Klippe-Orangelav (Caloplaca scopularis)
Krave-Landkortlav (Rhizocarpon lecanorinum)
Gulgrøn Landkortlav (Rhizocarpon geographicum)
Vortet Væggelav (Xanthoria calcicola)
Bitter Prikvortelav (Pertusaria amara)
Islandsk Kruslav (Cetraria islandica)
Stor Skållav (Pleurosticta acetabulum)
Almindelig Slåenlav (Evernia prunastri)
Melet Grenlav (Ramalina farinacea)
Stor Grenlav (Ramalina fraxinea)
Klippe-Grenlav (Ramalina siliquosa)
Tue-Grenlav (Ramalina fastigiata)
Nat-Limurt (Silene noctiflora)
Aften-Pragtstjerne (Silene latifolia ssp. alba)
Dag-Pragtstjerne (Silene dioica)
Klinte (Agrostemma githago)
Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi)
Tjærenellike (Viscaria vulgaris)
Snehvid Vokshat (Cuphophyllus virgineus)
Spids Nøgenhat (Psilocybe semilanceata)
Hvas Randfrø (Torilis japonica)
Seline (Selinum carvifolia)
Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus)
Vild Gulerod (Daucus carota ssp. carota)
Brændeskærm (Selinum dubium)
Glat Brudurt (Herniaria glabra)
Kløvplade (Berteroa incana)
Hjertekarse (Cardaria draba)
Løgkarse (Alliaria petiolata)
Kantbælg (Tetragonolobus maritimus)
Sump-Kællingetand (Lotus pedunculatus var. pedunculatus)
Almindelig Kællingetand (Lotus corniculatus)
Smalbladet Kællingetand (Lotus tenuis)
Eng-Klaseskærm (Oenanthe lachenalii)
Vand-Klaseskærm (Oenanthe fistulosa)
Guldblomme (Arnica montana)
Tidlig Ærenpris (Veronica praecox)
Tykbladet Ærenpris (Veronica beccabunga)
Smalbladet Ærenpris (Veronica scutellata)
Vand-Ærenpris (Veronica catenata)
Lancetbladet Ærenpris (Veronica anagallis-aquatica)
Havrerod (Tragopogon porrifolius)
Storkronet Eng-Gedeskæg (Tragopogon pratensis ssp. pratensis)
Småkronet Eng-Gedeskæg (Tragopogon pratensis ssp. minor)
Lav Skorsonér (Scorzonera humilis)
Blank Ærenpris (Veronica polita)
Mat Ærenpris (Veronica opaca)
Flerfarvet Ærenpris (Veronica agrestis)
Storkronet Ærenpris (Veronica persica)
Glat Ærenpris (Veronica serpyllifolia)
Læge-Ærenpris (Veronica officinalis)
Bjerg-Ærenpris (Veronica montana)
Tveskægget Ærenpris (Veronica chamaedrys)
Trefliget Ærenpris (Veronica triphyllos)
Vår-Ærenpris (Veronica verna)
Mark-Ærenpris (Veronica arvensis)
Orientalsk Takkeklap (Bunias orientalis)
Skov-Viol (Viola reichenbachiana)
Klit-Stedmoderblomst (Viola tricolor ssp. curtisii)
Ager-Stedmoderblomst (Viola arvensis)
Almindelig Stedmoderblomst (Viola tricolor ssp. tricolor)
Krat-Viol (Viola riviniana)
Forskelligblomstret Viol (Viola mirabilis)
Hunde-Viol (Viola canina)
Håret Viol (Viola hirta)
Eng-Tragthat (Clitocybe rivulosa)
Knippe-Gråblad / Tragthat (Clitocybe connata)
Enårig Rapgræs (Poa annua)
Krusblad (Plicatura crispa)
Gran-Silkehat (Leucoagaricus nympharum)
Giftig Rødblad (Entoloma sinuatum)
Oksetunge (Fistulina hepatica)
Almindelig Rapgræs (Poa trivialis)
Vej-Champignon (Agaricus bitorquis)
Grædende Parasolhat (Echinoderma hystrix)
Pigget Parasolhat (Echinoderma asperum)
Karbol-Champignon (Agaricus xanthodermus)
Agurkehat (Macrocystidia cucumis)
Kæmpe-Tragtridderhat (Leucopaxillus giganteus)
Stor Tragthat (Infundibulicybe geotropa)
Svovl-Ridderhat (Tricholoma sulphureum)
Skov-Fuglegræs (Stellaria neglecta)
Børste-Kogleaks (Isolepis setacea)
Skov-Kogleaks (Scirpus sylvaticus)
Sø-Kogleaks (Schoenoplectus lacustris)
Blågrøn Kogleaks (Schoenoplectus tabernaemontani)
Strand-Kogleaks (Schoenoplectus maritimus)
Aphanothece stagnina (Aphanothece stagnina)
Rust-Vandaks (Potamogeton alpinus)
Aflangbladet Vandaks (Potamogeton polygonifolius)
Liden Vandaks (Potamogeton berchtoldii)
Spinkel Vandaks (Potamogeton pusillus)
Børstebladet Vandaks (Stuckenia pectinata)
Græsbladet Vandaks (Potamogeton gramineus)
Hjertebladet Vandaks (Potamogeton perfoliatus)
Kruset Vandaks (Potamogeton crispus)
Blå Orm (Octolasion cyaneum)
Grøn Orm (Allolobophora chlorotica)
Leopardsnegl (Limax maximus)
Grå Orm (Aporrectodea caliginosa)
Brandorm (Eisenia fetida)
Stor Regnorm (Lumbricus terrestris)
Sølv-Bryum (Bryum argenteum)
Stjerne-Bredribbe (Campylopus introflexus)
Blågrå Papirlav (Platismatia glauca)
Finger-Kvistlav (Hypogymnia tubulosa)
Almindelig Kvistlav (Hypogymnia physodes)
Almindelig Væggelav (Xanthoria parietina)
Sildig Gyldenris (Solidago gigantea)
Canadisk Gyldenris (Solidago canadensis)
Almindelig Gyldenris (Solidago virgaurea)
Bøgesnegl (Lehmannia marginata)
Strandarve (Honckenya peploides)
Sandkryb (Glaux maritima)
Strandtudse (Epidalea calamita)
Almindelig Barksprænger (Vuilleminia comedens)
Ege-Voksskind (Peniophora quercina)
Fyrre-Bævresvamp (Tremella encephala)
Ozonium (Ozonium indet.)
Have-Guldnælde (Lamiastrum galeobdolon ssp. argentatum)
Almindelig Guldnælde (Lamiastrum galeobdolon ssp. galeobdolon)
Blødende Lædersvamp (Stereum sanguinolentum)
Kærmindesøster (Brunnera macrophylla)
Forskelligfarvet Forglemmigej (Myosotis discolor)
Rank Forglemmigej (Myosotis stricta)
Skov-Forglemmigej (Myosotis sylvatica)
Bakke-Forglemmigej (Myosotis ramosissima)
Mark-Forglemmigej (Myosotis arvensis)
Sump-Forglemmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa)
Eng-Forglemmigej (Myosotis scorpioides)
Lille Løghat (Mycetinis scorodonius)
Stor Løghat (Mycetinis alliaceus)
Elledans-Bruskhat (Marasmius oreades)
Gummihat (Sarcomyxa serotina)
Korkagtig Østershat (Pleurotus dryinus)
Rødmende Læderporesvamp (Trametes confragosa)
Puklet Læderporesvamp (Trametes gibbosa)
Randbæltet Hovporesvamp (Fomitopsis pinicola)
Kirtel-Kortstråle (Galinsoga quadriradiata)
Håret Kortstråle (Galinsoga parviflora)
Duftende Korkhat (Gloeophyllum odoratum)
Pære-Støvbold (Lycoperdon pyriforme)
Mark-Støvbold (Lycoperdon lividum)
Gyldenhat (Phaeolepiota aurea)
Sortagtig Bovist (Bovista nigrescens)
Blygrå Bovist (Bovista plumbea)
Flad Støvbold (Vascellum pratense)
Pindsvine-Støvbold (Lycoperdon echinatum)
Pile-Rynkeplet (Rhytisma salicinum)
Søbrombær (Nostoc zetterstedtii)
Skyfald (Nostoc commune)
Rød Stinksvamp (Mutinus ravenelii)
Hunde-Stinksvamp (Mutinus caninus)
Gulmælket Huesvamp (Mycena crocata)
Hvidmælket Huesvamp (Mycena galopus)
Rødmælket Huesvamp (Mycena sanguinolenta)
Blødende Huesvamp (Mycena haematopus)
Grå Kam-Fluesvamp (Amanita vaginata var. Vaginata)
Brun Kam-Fluesvamp (Amanita fulva)
Kugleknoldet Fluesvamp (Amanita citrina var. Alba)
Porfyr-Fluesvamp (Amanita porphyria)
Høj Fluesvamp (Amanita excelsa)
Panter-Fluesvamp (Amanita pantherina)
Grøn Fluesvamp (Amanita phalloides)
Lindbloms Hasselbrombær (Rubus mortensenii)
Wahlbergs Hasselbrombær (Rubus wahlbergii)
Spidsbladet Hasselbrombær (Rubus gothicus)
Trebladet Brombær (Rubus pedemontanus)
Håret Hasselbrombær (Rubus camptostachys)
Elmebladet Brombær (Rubus ulmifolius)
Rundbladet Brombær (Rubus vestitus)
Fløjl-Kortkapsel (Brachythecium velutinum)
Almindelig Kortkapsel (Brachythecium rutabulum)
Pryd-Bregnemos (Thuidium tamariscinum)
Asiatisk Kermesbær (Phytolacca acinosa)
Opret Hejre (Bromopsis erecta)
Dunet Havre (Helictotrichon pubescens)
Eng-Havre (Helictotrichon pratense)
Almindelig Havre (Avena sativa)
Langbladet Soldug (Drosera anglica)
Liden Soldug (Drosera intermedia)
Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia)
Vibefedt (Pinguicula vulgaris)
Liden Blærerod (Utricularia minor)
Almindelig Blærerod (Utricularia vulgaris)
Stivhåret Borst (Leontodon hispidus)
Hundesalat (Leontodon saxatilis)
Sød Astragel (Astragalus glycyphyllos)
Dansk Astragel (Astragalus danicus)
Hare-Kløver (Trifolium arvense)
Stribet Kløver (Trifolium striatum)
Jordbær-Kløver (Trifolium fragiferum)
Hvid-Kløver (Trifolium repens)
Alsike-Kløver (Trifolium hybridum ssp. hybridum)
Bugtet Kløver (Trifolium medium)
Tornet Salat (Lactuca serriola)
Skovsalat (Mycelis muralis)
Haremad (Lapsana communis)
Vand-Brandbæger (Senecio aquaticus)
Eng-Brandbæger (Senecio jacobaea)
Vandportulak (Lythrum portula)
Kattehale (Lythrum salicaria)
Spids-Løn (Acer platanoides)
Navr (Acer campestre)
Glat Rottehale (Phleum phleoides)
Knold-Rottehale (Phleum pratense ssp. serotinum)
Eng-Rottehale (Phleum pratense ssp. pratense)
Sand-Rottehale (Phleum arenarium)
Nyrebladet Tvetand (Lamium confertum)
Liden Tvetand (Lamium amplexicaule)
Fliget Tvetand (Lamium hybridum)
Park-Lind (Tilia x europaea)
Storbladet Lind (Tilia platyphyllos)
Småbladet Lind (Tilia cordata)
Vorte-Birk (Betula pendula)
Dun-Birk (Betula pubescens)
Gaffel-Vortemælk (Euphorbia peplus)
Skærm-Vortemælk (Euphorbia helioscopia)
Avnbøg-Sækdug (Taphrina carpini)
Hekse-Sækdug (Taphrina betulina)
Liden Vortemælk (Euphorbia exigua)
Musehale (Myosurus minimus)
Ager-Gåseurt (Anthemis arvensis)
Stinkende Gåseurt (Anthemis cotula)
Hårfrugtet Bjørneklo (Heracleum persicum)
Grå-El (Alnus incana)
Rød-El (Alnus glutinosa)
Fjer-Kammos (Ptilium crista-castrensis)
Almindelig Skovranke (Clematis vitalba)
Opium-Valmue (Papaver somniferum)
Kølle-Valmue (Papaver argemone)
Gærde-Valmue (Papaver dubium)
Korn-Valmue (Papaver rhoeas)
Stor Parykhat (Coprinus comatus)
Koglepigsvamp (Auriscalpium vulgare)
Læge-Jordrøg (Fumaria officinalis)
Klatrende Lærkespore (Ceratocapnos claviculata)
Knold-Ranunkel (Ranunculus bulbosus)
Stivhåret Ranunkel (Ranunculus sardous)
Tusindstråle (Telekia speciosa)
Læge-Alant (Inula helenium)
Spidshale (Parapholis strigosa)
Lundgylden (Smyrnium perfoliatum)
Sand-Hjælme (Ammophila arenaria)
Marehalm (Leymus arenarius)
Østersø-Hjælme (Ammophila arenaria x Calamagrostis epigeios)
Skov-Rørhvene (Calamagrostis arundinacea)
Stivtoppet Rørhvene (Calamagrostis stricta)
Eng-Rørhvene (Calamagrostis canescens)
Bjerg-Rørhvene (Calamagrostis epigejos)
Stor Klokkehætte (Encalypta streptocarpa)
Stor Furehætte (Orthotrichum lyellii)
Trentepohlia umbrina (Trentepohlia umbrina)
Skovbyg (Hordelymus europaeus)
Sand-Hvene (Agrostis vinealis)
Hunde-Hvene (Agrostis canina)
Stortoppet Hvene (Agrostis gigantea)
Kryb-Hvene (Agrostis stolonifera var. stolonifera)
Almindelig Hvene (Agrostis capillaris)
Knæbøjet Rævehale (Alopecurus geniculatus)
Gul Rævehale (Alopecurus aequalis)
Sump-Nælde (Urtica kioviensis)
Rank Viol (Viola persicifolia)
Strand-Loppeurt (Pulicaria dysenterica)
Ægte Rabarberhat (Chlorophyllum rhacodes)
Almindelig Rabarberhat (Chlorophyllum olivieri)
Giftig Rabarberhat (Chlorophyllum brunneum)
Tæppegræs (Catabrosa aquatica)
Hybrid-Knopurt (Centaurea x moncktonii)
Kinajute (Abutilon theophrasti)
Opret Amarant (Amaranthus retroflexus)
Flyve-Havre (Avena fatua)
Ager-Stenfrø (Lithospermum arvense)
Læge-Stenfrø (Lithospermum officinale)
Leverurt (Parnassia palustris)
Kornet Stenbræk (Saxifraga granulata)
Tandbægret Vårsalat (Valerianella dentata)
Tandfri Vårsalat (Valerianella locusta)
Stilkløs Kilebæger (Atriplex portulacoides)
Stilket Kilebæger (Atriplex pedunculata)
Lav Hindebæger (Limonium humile)
Tætblomstret Hindebæger (Limonium vulgare)
Engelsk Kokleare (Cochlearia officinalis ssp. anglica)
Læge-Kokleare (Cochlearia officinalis ssp. officinalis)
Dansk Kokleare (Cochlearia danica)
Vår-Brunrod (Scrophularia vernalis)
Vår-Brandbæger (Senecio vernalis)
Vår-Star (Carex caryophyllea)
Vår-Fladbælg (Lathyrus vernus)
Vår-Vikke (Vicia lathyroides)
Havtorn (Hippophaë rhamnoides)
Strandbo (Littorella uniflora)
Glat Vejbred (Plantago major ssp. major)
Eng-Vejbred (Plantago major ssp. winteri)
Ager-Vejbred (Plantago major ssp. intermedia)
Lancet-Vejbred (Plantago lanceolata)
Dunet Vejbred (Plantago media)
Søblomme (Nostoc pruniforme)
Kær-Trehage (Triglochin palustris)
Strand-Trehage (Triglochin maritima)
Strand-Vejbred (Plantago maritima)
Fliget Vejbred (Plantago coronopus)
Opret Brombær (Rubus nessensis)
Fliget Brombær (Rubus laciniatus)
Busket Fjerkølle (Pterula multifida)
Randbæltet Hjelmhat (Galerina marginata)
Bynke-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia)
Italiensk Brandbæger (Senecio squalidus)
Smalbladet Brandbæger (Senecio inaequidens)
Figenbladet Gåsefod (Chenopodium ficifolium)
Grøn Gåsefod (Chenopodium suecicum)
Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album ssp. album)
Hybrid-Kvik (Elytrigia juncea x repens)
Strand-Kvik (Elytrigia juncea)
Almindelig Kvik (Elytrigia repens)
Almindelig Hundekvik (Elymus caninus)
Bakke-Stilkaks (Brachypodium pinnatum)
Skov-Stilkaks (Brachypodium sylvaticum)
Strand-Siv (Juncus maritimus)
Skov-Hundegræs (Dactylis glomerata ssp. lobata)
Almindelig Hundegræs (Dactylis glomerata ssp. glomerata)
Vandnet (Hydrodictyon reticulatum)
Blågrøn Rapgræs (Poa humilis)
Knop-Siv (Juncus conglomeratus)
Blågrå Siv (Juncus inflexus)
Lyse-Siv (Juncus effusus)
Kruset Tidsel (Carduus crispus)
Horse-Tidsel (Cirsium vulgare)
Ager-Tidsel (Cirsium arvense)
Humle-Sneglebælg (Medicago lupulina)
Fin Kløver (Trifolium dubium)
Gul Kløver (Trifolium campestre)
Engblomme (Trollius europaeus)
Rank Frøstjerne (Thalictrum simplex)
Gul Frøstjerne (Thalictrum flavum)
Kattefod (Antennaria dioica)
Firblad (Paris quadrifolia)Liljeordenen
Sump-Evighedsblomst (Gnaphalium uliginosum)
Rank Evighedsblomst (Gnaphalium sylvaticum)
Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium)
Liden Museurt (Logfia minima)Kurvplanteordenen
Ager-Museurt (Logfia arvensis)Kurvplanteordenen
Kugle-Museurt (Filago vulgaris)Kurvplanteordenen
Småblomstret Gulurt (Amsinckia micrantha)Læbeblomstordenen
Spiselig Skørhat (Russula vesca)Skørhatordenen
Pilblad (Sagittaria sagittifolia)Skebladordenen
Vejbred-Skeblad (Alisma plantago-aquatica)Skebladordenen
Høj Sødgræs (Glyceria maxima)Græsordenen
Søblad (Nymphoides peltata)Ensianordenen
Kærmysse (Calla palustris)Arumordenen
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)Ensianordenen
Hvid Nøkkerose (Nymphaea alba)Åkandeordenen
Gul Åkande (Nuphar lutea)Åkandeordenen
Frøbid (Hydrocharis morsus-ranae)Frøbidordenen
Krebseklo (Stratiotes aloides)Frøbidordenen
Bøg (Fagus sylvatica)Bøgeordenen
Rørgræs (Phalaris arundinacea)Græsordenen
Tandbælg (Danthonia decumbens)Græsordenen
Tagrør (Phragmites australis)Græsordenen
Blåtop (Molinia caerulea)Græsordenen
Filtstænglet Jomfruhår (Polytrichum strictum)Polytrichales
Kløftet Tørvemos (Sphagnum riparium)Sphagnales
Bakke-Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. bifolia)Orkidéordenen
Rosabladet Mælkehat (Lactarius controversus)Skørhatordenen
Lindeskive (Holwaya mucida)Skivesvampordenen
Snyltende Posesvamp (Volvariella surrecta)Champignonordenen
Svalerod (Vincetoxicum hirundinaria)Ensianordenen
Kær-Svinemælk (Sonchus palustris)Kurvplanteordenen
Mark-Bynke (Artemisia campestris)Kurvplanteordenen
Strandmalurt (Seriphidium maritimum)Kurvplanteordenen
Grå-Bynke (Artemisia vulgaris)Kurvplanteordenen
Strand-Karse (Lepidium latifolium)Kapersordenen
Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris)Rosenordenen
Almindelig Mjødurt (Filipendula ulmaria)Rosenordenen
Have-Malurt (Artemisia absinthium)Kurvplanteordenen
Farve-Vajd (Isatis tinctoria)Kapersordenen
Krans-Tusindblad (Myriophyllum verticillatum)Myrteordenen
Aks-Tusindblad (Myriophyllum spicatum)Myrteordenen
Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus)Kartebolleordenen
Fliget Kartebolle (Dipsacus laciniatus)Kartebolleordenen
Pindsvin-Kartebolle (Dipsacus strigosus)Kartebolleordenen
Gærde-Kartebolle (Dipsacus fullonum)Kartebolleordenen
Østersø-Strandsennep (Cakile maritima ssp. baltica)Kapersordenen
Nordsø-Strandsennep (Cakile maritima ssp. maritima)Kapersordenen
Svovlporesvamp (Laetiporus sulphureus)
Stakløs Hejre (Bromopsis inermis)Græsordenen
Skællet Stilkporesvamp (Polyporus squamosus)
Vårmusseron (Calocybe gambosa)Champignonordenen
Vår-Kobjælde (Anemone vernalis)Ranunkelordenen
Blå Iris (Iris spuria)Aspargesordenen
Vej-Engelskgræs (Armeria maritima ssp. elongata)Nellikeordenen
Strand-Engelskgræs (Armeria maritima ssp. maritima)Nellikeordenen
Brudelys (Butomus umbellatus)Skebladordenen
Tag-Hejre (Anisantha tectorum)Græsordenen
Gold Hejre (Anisantha sterilis)Græsordenen
Armensk Brombær (Rubus armeniacus)Rosenordenen
Hvidlig Kortkapsel (Brachythecium albicans)
Højstokket Støvbold (Handkea excipuliformis)
Stor Pytmos (Leptodictyum riparium)
Kæmpe-Støvbold (Langermannia gigantea)
Almindelig Pærekapsel (Physcomitrium pyriforme)Funariales
Almindelig Lungeurt (Pulmonaria obscura)Læbeblomstordenen
Storblomstret Kodriver (Primula vulgaris)
Fladkravet Kodriver (Primula elatior)
Hulkravet Kodriver (Primula veris)
Mirabel (Prunus cerasifera)Rosenordenen
Stor Konval (Polygonatum multiflorum)Liljeordenen
Majblomst (Maianthemum bifolium)Liljeordenen
Liljekonval (Convallaria majalis)Liljeordenen
Stor Stammemos (Isothecium alopecuroides)
Rams-Løg (Allium ursinum)Liljeordenen
Kær-Storkenæb (Geranium palustre)Storkenæbordenen
Eng-Storkenæb (Geranium pratense)Storkenæbordenen
Pyrenæisk Storkenæb (Geranium pyrenaicum)Storkenæbordenen
Stinkende Storkenæb (Geranium robertianum)Storkenæbordenen
Almindelig Vintergæk (Galanthus nivalis)Liljeordenen
Rank Vejsennep (Sisymbrium officinale)Kapersordenen
Tåge-Tragthat (Clitocybe nebularis)Champignonordenen
Spinkel Hekseringshat (Lepista sordida)Champignonordenen
Violet Hekseringshat (Lepista nuda)Champignonordenen
Bleg Hekseringshat (Lepista personata)Champignonordenen
Bølget Katrinemos (Atrichum undulatum)Polytrichales
Almindelig Guldstjernemos (Campylium stellatum)
Kugle-Filtmos (Aulacomnium androgynum)
Almindelig Filtmos (Aulacomnium palustre)
Frynset Tørvemos (Sphagnum fimbriatum)Sphagnales
Hyrdetaske (Capsella bursa-pastoris)Kapersordenen
Sod-Tørvemos (Sphagnum papillosum)Sphagnales
Almindelig Tørvemos (Sphagnum palustre)Sphagnales
Almindelig Jomfruhår (Polytrichum commune)Polytrichales
Almindelig Judasøre (Auricularia auricula-judae)Judasøreordenen
Kløvblad (Schizophyllum commune)
Erantis (Eranthis hyemalis)Ranunkelordenen
Skovarve (Moehringia trinervia)Nellikeordenen
Ulvefod-Kransemos (Rhytidiadelphus loreus)
Stor Kransemos (Rhytidiadelphus triquetrus)
Plæne-Kransemos (Rhytidiadelphus squarrosus)
Bølget Krybstjerne (Plagiomnium undulatum)
Stor Engkost (Climacium dendroides)
Bredbladet Vældmos (Palustriella commutata)
Spids Spydmos (Calliergonella cuspidata)
Kær-Seglmos (Drepanocladus aduncus)
Svømmende Vandaks (Potamogeton natans)Skebladordenen
Butbladet Vandaks (Potamogeton obtusifolius)Skebladordenen
Rød Tørvemos, ubest. (Sphagnum divinum / Sphagnum medium , indet.)Sphagnales
Stor Kildemos (Fontinalis antipyretica)
Almindelig Etagemos (Hylocomium splendens)
Almindelig Hvidmos (Leucobryum glaucum)Dicranales
Tæt Tørvemos (Sphagnum compactum)Sphagnales
Flydende Stjerneløv (Riccia fluitans)Marchantiales
Flydende Skælløv (Ricciocarpos natans)Marchantiales
Almindelig Lungemos (Marchantia latifolia)Marchantiales
Udspærret Tørvemos (Sphagnum squarrosum)Sphagnales
Almindelig Penselmos (Cirriphyllum piliferum)
Harril (Juncus gerardii)Græsordenen
Håret Frytle (Luzula pilosa)Græsordenen
Fladstrået Siv (Juncus compressus)Græsordenen
Almindelig Brandbæger (Senecio vulgaris)Kurvplanteordenen
Rød Tvetand (Lamium purpureum)Læbeblomstordenen
Storbladet Engelsød (Polypodium interjectum)Engelsødordenen
Bredbladet Mangeløv (Dryopteris dilatata)
Finbladet Mangeløv (Dryopteris expansa)
Kongebregne (Osmunda regalis)Engelsødordenen
Strudsvinge (Matteuccia struthiopteris)Engelsødordenen
Rundfinnet Radeløv (Asplenium trichomanes ssp. trichomanes)Engelsødordenen
Murrude (Asplenium ruta-muraria)Engelsødordenen
Almindelig Månerude (Botrychium lunaria)Slangetungeordenen
Dunet Egebregne (Phegopteris connectilis)
Cypres-Ulvefod (Diphasiastrum tristachyum)Ulvefodordenen
Liden Ulvefod (Lycopodiella inundata)Ulvefodordenen
Otteradet Ulvefod (Huperzia selago)Ulvefodordenen
Femradet Ulvefod (Lycopodium annotinum)Ulvefodordenen
Skov-Padderok (Equisetum sylvaticum)Padderokordenen
Kær-Padderok (Equisetum palustre)Padderokordenen
Skavgræs (Equisetum hyemale)Padderokordenen
Dynd-Padderok (Equisetum fluviatile)Padderokordenen
Lund-Padderok (Equisetum pratense)Padderokordenen
Liden Padderok (Equisetum variegatum)Padderokordenen
Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia)Padderokordenen
Tredelt Egebregne (Gymnocarpium dryopteris)Engelsødordenen
Ørnebregne (Pteridium aquilinum)
Almindelig Engelsød (Polypodium vulgare)Engelsødordenen
Kambregne (Blechnum spicant)Engelsødordenen
Slangetunge (Ophioglossum vulgatum)Slangetungeordenen
Butfinnet Mangeløv (Dryopteris cristata)
Kærmangeløv (Thelypteris palustris)
Toradet Star (Carex disticha)Græsordenen
Sand-Star (Carex arenaria)Græsordenen
Tråd-Star (Carex lasiocarpa)Græsordenen
Næb-Star (Carex rostrata)Græsordenen
Blære-Star (Carex vesicaria)Græsordenen
Hare-Star (Carex ovalis)Græsordenen
Knippe-Star (Carex pseudocyperus)Græsordenen
Knold-Star (Carex nigra var. recta)Græsordenen
Stiv Star (Carex elata)Græsordenen
Kær-Star (Carex acutiformis)Græsordenen
Tykakset Star (Carex riparia)Græsordenen
Nikkende Star (Carex acuta)Græsordenen
Tue-Star (Carex cespitosa)Græsordenen
Kæmpe-Star (Carex pendula)Græsordenen
Mellembrudt Star (Carex divulsa ssp. leersii)Græsordenen
Pigget Star (Carex pairaei)Græsordenen
Spidskapslet Star (Carex spicata)Græsordenen
Sylt-Star (Carex otrubae)Græsordenen
Ræve-Star (Carex vulpina)Græsordenen
Stortoppet Rapgræs (Poa palustris)Græsordenen
Guldhavre (Trisetum flavescens)Græsordenen
Almindelig Draphavre (Arrhenatherum elatius var. elatius)Græsordenen
Skov-Kløver (Trifolium alpestre)Ærteblomstordenen
Rød-Kløver (Trifolium pratense)Ærteblomstordenen
Vinter-Eg (Quercus petraea)Bøgeordenen
Stilk-Eg (Quercus robur)Bøgeordenen
Døvnælde (Lamium album)Læbeblomstordenen
Almindelig Springknap (Parietaria officinalis)Rosenordenen
Liden Nælde (Urtica urens)Rosenordenen
Stor Nælde var. dioica (Urtica dioica var. dioica)Rosenordenen
Vild Kørvel (Anthriscus sylvestris)Vedbendordenen
Skarntyde (Conium maculatum)Vedbendordenen
Angelik (Angelica sylvestris)Vedbendordenen
Strand-Kvan (Angelica archangelica ssp. litoralis)Vedbendordenen
Skvalderkål (Aegopodium podagraria)Vedbendordenen
Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)Vedbendordenen
Liden Storkenæb (Geranium pusillum)Storkenæbordenen
Almindelig Fingerbøl (Digitalis purpurea)Læbeblomstordenen
Smalbladet Hareøre (Bupleurum tenuissimum)Vedbendordenen
Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris)Vedbendordenen
Strand-Mandstro (Eryngium maritimum)Vedbendordenen
Pastinak (Pastinaca sativa)Vedbendordenen
Kær-Svovlrod (Peucedanum palustre)Vedbendordenen
Sideskærm (Berula erecta)Vedbendordenen
Billebo-Klaseskærm (Oenanthe aquatica)Vedbendordenen
Bredbladet Mærke (Sium latifolium)Vedbendordenen
Gifttyde (Cicuta virosa)Vedbendordenen
Spinat (Spinacia oleracea)Nellikeordenen
Drue-Gåsefod (Oxybasis chenopodioides)Nellikeordenen
Strand-Mælde (Atriplex littoralis)Nellikeordenen
Almindelig Salturt (Salicornia europaea)Nellikeordenen
Strandgåsefod (Suaeda maritima)Nellikeordenen
Tangurt (Bassia hirsuta)Nellikeordenen
Almindelig Kohvede (Melampyrum pratense)Læbeblomstordenen
Blåtoppet Kohvede (Melampyrum nemorosum)Læbeblomstordenen
Ager-Padderok (Equisetum arvense)Padderokordenen
Tornfrøet Hornblad (Ceratophyllum demersum)
Tornløs Hornblad (Ceratophyllum submersum)
Smalbladet Mangeløv (Dryopteris carthusiana)
Almindelig Mangeløv (Dryopteris filix-mas)
Fjerbregne (Athyrium filix-femina)
Gul Reseda (Reseda lutea)Kapersordenen
Farve-Reseda (Reseda luteola)Kapersordenen
Gul Okseøje (Chrysanthemum segetum)Kurvplanteordenen
Farve-Gåseurt (Anthemis tinctoria)Kurvplanteordenen
Stor Andemad (Spirodela polyrhiza)Skebladordenen
Kors-Andemad (Lemna trisulca)Skebladordenen
Tyk Andemad (Lemna gibba)Skebladordenen
Liden Andemad (Lemna minor)Skebladordenen
Smalbladet Dunhammer (Typha angustifolia)Græsordenen
Bredbladet Dunhammer (Typha latifolia)Græsordenen
Gul Iris (Iris pseudacorus)Aspargesordenen
Sort Pil (Salix myrsinifolia)Pileordenen
Smalbladet Vandpest (Elodea nuttallii)Skebladordenen
Almindelig Vandpest (Elodea canadensis)Skebladordenen
Soløje-Alant (Inula britannica)Kurvplanteordenen
Pile-Alant (Inula salicina)Kurvplanteordenen
Amerikansk Nellikerod (Geum macrophyllum)Rosenordenen
Høj Nellikerod (Geum x intermedium)Rosenordenen
Eng-Nellikerod (Geum rivale)Rosenordenen
Feber-Nellikerod (Geum urbanum)Rosenordenen
Desmerurt (Adoxa moschatellina)Kartebolleordenen
Langstilket Lærkespore (Corydalis solida)Ranunkelordenen
Liden Lærkespore (Corydalis intermedia)Ranunkelordenen
Hulrodet Lærkespore (Corydalis cava)Ranunkelordenen
Roset-Springklap (Cardamine hirsuta)Kapersordenen
Krat-Ærenpris (Veronica hederifolia ssp. lucorum)Læbeblomstordenen
Almindelig Bingelurt (Mercurialis perennis)Vortemælkordenen
Gul Anemone (Anemone ranunculoides)Ranunkelordenen
Hvid Anemone (Anemone nemorosa)Ranunkelordenen
Blå Anemone (Hepatica nobilis)Ranunkelordenen
Almindelig Guldstjerne (Gagea lutea)Liljeordenen
Marts-Viol (Viola odorata)
Rød Hestehov (Petasites hybridus)Kurvplanteordenen
Følfod (Tussilago farfara)Kurvplanteordenen
Ringplettet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. junialis)Orkidéordenen
Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)Orkidéordenen
Purpur-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. purpurella var. purpurella)Orkidéordenen
Ægbladet Fliglæbe (Neottia ovata)Orkidéordenen
Sump-Hullæbe (Epipactis palustris)Orkidéordenen
Skov-Hullæbe ssp. helleborine (Epipactis helleborine ssp. helleborine)Orkidéordenen
Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)Orkidéordenen
Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata)Orkidéordenen
Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis)Orkidéordenen
Strand-Rødtop (Odontites litoralis)Læbeblomstordenen
Knoldet Brunrod (Scrophularia nodosa)Læbeblomstordenen
Vand-Brunrod (Scrophularia umbrosa)Læbeblomstordenen
Almindelig Torskemund (Linaria vulgaris)Læbeblomstordenen
Høst-Rødtop (Odontites vulgaris)Læbeblomstordenen
Høst-Skjaller (Rhinanthus serotinus ssp. serotinus)Læbeblomstordenen
Spids Øjentrøst (Euphrasia stricta var. stricta)Læbeblomstordenen
Rederod (Neottia nidus-avis)Orkidéordenen
Almindelig Snylterod (Monotropa hypopitys ssp. hypopitys)Kodriverordenen
Nælde-Silke (Cuscuta europaea)Natskyggeordenen
Skælrod (Lathraea squamaria)Læbeblomstordenen
Elle-Netbladhat (Paxillus filamentosus)Rørhatordenen
Almindelig Netbladhat (Paxillus involutus)Rørhatordenen
Almindelig Ulvefod (Lycopodium clavatum)Ulvefodordenen
Tandet Sødgræs (Glyceria declinata)Græsordenen
Dansk Arum (Arum alpinum ssp. danicum)Skebladordenen
Filtet Hestehov (Petasites spurius)Kurvplanteordenen
Ene (Juniperus communis)Granordenen
Taks (Taxus baccata)Granordenen
Vår-Gæslingeblomst (Erophila verna)Kapersordenen
Udspærret Vinterkarse (Barbarea vulgaris var. arcuata)Kapersordenen
Svaleurt (Chelidonium majus)Ranunkelordenen
Storblomstret Vandranunkel (Ranunculus peltatus ssp. peltatus)Ranunkelordenen
Almindelig Vandranunkel (Ranunculus aquatilis var. aquatilis)Ranunkelordenen
Nikkende Fuglemælk (Ornithogalum nutans)Aspargesordenen
Hvas Avneknippe (Cladium mariscus)Græsordenen
Storblomstret Hønsetarm (Cerastium arvense)Nellikeordenen
Almindelig Fuglegræs (Stellaria media)Nellikeordenen
Stor Gyvelkvæler (Orobanche elatior)Læbeblomstordenen
Slank Blærerod (Utricularia australis)Læbeblomstordenen
Plettet Arum (Arum maculatum)Skebladordenen
Blød Storkenæb (Geranium molle)Storkenæbordenen
Kalmus (Acorus calamus)
Bleg Fuglegræs (Stellaria pallida)Nellikeordenen
Eng-Guldstjerne (Gagea pratensis)Liljeordenen

Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator