Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
24. juni 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 7 - Gå til side 1 2 3 4 5 6 7

 Næste side | >>

Navn Artikler -> Nyheder

Søren Tolsgaard
Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark (Læst 9949 gange) Postet d. 24-05-07 kl. 22:17
Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark (Det forlyder, at alle lindetræerne på Vålse Kirkegård, som huser en stor og klassisk population af I)
Foto: Søren Tolsgaard

Det forlyder, at alle lindetræerne på Vålse Kirkegård, som huser en stor og klassisk population af Ildtæger, er blevet fældet rub og stub. Samtidig er man i Nykøbing ved at tilrettelægge en renovering af Lindeallé, hvor Ildtægen har et af sine sidste stabile tilholdssteder i Danmark. Guldborgsund Kommune synes dog heldigvis indstillet på at udvise vidtstrakt hensyn til Ildtægens biotopkrav.

Af nyere fundsteder for Ildtægen i Danmark kendes med rimelig sikkerhed kun følgende:

Guldborgsund Kommune

Nykøbing (Linde Allé): Der er planer om en vidtstrakt renovering af alléen!

Nysted (Villahaver): Dokumenterede oplysninger om en god bestand (2006).

Virket (Lindegård): Senest meldt år 2000, kun 3-4 lindetræer. Opdatering tiltrængt!

Vålse Kirke: Lindetræerne på kirkegården meldes alle fældet!

Lolland Kommune

Bandholm: Nylige oplysninger om tre eksemplarer (2007), dokumentation tiltrængt!

Maribo: Senest meldt i 1972, opdatering tiltrængt!

Nyborg Kommune

Vindinge Kirke: Nylige oplysninger om en god bestand (2007), dokumentation tiltrængt!

Bornholm Kommune

Rønne (Villahaver): Senest meldt i 1992-1994, opdatering tiltrængt!

Endvidere ældre fund fra Bremersvold, Sakskøbing, Stubbekøbing, Toreby og Vordingborg, samt en ubekræftet melding fra Sønder Kirkeby. Et gammelt enkeltfund fra Kalundborg er behæftet med usikkerhed, og friske meldinger på F&N af enkeltfund fra Kulhuse og Nødebo må tages med meget stort forbehold indtil nærmere bekræftelse forefindes. Forveksling med Rød kanttæge kan meget let finde sted for den uøvede observatør, derfor er det ubetinget nødvendigt med foto eller belæg!

Ildtægen er i reglen uvinget og derfor meget lokal, men forekommer som regel i stort antal, meget synligt og er let at efterspore på en egnet biotop. Den er dog samtidig meget sårbar overfor en drastisk omlægning, som når en større lindeallé eller lindetræerne på en kirkegård fældes rub og stub, hvilket åbenbart er sket eller risikerer at ske på to af de mest centrale lokaliteter for arten i Danmark.

Referencer: - se linket HERKommentér

Inger Lund
#1 postet d. 25-05-07 kl. 18:11. Emne: Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark
Jeg har i dag opsøgt et par af de steder i Bandholm, hvor der forventeligt kunne være ildtæger. Det var der!

Der var ved 1 af 3 meget store og gamle lindetræer måske i tusindvis i alle størrelser, ved det andet træ var der nok et par hundrede, mens der ved det sidste kun var nogle få. Dette træ er omkranset af sirbuske, så måske er det grunden. Jeg har forsøgt oploading af billeder, omend kvaliteten ikke er fremragende, men det er endnu ikke lykkedes. Det skal nok komme.

Desuden er der ved Knuthenborg en lindealle, som jeg vil opsøge, næste gang solen rigtig skinner. Der er nok også bid.

Inger, Bandholm

Kommentér

Mathias Andreasen
#2 postet d. 25-05-07 kl. 19:13. Emne: Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark
Hejsa.

Jeg hittede Ildtægen i sommers i Vindinge Nyborg, efter at have set billede her på sitet, hvorefter jeg drog hjem til min opvækstbys kirkegård, hvor jeg kunne huske at vi legede med en "dødningehovedbille" som børn.

Den var der stadig, og i stort tal rundt min 3 lindetræer.

Har gjort præsten opmærksom på dem.

Jeg har vedhæftet et dokumentations billede af arten på min observation den 8 maj 2006. Billedet er fra 5 maj 2006.

Jeg har et belægs eksemplar i Vindinge i sprit.

Mathias

Kommentér

Søren Nielsen
#3 postet d. 25-05-07 kl. 20:07. Emne: Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark
Efter den sørgelige historie om motorsavsmassakren på lindetræerne og dermed ildtægerne på Lolland og Falster trænger vi til en god nyhed.

Jeg har dags dato besøgt lindealleen ved Ny Kirstineberg i Nykøbing F's nordlige udkant. Her fandt jeg i hundredevis af ildtæger. Mange af dem var i gang med at parre sig, så mon ikke der kommer endnu flere?

Der står et halvt hundrede lindetræer ved Ny Kirstineberg, og især de ældre træer langs gårdens udbygninger var fulde af ildtæger.

Et foto af ildtægerne er uploadet til galleriet.

M.v.h.

Søren Faaborg Nielsen

Kommentér

Søren Tolsgaard
#4 postet d. 26-05-07 kl. 13:35. Emne: Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark
Bravo! - Positiv tilbagemelding fra foreløbig tre lokaliteter:

Bandholm: Tilsyneladende en lille, koncentreret population, hvor tægerne stimler sammen ved det bedste træ, især nok her i parringstiden. Senere på sæsonen spreder de sig antagelig mere. Og det er jo spændende, om Inger finder flere bestande i området, fx ved Knuthenborg. Også både Maribo og Bremersvold har lindealléer at byde på, hvis nogen kommer forbi..

Vindinge: Fint at få meldingen bekræftet, og at Ildtægerne allerede var på kirkegården for adskillige år siden. Og et pragtfuldt navn, I har givet dem: Faktisk er ’dødningebillerne’ jo via lindetræernes saft med til at omsætte gravenes indhold!

Ny Kirstineberg: Søren Faaborg gør opmærksom på en helt ny lokalitet for Ildtægen, som kan være med til at sikre bestanden ved Nykøbing, når renoveringen af Lindeallé går i gang!

Jeg fik i øvrigt oplyst i Vålse i 2001, at man fra at kompostere lokalt, netop var gået over til at køre det nedfaldne løv til et affaldsdepot i Nykøbing, hvilket kan have medført en spredning af Ildtæger i området.

Alt i alt ikke så ringe, og vi må da også antage, at Ildtægen har gode livsbetingelser i kraft af det mildere klima. Den hæmmes af sin begrænsede spredningsevne, men man finder dog af og til fuldvingede eksemplarer, og den menes at kunne flyve over så store barrierer som Østersøen, hvilket muligvis var baggrunden for dens opdukken i Rønne midt i 90erne. Herfra mangler vi fortsat en aktuel bekræftelse, og de to sjællandske meldinger (Kulhuse, Nødebo) hænger også stadig frit i luften.Kommentér

Inger Lund
#5 postet d. 27-05-07 kl. 18:10. Emne: Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark
Når man er bekendt med et levested for at i øvrigt sjældent dyr, skal/kan man så gøre noget for at beskytte det? Med andre ord, bør jeg så ikke fortælle ejerne af jorden, hvor ildtægerne lever, at tægerne er sjældne og ikke må skades. De er jo meget tydelige, når de ligger i klumper i græsset, og nogle kunne måske tro, at de var skadelige og give dem et skyd myremiddel eller lignende.

Inger

Kommentér

Søren Tolsgaard
#6 postet d. 29-05-07 kl. 09:04. Emne: Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark
Det er vigtigt spørgsmål, du er inde på Inger. Faktisk må man sige, at selv om en art er sjælden og rødlistet, er der som regel ingen lovmæssige eller overvågningsmæssige følger af denne status. Nogle få arter er beskyttet af internationale konventioner eller den nationale lovgivning, og som følge heraf bliver der af og til taget nogle forholdsregler (især for fugle og i mindre grad for orkideer), men kun sjældent for insekter. Enkelte arter er omfattet af frivillige fredninger, hvor de entomologiske foreninger forpligter sig til nogle indsamlingsrestriktioner, idet man så håber på, at myndighederne til gengæld gør noget for at tilgodese disse arter (især dagsommerfugle).

Men ellers er det mest op til de lokale græsrødder at se til, at der spredes nogle informationer og evt. iværksættes nogle tiltrængte plejeinitiativer. Det er sjældent, at myndighederne går ind i sådanne sager. Specielt Storstrøms Amt har dog kørt en usædvanlig aktiv miljøpolitik med registrering af rødlistede arter. Det er dog altid vanskeligt at få informationerne ud til de berørte lodsejere, og situationen ved Vålse viser, hvor hurtigt det kan gå galt. Måske ville det være en god idé, om man i højere grad opsatte skilte og plancher på sådanne lokaliteter, så alle blev opmærkom på stedets naturværdier og ingen ville kunne undskylde sig med, at man ikke vidste bedre.

Så foreløbig vil det da være meget fint, hvis du ulejliger dig med at underrette ejeren og måske også andre af de lokale. Det gælder om at få folks øjne op for, når der findes nogle værdier, som har behov for beskyttelse. Det vækker af og til stor interesse, men desværre også modstand af og til.Kommentér

Jan Fischer Rasmussen
#7 postet d. 29-05-07 kl. 09:15. Emne: Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark
For et par år siden hørte jeg et par kirkegårdsgæster i Vaalse tale om "de ulækre røde "biller" der kravlede alle vegne". De kunne ikke forstå, der ikke blev sprøjtet for dem. Jeg fortalte dem, at jeg var taget helt fra København for at se det sjældne dyr, så jeg var glad for, at de var der endnu. De spurgte så, hvorfor de var der, jeg forklarede (naivt?) at de levede ved de gamle lindetræer. Den ene bemærkede så "det kan godt være, de er sjældne, men jeg synes, de er ulækre". Så gik de. Jeg håber ikke, de har lagt pres på menighedsrådet for at få fældet træerne pga af min oplysning...

Kommentér

Søren Tolsgaard
#8 postet d. 29-05-07 kl. 09:43. Emne: Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark
Hej Jan: - Ja, der er godt nok mange opfattelser af, hvad der er en positiv oplevelse.

Og det er nok kun ved at bringe de gode argumenter ud til offentligheden, at vi muligvis kan vende stemningen i retning af, at det er vigtigt, at vi også her i Danmark på det lokale plan gør en helhjertet indsats for at beskytte naturværdierne. Og derfor synes jeg også, vi så vidt muligt skal forsøge at gøre opmærksom på de enkelte sager og håbe på at de ansvarshavende forstår, at gevinsten ved at beskytte naturen er større end ved hensynsløst at tromle den ned.Kommentér

Inger Lund
#9 postet d. 29-05-07 kl. 17:07. Emne: Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark
I går talte jeg med manden, der passer området ved lindetræerne, som i øvrigt tilhører Museumsbanen, området altså. Han var meget interesseret og lovede højt og helligt, at der ikke ville blive brugt gift, men græsslåmaskinen kunne han ikke undlade at bruge!

Jeg har ellers tænkt lidt over, om ikke man ved at fortælle om netop så iøjnefaldende et dyr (og tilsvarende planter) ville kunne risikere, at folk MÅTTE have et eksemplar med hjem.

I øvrigt er jeg ikke helt klar over, hvad rødlistningen betyder, udover at den omfatter truede arter. Så vidt jeg har kunnet finde ud af, er netop ildtægen ikke rødlistet.

Inger

Kommentér

Side 1 af 7 - Gå til side 1 2 3 4 5 6 7

 Næste side | >>
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator