Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
24. september 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 1 - Gå til side 1

 

Navn Artikler -> Boganmeldelser & boglister

Poul Evald Hansen
Naturen i Danmark bind 5 De Ferske Vande (Læst 4775 gange) Postet d. 05-11-13 kl. 14:29
Naturen i Danmark bind 5  De Ferske Vande (Bind 5 i værket Naturen i Danmark er nu udkommet. De handler om de ferske vande: vandløb, søer og va)
Foto: Bindet om de ferske vande er netop udkommet
Klik på billedet for original størrelse (1000 x 1315)

Bind 5 i værket Naturen i Danmark er nu udkommet. De handler om de ferske vande: vandløb, søer og vandhuller.

Den overordnede dagsorden er en beskrivelse af de ferske vandes biodiversitet - og hvad der betinger biodiversiteten, d.v.s. fysiske og kemiske betingelser som lys, vanddybde, strømningshastighed, temperatur, næringstilførsel og omsætning, påvirkning fra landbrugsdrift, skovbrug, jagt o.s.v., mere oprindelige og ret uspolerede tilstande såvel som især menneskets påvirkning af tilstandene. For der findes få eller ingen steder, hvor menneskets påvirkning af biodiversiteten ikke er mærkbar her i Danmark. Nogle af de kolde kilder i Vendsyssel måske, men selv her bliver kildevandet og kilderne mere næringsrige, fordi det nedsivende vand, der danner kilderne i høj grad har fået sin del.

Når man har læst værket, så har man en god baggrund for at forstå, hvad biodiversitet er og hvad der betinger biodiversiteten i de ferske vande. Tilsvarende gælder for de andre bind om geologien, det åbne land, havet og skovene. Men her drejer det sig altså om de ferske vande i Danmark.

Tilbage i 1980erne var der en tendens blandt biologer til at lægge mindre vægt på arterne, og i stedet interessere sig for især energistrømme i naturen. Denne indfaldsvinkel var helt utilstrækkelig, fordi det nu engang er konkrete arter fremkommet gennem selektionen, der står for den biologiske omsætning og har tilpasset sig nicherne i naturen.. På den anden side viser mange af disse arter stor tilpasningsdygtighed og plasticitet; det er den anden side af sagen, som man heller ikke må glemme. Hvis man ønsker at forstå biodiversiteten, så er det nødvendigt at forene de to indfaldsvinkler; men der er ingen tvivl om, at arterne har fået en meget væsentligere plads i vores naturforståelse efter årtusindskiftet- Og det er godt

Gennemgangen af vandløbene er fremragende og giver en god forståelse for, hvordan vandløbenes dyr og planter er indrettet som de er og et godt bud på hvorfor. Her er både generalist og specialiststrategier i floraen og faunaen. Med især landbrugets negative påvirkning af de strømmende vande, så er det i reglen generalisterne, der klarer sig bedst og specialisterne, der trækker det lave kort. Generalisterne vil ofte være i stand til at tilpasse sig om omstille sig, hvad specialisterne så ofte ikke er. Det drejer sig i hovesagen om, hvor hurtigt og effektivt arten kan omstille sig i ændringer af især iltindhold, lys, temperatur, vind- og bølgeeksponering og prædatorer og fødegrundlag.

Afsnittene om de stillestående vande, søerne, er delt op i særskilt behandling f de større søer (i fagtermer er en sø > 1 ha) og så vandhullerne (søer <= 1 ha). Det er en vigtig pointe, fordi de større søer i vid udstrækning har deres eget miljø med en vis stabilitet, hvor vandhullerne meget direkte og hurtigt påvirkes af de omgivende landarealer. Der er udmærkede beskrivelse af de forskellige prædationsled: planteplankton-dyreplankton-fredsfisk-rovfisk-rovpattedyr og -fugle - foruden mennesket.

De forskellige former for sørestaurering får en fyldig og grundig omtale. Det tværes måske lidt ud, hvordan man følger restaureringerne op, når de er foretaget. Men i vid udstrækning mangler man vel viden her.

De mere naturpolitiske afsnit under De Ferske Vandes Fremtid er gode. Her kan dels læse en glimrende faglig opsummering af, hvad biodiversitet er. Desuden gennemgås nogle store naturgenopretningssager omkring Skjern Å og Filsø. Ingen er i tvivl om forfatterens engagement og holdning her. Men det er kun godt, og det går på ingen måde ud over den fine faglige substans. Forfatteren til disse afsnit er Kaj Sand Jensen, som er professor ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Biologisk Institut, Københavns Universitet. Han er den største bidragyder til bogen, og har også skrevet flere af vandløbsafsnittene. Andre væsentlige bidragsydere er Claus Lindegaard, Søren Berg, Ckristian Skov og Kirsten S. Christoffersen.

Naturen i Danmark er tænkt som afløser til Danmarks Natur, som udkom i 1970erne og 1980erne, og som de lidt ældre af os kender og er vokset op med. Men der er store og væsentlige forskelle på de 2 værker.

Man har i vidt omfang undgået matematiske udtryk og formler og dens slags, men forståelse af flere af de beskrevne sammenhænge såvel som figurerne kræver ofte, at man tænker sig om.

Hvor Danmarks Natur anlagde et bredt, populært perspektiv, der ville fange Hr. og Fru jensen og deres håbefulde teen-agere eller studerende børn med en præsentation af naturens forunderlighed, men dog på et fagligt forsvarligt grundlag - så synes indfaldsvinklen i Naturen i Danmark mere at være, at det her er nødvendig og vigtig viden, som skal bringes videre.

Det må næsten nødvendigvis være sådan. For vi har fået rigtigt meget mere ny viden om naturen og biodiversiteten i de ca. 30 år, der er gået siden sidste udgave f Danmarks Natur udkom. Vi forstår meget mere, men tilegnelsen af forståelsen er blevet sværere. Eller som Niels Bohr billedligt udtrykte det: "Jo længere kan kommer fra stranden, jo dybere bliver der mellem stenene".

Naturen i Danmark er en rigtig god og værdig afløser til Danmarks Natur. Gid den må blive læst.

Fag- og naturnørder som jeg kan jo altid finde hår i suppen, som når artsnavnene til billederne af Stor- og Lllle Vandsalamander er blevet byttet om som på side 429. Men det er som sagt meget lidt væsentligt i totalbedømmelsen af de fremragende værk.

Man taler om, at det snart er slut med den trykte bog. Har dette præget udgivelsen? Jeg håber det ikke. Men udgivelsen af bindet om De Ferske Vande er blevet udsat flere gange. - Det er nu noget andet at kunne side og læse i en bog end på en skærm.

Bogen er udgivet med støtte fra Augustinus Fonden på Gyldendal og har ISBN 978-87-02-030297.

Den kan købes over Nettet for 569 kr. inkl. forsendelse her:

- se linket HER

hvis den ikke er midlertidig udsolgt.

lidt billigere formodentlig ved besøg i en boghandlerbutik, der har den på hylderne.Kommentér

Side 1 af 1 - Gå til side 1

 
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator