Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
25. oktober 2021
 

Forum

Forumoversigt | Start ny tråd | Seneste tråde | Aktive tråde | Ubesvarede tråde | Retningslinjer


Side 1 af 3 - Gå til side 1 2 3

 Næste side | >>

Navn Forum -> Naturbeskyttelsesloven -> Seneste tråde | Aktive tråde | Ny tråd | Ubesvarede tråde

Poul Evald Hansen
Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den! (Læst 4893 gange) Postet d. 08-12-13 kl. 16:31
Naturbeskyttelseslovens §3 giver en vis, ret svag beskyttelse på status quo plan af særlige naturtyper: sø, mose, eng, strandeng, overdrev, hede - men i modsætning til, hvad nogle tror ikke af klit, som dog er omfattet, hvis den har sammenhængende vegetation, der har karakter af overdrev eller hede. Som alle ved, er der ikke knyttet plejeforpligtelser til §3.

§3 omfatter områder af de nævnte naturtyper over arealgrænsernerne 100 m2 for sø og 2500 m2 for de øvrige.

Hvad mange ikke ved er, at der i fredskov, hvor §3 i sig selv også gælder, faktisk gælder en "skærpet §3" i den betydning, at der ikke er nedre arealgrænser for de beskyttede naturtyper, når de ligger på fredskov-deklarerede arealer. Og det er vigtigt! Der findes stadig mange småbiotoper på fredskovarealer, også dem, der ikke er egentlig skov. Det er f.eks. skovmoser, skovenge, små stumper hede og overdrev og småsøer. - Ofte er naturtypernes udstrækning i skov under §3s areaægrømser. f. eks. mange små skovsøer.

I skovlovens §28 er naturtyperne beskyttede uden nedre arealgrænser. Vandløb i skov er også per definition beskyttede:

"

§ 28. Søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, der hører til fredskov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, fordi de er mindre end de deri fastsatte størrelsesgrænser, må ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder også vandløb, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, fordi de ikke er udpeget som beskyttede af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Forbuddet gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb."

Det er faktisk ret vidtgående bestemmelser, som er indeholdt i §28. De overholdes ofte ikke, især ikke i private skove, men nogle gange heller ikke i statsskovene.

Vær opmærksom på skovlovens §28, og brug den!

Kommentér

Jens Elm Sørensen
#1 Kommentar postet d. 08-12-13 kl. 16:59. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Det som ingen ser, har ingen ondt af.

Kommentér

Bo Stephensen
#2 Kommentar postet d. 08-12-13 kl. 17:07. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Læs det sidste nummer af bladet Skoven, her har en skovejer fået medhold i natur og miljøklagenævnet til at ophæve § 3 udpeget natur her en askesump, fordi der var plantet træer her.

Der mangler en systematisk kortlægning af naturværdierne i de danske skove, det haster, men ingen tager det op politisk.Kommentér

Poul Evald Hansen
#3 Kommentar postet d. 08-12-13 kl. 17:22. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Jo, kortlægningen af naturværdierne i skovene er vigtig. Når kommunerne får gennemgået deres §3-registreringer af konsulenter, så får konsulenterne ofte at vide, at de ikke skal gå i skov.

Vi må løfte det her spørgsmål og få det frem i rampelyset. Vi kan jo begynde med de steder, vi selv kender godt.

Men skovlovens §28 er altså ret vidtgående. En askemose ophører jo ikke med at være skovmose, så længe der er en karakteristisk fugtigbundsvegetation; og det er der næsten altid. Og jeg forstår heller ikke, hvis en tilplantninger med f.eks. nåletræer ikke er en tilstandsændring.

Det går temmelig stærkt med indvandring af fugtigbundsvegetation, når f.eks. dræn i en lavning holder op med at fungere. Arter som Bred-/Smalbladet Dunhammer, Vejbred-Skeblad og Rørgræs kommer ofte samme år. Og ofte er der ligeledes rester af fugtigbundsflora fra før dræningen til stede.

Ligeledes med søer. Karakteristisk dyre- og planteliv indfinder sig meget hurtigt i småsøer.Kommentér

Peter Lindberg Jannerup
#4 Kommentar postet d. 08-12-13 kl. 18:06. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Korrektur til Bo Stephensens indlæg: Det er ikke Natur- og miljøklagenævnet der har afsluttet den sag, men kommunen der med en ny afgørelse har overflødiggjort nævnets afgørelse (idet lodsejer naturligvis ikke har interesse i at klage over en kommunalafgørelse, der går lodsejers vej).Kommentér

Poul Evald Hansen
#5 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 06:59. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
DN kan vel stadig påklage sådanne afgørelser.

Kommentér

Peter Lindberg Jannerup
#6 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 09:11. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Nej, ingen klagemulighed for DN, det er det gammelkendte problem med NBL (jf. f.eks. Natur- og landbrugskommisionens slutrapport, s. 28, anden Handling i boksen), at der ikke træffes nogen afgørelse men blot gives en ''meddelelse'' om § 3-status, og at det derfor kun er den direkte berørte part (=lodsejeren) der kan påklage.

Den eneste mulighed er derfor at DN anlægger en retssag, men det tror jeg ikke sker.

Tilbage står derfor, i det aktuelle tilfælde omtalt i ''Skoven'' og for skovenes naturværdier i bred forstand, om skovloven kan løfte opgaven med at sikre biodiversitet.

Jeg tror det nu nok nærmest ikke, se blot skovlovens formåls-paragraf (§1), hvor det slås fast at landets skove skal værnes og skovarealet udvides, men også (§1 stk. 2) at bæredygtig skovdrift skal ''fremmes''. I stk. 3 udlægges så hvad der forstås med bæredygtig, nemlig at det skal ''tilstræbes'' i en ''helhedsbetragtning'' at 1) fremme robuste skove, 2) sikre skovproduktionen, 3) bevare biodiversitet, 4) sikre landskab, natur- og kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv.

I lovens § 4 slås det så fast, at de i stats- og kommuneskove skal lægges særlig vægt på nr 3) og 4) - noget tyder derfor på at de punkter der står skal indgå i helhedsbetragtningen er skrevet i prioriteret rækkefølge.

Som jeg læser dette, er skovloven derfor en driftslov, der skal sikre mulighederne for skovdrift, i givet fald på tværs af biodiversiteten.

Miljøministeren (nok = NST) kan i § 38 give dispenstion fra § 28, parallelt med naturbeskyttelseslovens § 3-dispensationer. Jeg har intet indtryk af at det er særlig ofte der gives skovlovs-dispensation, måske fordi der ikke søges om dispensation.

Kommentér

Poul Evald Hansen
#7 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 09:16. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Til en begyndelse må vi forlange, at §28 overholdes. Hvis det så vælter en med dispensationsansøgninger, så tager vi den derfra.

Kommentér

Nikolaj H. Correll
#8 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 11:59. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Askemoser med plantede træer kan ikke være § 3, uanset vegetationssammensætningen jf. askemosedommen fra Mygind skov.

- se linket HERKommentér

Poul Evald Hansen
#9 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 13:26. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Hvad hvis der er plantet medens det var §3? Så er det vel et sdpørgsmål om at genoprette lovlige tilstande på lodsejerens eller forpagterens regning.

Kommentér

Side 1 af 3 - Gå til side 1 2 3

 Næste side | >>
Email notificering
Du modtager en e-mail når dit indlæg besvaresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator