Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
25. februar 2020
 

Forum

Forumoversigt | Start ny tråd | Seneste tråde | Aktive tråde | Ubesvarede tråde | Retningslinjer


Side 1 af 22 - Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 Næste side | >>

Navn Forum -> Fugle og ornitologi -> Seneste tråde | Aktive tråde | Ny tråd | Ubesvarede tråde

Stefan Blöndal
DOF´s 10 argumenter imod legalisering af falkejagt i Danmark holder ikke! (Læst 21326 gange) Postet d. 17-03-14 kl. 11:19
På Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside kan man finde de "10 argumenter" for forbud imod falkejagt (jagt med rovfugl) i dette land og man går ikke af vejen for at præsentere højst diskutable påstande som fakta og endda gribe til historiske usandheder.

Åbenbart har DOF fundet på hele 10 punkter, for at give det vægt og fylde, som var det selveste De 10 Bibelske Bud. Afslutningsvis meddeler skribenten (der er ingen, der lægger navn til teksten), at han/hun håber, at "du" er overbevist, om at falkejagt ikke er en vej "vi" skal betræde i dansk naturforvaltning, "hvilket dine forgængere også har erkendt", skrives der. Hvilke forgængere der tilsigtes vides ikke (tidligere DOF´ere(?)) - i hvert fald ikke mine forgængere.

Det tragiske er jo, at disse 10 stærkt tvivlsomme DOF argumenter, som henstår nærmest uimodsagte, danner grundlag for den danske lovgivning og bidrager til den manglende forståelse blandt ornitologer og den øvrige befolkning for, hvad falkejagt indebærer.

DOF´s første argument siger: "Falke og andre rovfugle er grundlæggende ikke egnet til hold i fangenskab". - Dette passer simpelthen ikke! Rovfugle er sandsynligvis nogle af de fugle, som er bedst egnede til hold i fangenskab. Hvor mange andre fangenskabsfugle får flyveture i det frie hver dag? Flyveture som rovfuglen, oven i købet, får belønning for i form af føde. Dvs. den føler at den udfører et stykke "arbejde", som endda stemmer overens med dens naturlige adfærd. Når rovfuglen således har fløjet sig træt og er mæt trænger den til ro og hvile. Om dette hvil foregår i et rummeligt kammer, i en voliere eller fortøjret til en siddeplads er forsåvidt ligegyldigt. Det drejer sig nu om en glad og tilfreds fugl, som bare vil have fred. Den vil højst have sig et bad for derefter at sidde og tørre i solen. Dette er rovfuglens karakter. En karakter som harmonerer fint med hold i fangenskab. Næste dag ved den vante tid er rovfuglen igen klar til sine ture. Den har et godt og trygt liv.

DOF fortsætter stadig i punkt 1: "At holde rovfugle i bure, hvor de knapt kan brede deres vinger ud, svarer til at holde svømmefugle uden vand". - Dette er ren propaganda! Man giver dermed indtryk af, at nogle falkonérer holder sine fugle sådan, men dette er naturligvis ikke tilfældet. Man kan ikke holde rovfugle i bure, da de ville ødelægge vinge- og halefjer med det samme. Hvis man finder sådanne forhold er det hos folk, som ikke er egnede til at holde fugle overhovedet. Dette har intet med falkejagt at gøre.

DOF argument nr. 2: "Legalisering af falkejagt vil koste Miljøministeriet/Naturstyrelsen mindst ét mandår til administration af tilladelser og kontrol af rovfuglehold, handel og opdræt." - Ja, penge er jo altid et godt argument. Men er det ikke rent faktisk sådan, at det er mere bekosteligt at administrere forbud end legale forhold? Det mener jeg.

DOF argument 3: "Legalisering af falkejagt vil medføre en stærkt stigende interesse for at holde rovfugle i fangenskab. Herved øges antallet af rovfuglehold, og antallet af bortfløjne rovfugle vil øges betragteligt, når rovfuglene skal ’trænes’, og når jagten skal praktiseres. Allerede med det nuværende relativt lave antal rovfugleholdere i Danmark, bliver DOF årligt involveret i 5-10 sager om bortfløjne rovfugle. Dette antal vil utvivlsomt stige betragteligt med heraf følgende belastning af de vilde bestande." - Om en legalisering af falkejagt vil medføre en "stærkt stigende interesse" for at holde rovfugle i fangenskab tvivler jeg stærkt på. At have en rovfugl er ikke det samme som at have en hvilken som helst anden fugl. Det er en stor forpligtelse og kræver fuld dedikation. For enhver falkonér er rovfuglens ve og vel første prioritet, hvilket er et stort krav i hverdagen, så efter al sandsynlighed, vil det stadig være den lille håndfuld af entusiaster, som eksisterer i dag, blot vil disse få en lettere og sjovere tilværelse ved en legalisering. Hvis der med tiden bliver flere falkonérer, vil det måske mere skyldes det stigende antal af nydanskere med arabisk baggrund, som har en urgammel, næsten genetisk betinget interesse for falkejagt. Måske det ville redde nogle fra bandekriminalitet, at i stedet beskæftige sig med en ædel friluftssport, hvilket vel heller ikke er så dårligt.

Jeg forstår det sådan, at DOF ikke vil ulejliges med henvendelser om forvildede rovfugle, men det kan næppe være et argument for at forbyde falkejagt. Jeg skulle mene, at DOF blot kan gøre det til deres interne politik ikke at tage sig af den slags sager, hvis det forholder sig sådan. Hvordan enkelte i korte perioder bortfløjne rovfugle vil belaste de vilde bestande, har jeg svært ved at se.

DOF argument 4: "…der er behov for opstramning af kontrollen, bl.a. med langt flere DNA-analyser og flere kontrolbesøg, hvis smuthullerne skal lukkes. Desuden erkendte styrelsen, at der bør stilles krav om blodprøvetagning og (mikrochip-)mærkning af alle rovfugle, der produceres til eksport, hvilket ikke sker i dag. Men styrelsen ville kun være med til at lukke hullerne, hvis der samtidig bliver åbnet for falkejagt." - Mig bekendt skal ALLE rovfugle i fangenskab i dagens Danmark være DNA-testede, chip- og/eller ringmærkede. Hvordan man så vil have indført endnu mere kontrol ved jeg ikke - 24 timers overvågning af falkonérer?

DOF argument 5: "Demonstrationsjagter i Tyskland har vist, at rovfuglene ofte i lange perioder er uden for falkejægerens kontrol. Flere gange på hver jagtdag forsvandt rovfuglene i kortere eller længere perioder. De fløj langt væk og fløj også rundt over naboarealer (mere end 1 km væk). I flere tilfælde satte rovfuglene sig på anden mands ejendom, på bygninger eller i træer. Med de normalt relativt små jagtarealer i Danmark, er der nærmest umuligt at praktisere falkejagt uden at naboarealer overflyves af de jagende, tamme rovfugle. Dette kan medføre store problemer med ulovlig jagt på naboarealer. Den danske lovgivning gør det ifølge Skov- og Naturstyrelsen (i dag Naturstyrelsen) ikke muligt for naboer at frabede sig naboens falkejagt over sin ejendom. Det kan give problemer i forhold til naboejendommes husdyrproduktion eller ønske om fred og ro til det naturlige dyreliv". - DOF mener, med andre ord, at Danmark er et for lille land til at praktisere falkejagt i. Skal borgerne i et lille land ikke have samme rettigheder som i store? De rovfugle, som har brug for mest luftrum er de langvingede. Hvis en falk under sin flyvetur sætter sig på en bygning eller lignende er det fordi den ikke er færdigtrænet, den har endnu ikke lært at "arbejde" rigtigt. Meningen er at den skal være i luften hele tiden og være i den rigtige position for at slå ned efter byttet. At det skulle kunne genere husdyrproduktion er nok at gå lidt til yderligheder. Jeg tror at lyden af jagtgeværer er værre i den henseende.

DOF argument 6:"Falkejagt er organiseret dyrekamp." - Igen ren propaganda-retorik! En rovfugls aflivning af sit bytte er ikke mere grusomt end hvilken som helst kats natlige aktiviteter. Ofte væsentlig hurtigere og mere humant.

DOF argument 7: "Der har aldrig været tradition for falkejagt i Danmark." - Dette er lodret løgn! Helt tilbage fra Knud den Hellige, år 1043-1086, som i sit segl var afbildet med en falk på hånden har de danske konger praktiseret falkejagt på linje med alle andre europæiske konge- og adelshuse. I de islandske Sagaer, som vel også må kaldes en del af vor fælles nordiske baggrund, nævnes flere steder rovfuglehold. Christian d. V blev efter et besøg hos Ludvig XIV så begejstret for falkejagt at han oprettede den Kgl. Falkonergård på Frederiksberg (deraf de tre falke i Frederiksbergs våbenskjold og navnet på Falkonér Allé), som først blev nedlagt i 1810. Man ved at Christian d. VII deltog i falkejagter på Amager Fælled i årene før 1762. Altså absolut en del af vores kulturelle baggrund. Så nutidens falkonérer er ikke kun udøvere af en oldgammel jagtform, som er i harmoni med naturen, men også viderebringere af en kulturskat, som vi er meget fattigere foruden.

DOF argument 8: "Risikoen for at eksotiske arter og evt. hybridfalke undslipper fangenskab er naturligvis stor, når falkejagten foregår med sådanne arter og former. Det betyder en risiko for indblanding af hybrider i de vilde bestande." - Hvilken utrolig frækhed at selv få indført en lov, som man dernæst klandrer andre for følgerne af! Denne risiko med de "eksotiske" arter i den danske natur er udelukkende opstået pga. DOF selv, som har gennemtrumfet den tåbelige regel, at man kun må være i besiddelse af arter "ikke hjemmehørende i Danmark". At man også er bekymret for undslupne hybridfalke kan jeg ikke forstå, da disse jo er forbudte at holde i Danmark.

DOF argument 9: "Hvis jagt tillades med danske rovfuglearter som duehøg, spurvehøg, vandrefalk og jagtfalk, og hvis der samtidig tillades nye hold af disse arter, så vil det medføre stærkt forøget risiko for ulovlig indfangning af disse arter i den danske natur." - Hvordan kan denne "risiko" opstå, når ALLE rovfugle i dansk fangenskab er DNA-testede, mikrochip- og eller ringmærkede? Det ville jo blive opdaget med det samme. Alle disse hjemlige arter opdrættes i samme omfang i fangenskab som arter fra andre kontinenter og vil derfor, naturligvis, blive købt af falkonérer fra disse opdrættere på samme måde. Det er skammeligt og diskriminerende, at folk fra udlandet kan købe vores "egne" nordiske arter og at vi som danskere er afskåret fra det. Udover at det er diskriminerende, ville det forrige DOF argument om undslupne eksotiske arter jo være elimineret.

DOF argument 10: DOF er urolig for at falken fanger fredede fugle, da man mener at rovfuglen ikke kan se forskel (man går endda ikke af vejen for at skrive, at "falkejægere indrømmer" at det forholder sig sådan). - Falkonéren træner altid rovfuglen til at tage et bestemt bytte: araberne koncentrerer sig om at afrette falken til at tage Stortrappen, i Skotland er det ryper der jages, nogle moderne falkonerer nøjes med at fange krager, råger, andre måger. Der er meget lille sandsynlighed for at rovfuglen pludselig afviger fra sit sædvanlige byttedyr, endsige går efter en sjælden, fredet fugl.

Jeg mener at DOF i sin fremfærd både misbruger og misleder sine medlemmer og fremfor alt misleder man de lovgivende myndigheder. Man skulle hellere koncentrere sig om de idioter, der stadig skyder rovfugle.

Jeg er, imidlertid, helt enig i, at der skal sættes høje krav til holdere af rovfugle. Hvis man læser Hohenstauferkejseren Friedrich II´s beskrivelse af en falkonér er der næsten ingen ende på alle de gode egenskaber, man skal være i besiddelse af. Så det er ikke noget man bør give sig i kast med ved en pludselig indskydelse - det er en passion og en livsstil. Praktiseret rigtigt er det en stor glæde, både for udøveren og forbipasserende beskuere, samtidig med at det giver den brede befolkning større forståelse for rovfuglene og deres ret til at være i naturen. De bliver gode ambassadører for deres vilde slægtninge.

Min egen falk kan ses i en fotoserie taget af Lars Andersen:

- se linket HERDOF´s 10 argumenter imod legalisering af falkejagt i Danmark holder ikke! (På Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside kan man finde de "10 argumenter" for forbud imod falkejag)
Foto: Michael Christian Paldan
Klik på billedet for original størrelse (867 x 579)
Kommentér

Eva Hansen
#1 Kommentar postet d. 17-03-14 kl. 11:46. Emne: DOF´s 10 argumenter imod legalisering af falkejagt i Danmark holder ikke!
Jeg nåede hertil i dit lange indlæg:

"DOF argument 6:"Falkejagt er organiseret dyrekamp." - Igen ren propaganda-retorik! En rovfugls aflivning af sit bytte er ikke mere grusomt end hvilken som helst kats natlige aktiviteter. Ofte væsentlig hurtigere og mere humant."

Det er ikke særlig sagligt, at forsøge at undskylde en rovfugls aflivningsmetoder ved at påstå, at andre dyrs aflivningsmetoder er mere grusomme..

Det er faktisk naturens orden, at rovdyr/rovfugle jager bytte med henblik på at aflive og spise det.

Men i spørgsmålet omkring jagt med falke, så er det pludselig ikke mere naturens orden der er tale om.

Men blot endnu et punkt hvor mennesker udnytter dyrene i egen interesse.

Og uanset hvor meget en falkonér, eller hvem der måtte være tilhænger af at bruge fugle som jagtredskab, forsøger at overbevise om, at fuglene har et godt liv når de i få minutter slippes ud af deres voliere for at jage en dummie eller, hvis det legaliseres, en kanin, som den sikkert ikke engang selv fik lov at æde..så kan det ikke diskuteres, at fuglen er frataget muligheden for at leve det liv den fra naturen var bestemt til, hvilket i hvert fald ikke var i en voliere underlagt menneskets kontrol

Og det faktum, gør faktisk alle andre argumenter imod falkejagt helt overflødige

Kommentér

René Rantzau
#2 Kommentar postet d. 17-03-14 kl. 11:57. Emne: DOF´s 10 argumenter imod legalisering af falkejagt i Danmark holder ikke!

SB. du skriver... "For enhver falkonér er rovfuglens ve og vel første prioritet, hvilket er et stort krav i hverdagen"

Mener du...? at du varetager din rovfugls ve å vel ved dagligt også i det vi kalder myldertiden at transporterer den på cykelstyret gennem den mega trafikerede Torvegade på Ch.Havn...

Vh/RR

Kommentér

Stefan Blöndal
#3 Kommentar postet d. 17-03-14 kl. 12:06. Emne: DOF´s 10 argumenter imod legalisering af falkejagt i Danmark holder ikke!
RR. Vil du hellere have, at jeg gør det på hesteryg?

Hvis luften er god nok til mennesker er den vel også god nok til dyr.

Kommentér

Martin Strømkjær
#4 Kommentar postet d. 17-03-14 kl. 12:37. Emne: DOF´s 10 argumenter imod legalisering af falkejagt i Danmark holder ikke!
Hej Stefan.

Super godt indlæg og "næsten" 100% enig. Jeg ser det at holde falke ikke meget anderledes end at holde undulater- ud fra et dyreetisk synspunkt. Eva jeg tror nu falken er ligeglad om den får lov til at æde kaninen den selv har nedlagt eller om det er et par kyllinger fra falkonéren!

Men Stefan kan du ikke lige linke til DOF hvor du har fundet disse 10 bud, da jeg ikke lige kan finde dem???

VH Martin

Kommentér

René Rantzau
#5 Kommentar postet d. 17-03-14 kl. 12:39. Emne: DOF´s 10 argumenter imod legalisering af falkejagt i Danmark holder ikke!
Nu er det jo ikke hvad jeg synes, men når du spørger så så jeg gerne den havde friheden der hvor den kommer fra...

og din opfattelse af luftforurening er jeg meget enig i, foruden larmen fra busser, biler og ikke mindst faren for uheld ved overhaling af travle cyklister der ikke forventer en rovfugl på styret.. så rovfuglens ve å vel er åbenbart meget elastisk for dig...

NB: du havde engang en vandrefalk, hvad blev der af den...?

Kommentér

Peter Lindboe
#6 Kommentar postet d. 17-03-14 kl. 13:23. Emne: DOF´s 10 argumenter imod legalisering af falkejagt i Danmark holder ikke!
"Men Stefan kan du ikke lige linke til DOF hvor du har fundet disse 10 bud, da jeg ikke lige kan finde dem???"

- se linket HER

- se linket HER

Peter

Kommentér

Martin Strømkjær
#7 Kommentar postet d. 17-03-14 kl. 13:25. Emne: DOF´s 10 argumenter imod legalisering af falkejagt i Danmark holder ikke!
#6 Mange tak

VH Martin

Kommentér

Stefan Blöndal
#8 Kommentar postet d. 17-03-14 kl. 13:40. Emne: DOF´s 10 argumenter imod legalisering af falkejagt i Danmark holder ikke!
RR. Ja, jeg havde for det første en vandrefalk tilbage i 80´erne, som jeg købte hos den tyske opdrætter Dr. Christian Saar (ham der har reddet den tyske bestand af vandrefalke ved udsætninger og også har været rådgiver på det svenske udsætningsprojekt). På grund af at jeg havde haft den, håbede jeg for et par år siden, at få Naturstyrelsens dispensation til hold af en vandrefalk købt hos en anden tysk opdrætter, men det fik jeg desværre ikke (selvom loven siger, at hvis man har haft pågældende art før lovens indførelse i 1993 kan man få dispensation). Så jeg donerede den til Fredensborg Falkonergård, som har en sådan dispensation, hvor den har det godt og flyver for publikum. Den hedder Horus.

Kommentér

Stefan Blöndal
#9 Kommentar postet d. 17-03-14 kl. 18:06. Emne: DOF´s 10 argumenter imod legalisering af falkejagt i Danmark holder ikke!
Tak, Martin! Jeg ser du har fået linket.

Kommentér

Side 1 af 22 - Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 Næste side | >>
Email notificering
Du modtager en e-mail når dit indlæg besvaresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator