Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
26. september 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 1 - Gå til side 1

 

Navn Artikler -> Lokalitetsbeskrivelser

Denne beskrivelse er en

WIKI

som alle kan redigere

Risby Losseplads (Albertslund, Hovedstaden) (Læst 2039 gange) Postet d. 30-05-2014 kl. 18:03
Risby Losseplads (Albertslund, Hovedstaden) (Risby Losseplads ligger i Vestskoven i Albertslund og fremtræder som et ca. 7 ha. stort, efterhånden)
Poul Evald Hansen har vedhæftet dette billede
Klik på billedet for original størrelse (1400 x 547)

Områdebeskrivelse
Risby Losseplads ligger i Vestskoven i Albertslund og fremtræder som et ca. 7 ha. stort, efterhånden ret kratdækket 12-15 meter højt bakkedrag.

Det er Albertslund Kommunes (daværende Herstedernes) gamle losseplads, som blev lukket og overdækket med jord i 1970. Derefter blev området overtaget af Vestskoven, som det nu indgår i.

Lossepladsen ligger delvis oven på et gammelt mose- og søområde, hvoraf der stadig er lidt rester, især i form af en ca. 2000 m2 stor sø lige neden for lossdpladsens nordvestside. Søen er stærkt forurenet af udsivninger fra lossepladsen.

Der ligger formentlig en hel del problematisk affald i den nu overdækkede losseplads, bl.a. fra ældre virksomheder i Albertslund som garverier og autoværksteder. Ellers er den stort set opbygget af husholdningsaffald og storskrald deponeret der fra Herstederne/Albertslund i perioden ca. 1950-1969. Og dertil at lag overdækningsjord af varierende tykkelse.

Risbyåen løber på nordsiden af lossepladsen og modtager formentlig stadig en del udsivning fra den. Åen udspringer i Råmosen i Ballerup et par km. opstrøms og løber gennem Porsemosen ca. 1 km. nedstrøms; fra Porsemosen kaldes den Nybølle Å; den løber SV for Nybølle i Egedal sammen med Hove Å, som løber gennem Gundsømagle Sø og ud i Roskilde Fjord.

Klik her for kort og billeder fra lokaliteten.


Naturtype
Risby Losseplads kan ikke beskrives som omfattende nogle af de sædvanlige naturtyper. Men da den har fået lov til at ligge stort set urørt siden 1970 er der sket en ret omfattende succession. Skråningerne er i hovedsagen kratbevoksede og kan med lidt god vilje betegnes som kratskov. De flade arealer på toppen er åbne med spredt buskbevoksning (nogle steder er jordlaget ret tyndt) og man minde lidt om overdrev.Foto: Poul Evald HansenDyr og planter
Der findes et ret rigt fugleliv bestående af de almindelige sangere. Nattergal yngler i områder op til lossepladsen og i den lille sø på nordvestsiden yngler mange år Lille Lappedykker.
Risby Losseplads er bemærkelsesværdig ved at huse en snogebestand, ind til videre den eneste i Vestskoven/Albertslund. Dyr herfra strejfer en del langs Risbyåen og også er set enkelte andre steder i Vestskoven. Måske lukrerer snogene på gammel gæringsvarme fra lossepladsen til udrugtning af deres æg.

Der er i tidens løb fundet en del indslæbte og forvildede haveplanter, og en del af dem, som f.eks. Almindelig Guldregn, er stadig talrige i området.

Der kan iagttages en hel del sommerfugle og guldsmede.

I tidens løb er fundet mere usædvanlige ting som f.eks. Almindelig Morkel (på østskråningen).

I søen NV for Risby Losseplads er fundet kransnålealgen Chara Hispida. I denne sø ynger formentlig både budt- og spidssnudet frø, og der er set tegn på forekomst af Stor Vandsalamander.

Ved SV-hjørnet og over i den tilgrænsende skov vokser den sjældne Hasselbrombær Rubus dissimulans i en stor bestand. Det er så vidt vides det eneste registrerede danske fund uden for JYLLAND.


Se observationer fra lokaliteten her.


Plante ubest. (Plantae indet.) fra lokaliteten. Foto: katrine SøbyeAdgangsforhold
Der er fri adgang til området, som stedvis er ret kuperet.Observationssteder
Toppen kan være et ganske godt sted at iagttage rovfugletræk forår og efterår.Andre oplysninger
Der er ikke meget færdsel i området. Det fortjener en nærmere undersøgelser.


Skrevet af Poul Evald Hansen, senest redigeret af Poul Evald Hansen. Historik (denne beskrivelse) | Historik (alle)

Side 1 af 1 - Gå til side 1

 
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator