Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
24. juni 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 28 - Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 Næste side | >>

Navn Artikler -> Nyheder

Thomas Eske Holm
Der lever fortsat oddere på Sjælland (Læst 38398 gange) Postet d. 21-09-07 kl. 10:42
Der lever fortsat oddere på Sjælland (<i>Af Morten Elmeros, Liselotte Wesley Andersen, Bjarne Søgaard & Aksel Bo Madsen</i>


<b>Der le)
Foto: Thomas Eske Holm
Af Morten Elmeros, Liselotte Wesley Andersen, Bjarne Søgaard & Aksel Bo Madsen

Der lever fortsat oddere på Sjælland. Det viser avancerede DNA-analyser af ekskrementer fundet i Vestsjælland. Analyserne er udført af Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet.

Odderen har været i markant fremgang i Jylland gennem de sidste 20 år. Derimod har undersøgelserne af forekomsten af odder på Sjælland ikke givet entydige resultater. For at klarlægge om der stadig var oddere på Sjælland, iværksatte Danmarks Naturfrednings¬forening (DN) i 2006 sammen med Zoologisk Museum, København Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (DMU) en intensiv eftersøgning af fodaftryk og ekskrementer som formodedes at stamme fra odder langs vandløb og søer i Vestsjælland.

Resultatet af DNA-analyser af prøver fra ekskrementerne viser nu at der stadig findes odder i Vestsjælland. De nye fund er gjort i de vandløbssystemer hvor Vestsjællands Amt i 1995-96 fandt enkelte spor efter odder.

Baggrund

En opgørelse fra 1964 af vildtudbyttestatistikken for årene 1956-1960 viste, at der blev nedlagt odder på hele Sjælland. Siden 1967 har odderen været jagtfredet. I dag registreres dens udbredelse ved at eftersøge ekskrementer og fodaftryk langs bredden af vandløb og søer. Da de landsdækkende kortlægninger af odderens udbredelse i 1984-86 og 1991 ikke registrerede odder på Sjælland, regnede man med at arten var uddød på øen. Imidlertid fandt Vestsjællands Amt i 1995 og 1996 enkelte spor efter odder. Alligevel registrerede den landsdækkende kortlægning i 1996 ikke odder på Sjælland. Genetiske analyser på Københavns Universitet af ekskrementer som Vestsjællands Amt indsamlede i 1995 ved Nedre Halleby Å og Bregninge Å har senere bekræftet at disse ekskrementer stammer fra odder.

Ved den landsdækkende kortlægning som amterne og DMU gennemførte i 2004, indsamledes to ekskrementer i Vestsjælland der umiddelbart blev vurderet til at stamme fra odder. Københavns Universitet foretog i 2005 en DNA-analyse af de to ekskrementer for at afgøre om der var tale om odder. Analysen viste at ekskrementerne ikke stammede fra odder, men derimod fra ilder og mink.

Ved de landsdækkende kortlægninger af odderens udbredelse anvendes en standardiseret metode for at sikre en ensartet og reproducerbar overvågning. Det er velkendt at man med denne metode ikke altid registrerer odderen i områder med en meget spredt forekomst. Usikkerheden om odderens status på Sjælland medførte derfor et behov for en nærmere undersøgelse.

Otte odderekskrementer

For at undersøge om der stadig var oddere på Sjælland iværksatte DN i 2006 en intensiv undersøgelse, ’Projekt Odder’. Frivillige observatører fra DN ledte i perioden februar-april 2006 efter spor af odder på udvalgte ruter langs vandløb og søer i Vestsjælland.

I et ekskrement er der celler fra tarmvæggen på det dyr som har lagt ekskrementet. Ved at sammenligne DNA-rester i cellerne med kendte DNA-sekvenser fra odder og andre dyr kan man afgøre om ekskrementerne stammer fra odder.

Det er en kompliceret analyse da DNA i ekskrementer ofte er meget nedbrudt. Derfor er det nødvendigt at opformere det ekstraherede DNA-fragment ved at efterligne cellens eget reparationssystem. Når det lykkes at opformere DNA’et, kan DNA-fragmentet sekventeres, dvs. at man bestemmer rækkefølgen af baser i den genetiske markør (cytochrome B på DNA fra mitochondrierne, cellernes ”energifabrik”). Herefter kan rækkefølgen i DNA-fragmentet sammenholdes med DNA-sekvenser fra odder i Genebank, en stor international referencesamling af DNA-sekvenser.

Analyserne af ekskrementer fra Vestsjælland blev lavet som blindtest sammen med ekskrementer, der var indsamlet på forskellige lokaliteter i Jylland som en del af en evaluering af kvaliteten af standardmetoden til overvågning af odder.

DN’s observatører indsamlede i alt 25 formodede odderekskrementer til genetisk analyse. Der var odder-DNA i prøver fra otte ekskrementer som var indsamlet på forskellige lokaliteter i Halleby Å/Åmose Å-systemet og ved Bregninge Å. Af hensyn til både lodsejere og oddere offentliggøres de nøjagtige fundsteder ikke.

DNA-analyser giver det endelige svar

Den intensive eftersøgning af odder i 2006 og de efterfølgende genetiske analyser viser at der stadig lever odder i Vestsjælland. Oddersporene er fundet ved de samme vandløbssystemer som i midten af 1990’erne. Det er ikke muligt at vurdere hvor mange oddere der lever på Sjælland i dag, men det må være en meget lille bestand som er isoleret fra sine nærmeste artsfæller i Jylland og Sverige. Derfor er bestanden meget sårbar. De otte ekskrementer blev dog fundet over så store afstande at de må formodes at stamme fra mere end én odder.

Ved intensive undersøgelser, som den DN gennemførte på Sjælland i 2006, eftersøges hele vandløbsstrækninger. Det kræver en meget stor arbejdsindsats. Ressourcemæssigt vil det være meget bekostelig at gennemføre den nationale overvågning ved hjælp af intensive undersøgelser, og det er svært at gentage en så intensiv overvågning fra gang til gang.

Resultatet af denne undersøgelse understreger dog nødvendigheden af at supplere den ekstensive overvågning med mere intensive undersøgelser og genetiske analyser i områder med en lille bestand af oddere.

Yderligere information:

Odderovervågning: Forsker Morten Elmeros tlf. 8920 1727, elm@dmu.dk

DNA-analyser: Seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, tlf. 8920 1713, lwa@dmu.dk

Kilde: pressemedd. fra DMUNyt: - se linket HER

Kommentér

Poul Evald Hansen
#1 postet d. 21-09-07 kl. 10:48. Emne: Der lever fortsat oddere på Sjælland
Det var da en god nyhed!

Det næste må vel blive dels at sikre bestanden mest muligt, dels at finde ud af dens størrelse og om den er levedygtig!

Da odderen trods alt ikke lever ekstremt skjult er det alligevel lidt underligt, at den ikke iagttages nu og da.

Fra da jeg var knægt husker jeg tydelige odderspor ved Øvre Mølleå i Ganløseområdet midt i 1960erne.

Der må trods alt være levesteder for odderen en del steder på Sjælland, også i f.eks. dele af Susåområdet og Gribskov/Esrum Sø området.

Poul Evald

Kommentér

Sebastian Klein
#2 postet d. 21-09-07 kl. 13:18. Emne: Der lever fortsat oddere på Sjælland
Det var bestemt en god nyhed. Og vel det tætteste vi kommer på en "smoking gun".

Som Poul siger burde der kunne skaffes andre beviser for forekomsten.

Det varer sikkert heller ikke længe før nogle "kloge" hoveder vil udsætte flere oddere på Sjælland for at "sikre" bestanden. :-sKommentér

Ole Roland Therkildsen
#3 postet d. 21-09-07 kl. 13:31. Emne: Der lever fortsat oddere på Sjælland
DN har allerede foreslået udsætning:

- se linket HER

Hilsner

Ole

Kommentér

Torben Møller-Nielsen
#4 postet d. 21-09-07 kl. 13:34. Emne: Der lever fortsat oddere på Sjælland
Det må man sige... DN havde inviteret til møde om lodsejernes holdning til udsætning af jyske oddere i Åmosen i går torsdag i Holbæk.

Det kan man så håbe på, at SNS siger nej til, så man ikke blander generne mere end højst nødvendigt sammen. Det ville være langt smartere at arbejde for at fjerne den ca. 1 km lange rørlægning af åen, så odderne havde en reel mulighed for at sprede sig i å-systemet.

/Torben

Kommentér

Jens Elm Sørensen
#5 postet d. 21-09-07 kl. 13:43. Emne: Der lever fortsat oddere på Sjælland
Hvad er problemet ved at blande generne. Er det ikke det der sker ved enhver kønnet formering.

Kommentér

Sebastian Klein
#6 postet d. 21-09-07 kl. 14:00. Emne: Der lever fortsat oddere på Sjælland
Hej Jens

Der er i bund og grund det galt, at det er for nemt at udsætte Oddere.

Der vil blive brugt en hulens masse ressurser på at udsætte en art, som er der i forvejen.

Det ville hjælpe en hel masse arter, hvis man i stedet koncentrerede sig om at sikre levesteder (det er der desværre bare ikke så god presse i!). Odderen er der jo i forvejen og har tilsyneladende klaret sig. En kunstig tilførsel af Oddere vil hurtigere bringe bestanden op på et max-niveau (hvis det nuværende niveau da ikke allerede er max!?), men succesen vil begrænse sig til netop Odderen og vil ikke være et reelt udtryk for naturens kvalitet.

Derfor synes jeg det er letkøbt, når man foreslår at udsætte Oddere.

Kommentér

Henrik Bringsøe
#7 postet d. 21-09-07 kl. 14:10. Emne: Der lever fortsat oddere på Sjælland
Ja, hvorfor skal vi undgå at blande jyske og sjællandske oddere sammen i det, som vi kunne kalde én pærevælling?! Vi har en forpligtelse til at bevare naturens autencitet, og hvis der er genetiske forskelle mellem de to stammer, så bør vi gøre alt, hvad der er os muligt for at bevare dem. Så må vi blot krydse fingre for, at den sjællandske bestand er stor nok til, at indavlsdepressioner kan undgås.

Men det er sandelig fantastisk, at de sjællandske oddere gennem adskillige år har formået at undgå at skjule deres eksistens for os mennesker! Dejligt, at vi stadig kan få den slags positive overraskelser.

Venligst

Henrik Bringsøe

Kommentér

Jens Elm Sørensen
#8 postet d. 21-09-07 kl. 14:25. Emne: Der lever fortsat oddere på Sjælland
Jamen så er det jo slet ikke et problem at odderne blander gener.

Det er jo helt andre steder problemerne ligger.

Hvis de er kommet af sig selv fra Skåne eller Jylland er det fantastisk.

Bliver der flyttet et par stykker i en kasse er det en forbrydelse.

Jeg synes det er ok hvis DN og SNS indgår et samarbejde for at skabe bedre vilkår for odderen.

Og det er lidt helligt at tro man ved kontrol kan skabe "endemiske arter" af forskellige dyr i Danmark.Kommentér

Martin Bjerg
#9 postet d. 21-09-07 kl. 15:00. Emne: Der lever fortsat oddere på Sjælland
Ja... det lyder fremragende. Jeg kunne nu godt tænke mig at høre Janes kommentarer (se tidligere oddere på Vestsjælland-links).

Kommentér

Side 1 af 28 - Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 Næste side | >>
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator