Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
23. juni 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 1 - Gå til side 1

 

Navn Artikler -> Lokalitetsbeskrivelser

Denne beskrivelse er en

WIKI

som alle kan redigere

Torpe Mose (Næstved, Sjælland) (Læst 13320 gange) Postet d. 10-02-2016 kl. 16:49
Torpe Mose (Næstved, Sjælland) (Torpe mose ligger tæt på landevejen et par kilometer nord for Herlufmagle på Sydsjælland. En højdery)
Foto: Rune Larsen
Klik på billedet for original størrelse (800 x 467)

Områdebeskrivelse
Torpe mose ligger tæt på landevejen et par kilometer nord for Herlufmagle på Sydsjælland. En højderyg ved Tybjerg Lille Bakker adskiller mosen fra det ellers nærliggende moseområde i Holmegård mose.

Mosen er omkranset af Torpe grøft, marker og skoven Tybjerg skov mod nord.

Under anden verdenskrig blev der skrabet et tyndt tørv til fremstilling af briketter.

Hele mosen er privatejet af flere forskellige lodsejere. Der foregår intensiv jagt i mosen og der er bygget adskillige jagttårne.

Mosen blev fredet i 1989. I 2013 udarbejdede Næstved kommune en plejeplan og indkaldte fredningsnævnet med henblik på at etablere forskellige plejeinitiativer som f.eks. høstslæt og kreaturafgræsning. Lodsejerne modsatte sig dette på grund af jagtinteresser, men kommunen har dog mulighed for begrænset naturpleje.Klik her for kort og billeder fra lokaliteten.


Naturtype
Det fredede område for plejeplanforslaget domineres af næringsfattig
eng på kalkrig bund (Habitatnatur 6410 - Tidvis våd eng) og mindre
områder med rigkær (Habitatnatur 7230 - Rigkær). Naturtyperne er
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 som mose.
Den næringsfattige eng på kalkrig bund er sjælden, fordi den har været
egnet til at omlægge til kultureng og græsmark. I tilfældet Torpe mose
er det formentlig de store vandstandssvingninger og vanskelige
drænforhold, der har forhindret en omlægning. Vegetationen på
næringsfattig eng er præget af den næringsfattige jordbund, men
artsrigdommen kan variere meget. Den kalkrige undertype i Torpe mose er artsrig.Foto: Ebbe KristensenDyr og planter
Særlige interessante plante- og dyrearter .

Planter: Rank viol, Gul frøstjerne, Kødfarvet gøgeurt, Løgurt

Insekter: Engperlesommerfugl, Isblåfugl, Sivgræshoppe, Marpissa radiata (springedderkop), Arboridia parvula (cikade), Kærstikmyre

Krybdyr: Hugorm, Snog

Pattedyr: Krondyr

Fugle: EngsnarreSe observationer fra lokaliteten her.


Kærstikmyre (Myrmica gallienii) fra lokaliteten. Foto: Rune LarsenAdgangsforhold
Adgang til mosen er fra Torpevej, hvor man drejer til venstre ad Torpe Mosevej. Vejen fører frem til mosen, hvor den drejer skarpt til højre, lidt efter svinget er der adgang til mose. En sti fører gennem en lille skov og direkte ud til mosen. Der er ikke anlagt stier i mosen. Adgang til mosen er i henhold til ”Kapitel 10. Offentlighedens adgang til naturen” Der er således fri adgang på de uopdyrkede arealer på mosen og i skoven kun på stien.
Der er mange steder i mosen, afhængig af vejr og årstid, hvor gummistøvler er et absolut must ;-)


Næstved kommune skriver om adgangsforhold til mosen:

Fredningskendelsen (jf. Fredningsnævnets afgørelse af 27. december 1989) siger:

1) At når adgangen ønskes af hensyn til videnskabelige formål, skal det aftales med ejeren
2) At der i øvrigt er adgang efter lovens almindelige regler
3) At fredningsmyndigheden kan begrænse adgangen – hvis den skønner det nødvendigt af hensyn til videnskabelige interesser.

Fredningsmyndigheden er for tiden kommunen (tilsyn) og fredningsnævnet (dispensationer). Myndighederne har ikke udnyttet muligheden for at begrænse adgangen:
- Kommunen har udarbejdet en pleje- og driftsplan for Torpe Mose, 2013-2020. I planens afsnit om adgang står, at ”Der er adgang til området iht. gældende lovgivning, men med mulighed for at fredmyndigheden kan begrænse færdslen”. Planen fastlægger altså ingen begrænsninger.
- Dispensationer fra fredningen fremgår af miljøportalen: Der er en afgørelse fra 1992 vedr. opførelse af helårsbebyggelse og en afgørelse fra august 2013 vedrørende den omtalte kommunale plejeplan for Torpe Mose. Der er ingen afgørelser, som vedrører begrænsning af offentlighedens adgang.ObservationsstederAndre oplysninger


Skrevet af Rune Larsen, senest redigeret af Rune Larsen. Historik (denne beskrivelse) | Historik (alle)

Side 1 af 1 - Gå til side 1

 
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator