Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
26. september 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 1 - Gå til side 1

 

Navn Artikler -> Lokalitetsbeskrivelser

Denne beskrivelse er en

WIKI

som alle kan redigere

Fællesfolden ved Reersø (Kalundborg, Sjælland) (Læst 4730 gange) Postet d. 05-09-16 kl. 11:59
Fællesfolden ved Reersø (Kalundborg, Sjælland) (Fællesfolden er en ca. 78 ha stor, bred landtange mellem udløbet af Nedre Halleby Å og storebæltskys)
Foto: Peter Jannerup
Klik på billedet for original størrelse (800 x 598)

Områdebeskrivelse
Fællesfolden er en ca. 78 ha stor, bred landtange mellem udløbet af Nedre Halleby Å og storebæltskysten i Jammerland Bugt på nordsiden af Reersø. Lige syd for Fællesfolden har åen en lavvandet udposning kaldet Flasken, hvor saltvandet står ind ved høj vandstand, og Fællesfolden får derfor både saltpåvirkning fra stranden og fra åløbet på bagsiden. Jordbunden består af gamle strandrevler og er gruset og sandet med fugtige lavninger og tørre rygge.

Fællesfolden overgik ved fredningen i 1979 til staten og drives idag af Naturstyrelsen som græsningsfold med en smal, ikke-hegnet del med offentlig adgang langs stranden. Indtil da fungerede Fællesfolden som en fælles græsningsareal for områdets bønder, i stil med Eskebjerg Vesterlyng.

Udover fredningen er området del af Natura 2000-område nr. 157, Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken.

Klik her for kort og billeder fra lokaliteten.


Naturtype
Det græssede areal fremstår idag som klithede med f.eks. vellugtende gulaks og hedelyng på de tørre dele, i lavningerne findes kærpartier med bl.a klokkelyng og blåtop. Yderst mod storebæltskysten er der ugræsset klitterræn med hjælme og marehalm, Strand-mandstro og Hjorterod ses hist og her.
Som Natura 2000-område betragtet er Fællesfolden næsten helt udfyldt af habitatnaturtyper, et areal med mosaik af tidvis våd eng og surt overdrev indeholder dog en andel (30 %) der ikke er defineret. Arealmæssigt dominerer strandeng (1330) og surt overdrev (6230), dertil findes grå/grøn klit (2130) mod storebælt og enårig strandengsvegetation (1310) mod Flasken og som nævnt tidvis våd eng (6410) i de nordlige dele.Dyr og planter
Selvom det er det statsejede, afgræssede areal Fællesfolden der er lukket for færdsel af hensyn til fuglene, så begrænser fuglelivet sig ikke til dette areal men må ses i sammenhæng med Flasken og Åenge på sydsiden af denne, hvoraf store dele også er afgræsset.
I træktiden, navnlig om efteråret, er både andefugle og forskellige vadefugle til stede i mængder langs strand- og åbredder. Gæs og svaner græsser i vinterperioden på engene, og af vinterfugle kan også nævnes snespurv, skærpiber og vandrefalk, der ses langs stranden. Året rundt besøger Havørn jævnligt området, der i jagtmæssig sammenhæng strækker sig ind i landet op langs hele åsystemet. Også fiskeørn er glad for området og ses navnlig på forårstrækket.
Da området i det store hele er træløst kan rækken af småfugle bedre findes i sommerhusområdet mod nord, dog raster f.eks. drosler i vinterperioden i selve Fællesfolden.
Fællesfolden er levested for strandtudse, der ellers er meget trængt på Sjælland og er uddød mange steder. Iøvrigt er dyrelivet ret sparsomt beskrevet, hvilket både kan være en følge af det begrænsede antal af nicher i området og kan skyldes manglende registrering af diverse organismegrupper.
Af planter ses store bestande af de relativt sjældne arter strand-nellike og hundesalat i strandengsområderne, imens lave, sure partier med sphagnummosser rummer f.eks. rundbladet soldug, mose-troldurt, vibefedt. Udbredte arealer med blåtop og djævelsbid hører også til de våde dele, karakteristiske græsser er hjertegræs, tandbælg og katteskæg, dertil børste-siv, der heller ikke er så almindelig på Vestsjælland. Amtslige optegnelser fra 2005 og før nævner ialt 128 planter og mosser fra Fællesfolden, herunder vestlig tue-kogleaks, fåblomstret kogleaks, klæg-siv og liden siv. Orkidéer findes sjovt nok ikke i området, ligesom løgarterne tilsyneladende er helt fraværende.


Se observationer fra lokaliteten her.


Tæt Tørvemos (Sphagnum compactum) fra lokaliteten. Foto: Peter LethAdgangsforhold
For enden af Brovejen, Gørlev, findes en offentlig p-plads med gyngestativ og toiletbygning (sæsonåbent). Derfra er der stier langs ydersiden af sommerhusområdet Ornum Strand og mod syd langs kreaturfolden helt til Halleby Ås udløb. Åen kan passeres udenfor strandkanten om det er lavvande, det er så muligt at lave en (lang) rundtur tilbage ad trampestien langs Reersøvej.Observationssteder
Fællesfolden kan overskues fra fugletårnet på Reersøvej på sydsiden af Flasken, her er udsynet til de de foranliggende enge og fladvande en sidegevinst og solen står i ryggen i morgen og middag. Langs Storebæltskysten kan man se ind over Fællesfolden med eftermiddagssolen i ryggen.Andre oplysninger
Fællesfolden indgår i Naturpark Åmosen, mere om denne på hjemmesiden naturparkaamosen.dk.
Beskrivelser af området findes også på fredninger.dk og på dof-vestsjaelland.dk


Skrevet af Peter Lindberg Jannerup, senest redigeret af Peter Lindberg Jannerup. Historik (denne beskrivelse) | Historik (alle)

Side 1 af 1 - Gå til side 1

 
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator