Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
23. september 2021
 

Forum

Forumoversigt | Start ny tråd | Seneste tråde | Aktive tråde | Ubesvarede tråde | Retningslinjer


Side 1 af 2 - Gå til side 1 2

 Næste side | >>

Navn Forum -> Natur- og miljøpolitik -> Seneste tråde | Aktive tråde | Ny tråd | Ubesvarede tråde

Peter Lindberg Jannerup
Natura 2000-områdernes bliver ændret (Læst 2063 gange) Postet d. 28-09-17 kl. 22:19
Så er den offentlige høring skudt igang på Miljøstyrelsens hjemmeside: - se linket HER

Som det anføres i den tilhørende, ministerielle pressemeddelelse udspringer processen af regeringens naturpakke og er en nødvendig justering her 25 år efter at udpegningen af områderne fandt sted.

Det springer dog i øjnene, at høringsforslaget foreslår ca. 28.000 ha. udtaget og kun 5.000 ha. lukkes ind - det burde da være muligt af finde 23.000 ha. oversete naturarealer der fortjener udpegning, om man som minister havde en ambition om at være naturens minister også? Eller glemte man i skyndingen at det var en naturpakke, det drejede sig om?

Med det nuværende forslag går vi fra sidstepladsen i EU med 8,3 % Natura 2000-areal på landjord og helt ned under gulvbrædderne til ca. 7.8%.

Jeg tror det kan være en ministers råb om hjælp: "Vil i ikke nok komme med nogle gode forslag her i den offentlige høringsfase, så Danmark ikke gør sig helt til grin med Natura 2000-nedskæringerne, og så min inderst inde grønne sjæl kan få fred her og i det hinsides", hører jeg ham trygle.

Jeg kan tage fejl, men synes han skal have det med/modspil han fortjener.

Kommentér

Peter Lindberg Jannerup
#1 Kommentar postet d. 02-10-17 kl. 19:59. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Og på kortsiderne gemmer der sig så en lille djævel i detaljen: Under de ‘Generelle temaer’ er et kortlag, ‘Arealer der friholdes for udvidelser’, som man vist lige så godt kan tage udgangspunkt i.

Ministerens justeringsøvelse bygger nemlig på at ingen landbrug får nye beskyttelsesbestemmelser oveni hatten (tvært imod), så der er beregnet en ‘påvirkningsafstand’ for husdyrbrug med udledning af ammoniak: En slags omvendt beskyttelselszone, om man vil, hvor udlæg af nye Natura 2000-områder og evt. registrering af kvælstofølsom habitatnatur ikke tolereres.

Jeg kan ikke forestille mig hvor gode argumenter der skal til for at kunne overvinde dette benspænd (vigtig natur har jo ikke nødvendigvis tænkt over om der var husdyrbrug i nærheden, da den fandt en egnet plet at eksistere på), men tror generelt at det vil blive alt for nemt at afvise samtlige de forslag, der karambolere med landbrugszonerne.

Der skulle jo også være nok af andre arealer, der kan indstilles, f.eks. kystnært, indenlands kan det måske blive lidt problematisk i visse, jyske egne.

Natura 2000-områdernes bliver ændret (Og på kortsiderne gemmer der sig så en lille djævel i detaljen: Under de ‘Generelle temaer’ er et ko)
Peter Lindberg Jannerup har vedhæftet dette billede
Klik på billedet for original størrelse (800 x 600)
Kommentér

Jesper Leegaard
#2 Kommentar postet d. 18-10-17 kl. 19:40. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Hej Peter

Her i DOF-Sønderjylland skal vi til at lave høringssvar til Natura-2000 områderne hos os. Det er i sandheden en "op ad bakke opgave" da det jo unægtelig ser ud til at der ikke er meget plads at navigere på - alt ser ud til at være klappet af inden hørings-runden. Men jeg har lige to spørgsmål som jeg håber du kan svare på.

Når jeg går ind på de enkelte Natura 2000 områder, kan jeg se hvor mange hektar man vil reducere med og forøge med.

Skal det forstås således, at man allerede er kommet med forslag til, hvor de 5.000 hektar forøgelse kan/skal placeres ?

Er justeringen af natura 2000 områderne besluttet dengang Naturpakken blev vedtaget ?

Venlig hilsen

Jesper

Kommentér

Peter Lindberg Jannerup
#3 Kommentar postet d. 28-10-17 kl. 14:22. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Hej Jesper

Ja, i ministerens høringsforslag er de 5000 ha lagt ud - der ligger et notat på MSTs høringsforside, hvor tallene for de enkelte Natura 2000-områders tillæg og udtagninger er anført, men intet om baggrunden for justeringerne.

Justeringen er ganske rigtigt beskrevet i Regeringens Naturpakke, så det endelige resultat skal også klappes af i forligskredsen.Kommentér

Peter Lindberg Jannerup
#4 Kommentar postet d. 28-10-17 kl. 14:49. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Her er forresten linket til notatet: - se linket HER

Og genlæst er der en beskrivelse på to-tre linjer der siger sådan noget som “kvalitetssikret til at føge naturlige skel og afgrænsninger”, eller “et enkelt strandengsområde tilføjet i nord”, eller “landbrugsarealer udtaget”, men ikke arealangivelser mv. indgår ikke i beskrivelsen.

Og navnlig savner jeg nok:

Hvorfor er der for helt konkrete områder fravalgt oplagte udvidelser på eksempelvis Gisseløre-halvøen ved Kalundborg, der er et fredet, kommunalt ejet naturareal med stor naturkvalitet?

Dette og med sikkerhed mange andre for mig at se oplagte arealer blev tippet til Miljøstyrelsen i forbindelse med det der hed den tekniske forhøring hos kommunerne i foråret?)

Kommentér

Mogens Holmen
#5 Kommentar postet d. 16-12-17 kl. 11:22. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Reelt ryger der også tydeligvis forekomster af udpegningsnatur med ud af en del områder selvom det i områderedegørelserne ikke lyder sådan (og også kan stride mod de fremlagte kriterier for justeringerne) - dvs ofte uden at der er redegjort for det med hensyn til arealer (/evt antal) og naturtilstand jf målbekendtgørelsen. Der kommer dog sikkert også noget ind hist og her. Jeg savner dog i det hele taget oplysninger som grundlag for en konsekvensvurdering, der kan sige noget om betydningen i forhold til de forpligtende bevaringsmålsætninger for de enkelte områder (findes i Natura 2000-planerne).

I nogle tilfælde udtages udpegningsgrundlagsforekomster (uden redegørelse), som rent faktisk også er blevet kortlagt af ministeriet, uanset at styrelsen jo henholder sig alene til de data, som man selv har tilvejebragt herom til seneste basisanalyse (data til og med 2012). Flyfoto og §3-registreringer tyder dog på, at der til tider også udtages andre udpegningsforekomster. Det skal måske også ses i lyset af, at vandnaturtypeforekomster (bl.a. sø- (inkl. vandhuller) og vandløbs-typer) samt mange arters forekomster og levesteder stadig ofte kun er meget begrænset registreret/kortlagt af styrelsen i områderne og tit uden naturtilstandsvurdering af forekomsternes betydning i forhold til Natura 2000-målsætningerne.

Kommentér

Peder Storup
#6 Kommentar postet d. 16-12-17 kl. 11:43. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Man kan diskutere om naturorganisationer og andre overhovedet skal gå med på legen - det kan jo være med til indirekte at støtte, at Natura 2000 skal kunne tages ud af beskyttelsen. Se alle de forslag der er kommet fra de grønne!

Min tilgang er nok, at høringsvarerne alene bør på, at påpege det problematisk i, at reducere det beskyttede areal, i en tid hvor naturen desperat mangler plads, sammenhæng og genopretning. At det i et internationalt perspektiv, kan få andre lande til at forsøge noget lignende o.s.v

Kommentér

Jesper Leegaard
#7 Kommentar postet d. 16-12-17 kl. 13:48. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Det er vigtig at der ikke fjernes en eneste hektar jord fra Natura 2000 ordningen. Også selv om det i dag er landbrugsjord. Selv dele af landbruget undrer sig over at deres jord skal tages ud af ordningen. Der er ikke nogle dyrkningsmæssige ulemper ved at have jord i et Natura 2000 område, men tværtimod kan man søge tilskud til mere ekstensive dyrkningsformer - fx tilskud til hegn - når jorden er i et Natura 2000 område.

Der findes masser af tilskudsordninger, som understøtter intensiv drift af jorden, men den eneste EU tilskudsordning som kan flytte landbrugsjord over i en mere naturvenlig tilstand er Natura 2000 ordningen.

Vi er i DOF-Sønderjylland i fuld gang med høringssvar i vores område.

Kommentér

Mogens Holmen
#8 Kommentar postet d. 16-12-17 kl. 17:50. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Hvor finder du forslagene fra f.eks. de grønne, som du nævner ovenfor, Peder?

For så vidt enig ellers, Peder. Men måske svært at modvirke forslaget alene ud fra "bløde" synspunkter om, at naturen har brug for mere plads mv. Det er jo ikke vedtagne forpligtigelser i nogen retlig lov.

Kommentér

Bo Stephensen
#9 Kommentar postet d. 16-12-17 kl. 18:02. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Det sejler generelt på dette felt, da de fleste politikere har rettet fokus imod vandrammedirektivet altså vandmiljøet. De færreste har nævnt denne udtagning af jord.

Jeg må desværre også sige, at det køre vældig skidt på selve de udvalgte naturtyper i Natura2000 her på Fyn, da det er jo er frivilligt med naturpleje. Så flere områder kan ligge hen i årevis uden denne nødvendige pleje.

Her mangler jeg i høj grad, at de grønne kommer på banen, men det vil de åbenbart ikke.

Kommentér

Side 1 af 2 - Gå til side 1 2

 Næste side | >>
Email notificering
Du modtager en e-mail når dit indlæg besvaresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator