Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
28. januar 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 1 - Gå til side 1

 

Navn Artikler -> Lokalitetsbeskrivelser

Denne beskrivelse er en

WIKI

som alle kan redigere

Ræveholmsmose (Vordingborg, Sjælland) (Læst 2270 gange) Postet d. 28-03-2018 kl. 20:22
Ræveholmsmose (Vordingborg, Sjælland) (Ræveholmsmose er en fredet naturperle der ligger syd for Præstø, langs Jungshovedvej, ud mod Jungsho)
Foto: Klaus Andersen
Klik på billedet for original størrelse (800 x 533)

Områdebeskrivelse
Ræveholmsmose er en fredet naturperle der ligger syd for Præstø, langs Jungshovedvej, ud mod Jungshoved Nor. Mosen gennemskæres af vandløbet Vasebæk.

Ca. 10 ha af mosen har været afgræsset i mange år og rummer store naturmæssige værdier, særligt hvis man interesserer sig for karplanter. Her er både ekstremrigkærs- og strandengs-planter med arter som Sump-Hullæbe, Eng-Troldurt, Hjertegræs, Strand-Siv, Strand-Vejbred,

Jordbær-Kløver, Sandkryb, Tormentil, Eng-Klaseskærm, Fjernakset Star, Tandbælg, Kødfarvet Gøgeurt, Leverurt (ses flere steder i området) og 1000-vis af Maj-Gøgeurt. Mange steder i rigkæret er der også forekomst af tørbundsplanter som Mark-Frytle og Almindelig Knopurt.

Resten af mosen har ikke været græsset i en længere årrække og har derfor været tilgroet med rød-el og tagrør. Det har gjort, at mange af de sjældne planter er forsvundet, fordi de er blevet bortskygget og udkonkurreret af de højere og kraftigere planter som rød-el og tagrør. Længst mod nord findes dog et lille ekstremrigkær med forekomst af bl.a. Leverurt, Butblomstret Siv, Festgræs, Hvas Avneknippe og Djævelsbid. En mindre del af ekstremrigkæret har de seneste år været slået med le af lokale naturinteresserede for at tilgodese bl.a. Leverurt.

I august 2017 begyndte et større naturgenopretningsprojekt i mosen. Formålet med projektet har været at genskabe levemulighederne for de sjældne planter i den tilgroede del af mosen. Projektet er finansieret af Den Danske Naturfond, og projektet kan følges på fondens hjemme-side, - se linket HER.

Derudover støtter Vordingborg Kommune op om projektet ved bl.a. at lave naturovervågning de kommende år for at se, om de sjældne planter indfinder sig i det nye område.Klik her for kort og billeder fra lokaliteten.


Naturtype
Størstedelen af Ræveholmsmose er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og indeholder habitatnaturtyperne Rigkær (7230), Elle- og askeskov (91E0) og Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe (7210).Foto: Klaus AndersenDyr og planter
Det er uvist, hvor mange engfugle, som yngler i mosen.

Mosen benyttes af bl.a. dobbeltbekkasin, traner og sangsvaner, som rasteområde.

Vordingborg Kommune har siden 2009 foretaget registrering af karplanter i Ræveholmsmose. Af interessante arter fra Danmarks Miljøportal kan nævnes:
Mangeblomstret Frytle, Kødfarvet Gøgeurt, Maj-Gøgeurt, Hjertegræs, Sump-Hullæbe, Smalbladet Kæruld, Butblomstret Siv, Almindelig Star, Blågrøn Star, Hirse-Star, Top-Star, Kær-Trehage, Strand-Trehage, Eng-Troldurt, Trævlekrone, Vandnavle, Almindelig Knopurt, Tvebo Baldrian, Leverurt, Tandbælg, Strand-Siv, Strand-Vejbred, Jordbær-Kløver, Sandkryb, Harril, Blåtop, Djævelsbid, Seline, Enskællet Sumpstrå, Tormentil, Eng-Klaseskærm, Fjernakset Star, Strand-Tusindgylden, Samel, Grøn Star og Festgræs.

Ifølge Rødlistede planter i Storstrøms Amt 2006 er der tidligere fundet Krans-Tusindblad, og Eng-Skær har ”tidligere forekommet i mængde.” Derudover har Mygblomst vokset i mosen.

Vordingborg Kommune har i 2017 fået foretaget en undersøgelse af flagermus i Ræveholms-mose og nærtliggende områder. I den forbindelse blev der fundet følgende otte arter: dværg-flagermus, troldflagermus, sydflagermus, brunflagermus, vandflagermus, langøret flagermus, bredøret flagermus og damflagermus. Særligt interessant er de to sidstnævnte arter, som ikke er almindelige på Sjælland og er opført på habitatdirektivets bilag II.

Mange steder ses Spids Spydmos, men ellers er mosfloraen ikke undersøgt.


Se observationer fra lokaliteten her.


Rødbrun Kvikløber (Oxypselaphus obscurus) fra lokaliteten. Foto: Brian Willum PetersenAdgangsforhold
Området er privatejet, og naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser gælder for området.Observationssteder
Fra Jungshovedvej er der et flot kig op langs med Vasebæk.Andre oplysninger


Skrevet af Klaus Andersen, senest redigeret af Klaus Andersen. Historik (denne beskrivelse) | Historik (alle)

Side 1 af 1 - Gå til side 1

 
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator