Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
28. januar 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 1 - Gå til side 1

 

Navn Artikler -> Lokalitetsbeskrivelser

Denne beskrivelse er en

WIKI

som alle kan redigere

Skarresø (Holbæk, Sjælland) (Læst 1797 gange) Postet d. 16-02-2020 kl. 15:27
Skarresø (Holbæk, Sjælland) (Skarresø ved Jyderup midt mellem Holbæk og Kalundborg har form som en øksefisk, med halen ind mod Jy)
Foto: Peter Lindberg Jannerup
Klik på billedet for original størrelse (800 x 291)

Områdebeskrivelse
Skarresø ved Jyderup midt mellem Holbæk og Kalundborg har form som en øksefisk, med halen ind mod Jyderup på østsiden og afløbet ad Regstrup Å til Åmose Å i den dybe bug mod sydvest. Øjet markeres af Magleholm, der sammen med to mindre øer ligger i Kalundborg Kommune. Kommunegrænsen til Holbæk Kommune kløver søen på skrå fra søens udløb og til den lille vig ved Jyderup Højskole (Sølyst) mod nordøst.

Der er flere mindre tilløb fra skovene langs nord- og sydbredden, herunder fra skovgrøfter gennem Bredemose (på ældre kort benævnt Klakmose) og Astrup Skov på nordsiden og fra Ravnebæk, der leder til den sydøstlige vig (Langemarkskrogen). Arealet af Skarresø er 193 ha og dens opland ca. 21 km2, søen er lavvandet med middeldybde på 2,6 m, maks-dybde på 4,1 m.

Skarresø indgår i Natura 2000-område nr. 156 som både habitatområde (nr. 137) og fuglebeskyttelsesområde (nr. 117).

Klik her for kort og billeder fra lokaliteten.


Naturtype
Skarresø modtog spildevand fra Jyderup by indtil 1972, og søen lider stadig under næringsbelastningen og oplever kraftig opblomstring af blågrønalger i sommersæsonen. På trods af perioder med klart vand efter 1993 formåede undervandsplanter ikke at etablere sig, derfor foretog Vestsjællands Amt biomanipulation i 2002 og 2003 ved at udsætte geddeyngel, ialt 100.000 stk. I basisanalyse 2021-2027 til de seneste vandområdeplaner karakteriseres søen som værende i ringe økologisk tilstand og med risiko for manglende målopfyldelse i 2027.

Skovene omkring søen har mange partier kortlagt som elle- og askeskov, herunder Bredemose, der ellers fremstår lysåben natur på de gamle målebordsblade. Skovene har dertil både løv- og nåleplantninger under mere eller mindre intensiv, forstligt drift, men i Delhoved Skov har bræmmen mellem søbred og skovspor naturskovspræg og er fuld af krogede og til dels udgåede, henfaldende bøgetræer.Foto: Frank DestingDyr og planter
En hovedattraktion er Skarresøs havørnepar, der yngler på Magleholm og har bragt 24 unger på vingerne i perioden 2004-2018. Ørnene jager bl.a. skarver i kolonien i elletræerne langs bredden ved Astrup Skov og grågæs og andefugle, der har søen som vinterkvarter og overnatningsplads. Stor skallesluger er fast vintergæst op ad Jyderup, fiskehejre holder til hele året ved Ravnebæk og ravne isfugl besøger af og til grøfterne fra Bredemose ved vintertide.
Omkring søen findes de almindelige skovbundsurter med bl.a. hvid anemone i forårsfloret, stedvist også gul anemone sammen med almindelig milturt. Kærbregne findes i askeskov øst for Skarridsholm, og i Delhoved Skov står almindelig lungeurt langs stierne i fugtige områder og sanikel i bøgeskovspartierne. Af småkræ er sumpvindelsnegl at finde i rørskoven i bunden af Langemarkskrogen og den bestemt ikke lille træbuk garver huserer ved gamle træer.
Da fiskebestanden blev undersøgt i 2001 blev der fundet skalle, hork, aborre og ganske få brasen i størrelser over 10 cm, og skalle og aborre var dominerende i størrelser under 10 cm, dertil hork, sandart, gedde og brasen. I en undersøgelse fra 1953 blev der desuden fundet ål, rudskalle, suder, løje og regnløje, dertil er karuds også fundet i Skarresø.


Se observationer fra lokaliteten her.


Grøn Guldbasse (Cetonia aurata) fra lokaliteten. Foto: Helle KrogsgaardAdgangsforhold
Der er en skiltet stirute rundt om søen på ca. 11 km, dels ad brede grusbelagte skovveje, dels på asfalt ad Astrupvej på strækningen forbi Astrup Gods og ad Møllevej på en strækning nord for Rangle Mølle. Stien passerer over jernbanen i Astrup Skov og under banen ud for godset, på denne strækning er der ingen alternative skovveje nærmere søen der kan benyttes.
Vandrerruten Jyderupstien (fører til Kongskilde Friluftsgård ved Tystrup Sø) løber langs stien på søens bynære østside.
Fra Jyderup station med regionaltog (Nordvestbanen) og busholdeplads er der ca. 0,5 km til søbredden. Bilparkering kan ske ved Jyderup Højskole eller ved vigepladsen på Slagelsevej (tidl. campingplads), på østsiden af søen er der en mindre parkeringslomme i vejsiden af Astrupvej lige syd for godset, ligesom på Kongens Møllevej og Møllevej syd om Skarresø.
Skarresø kan besejles med båd/kano/kajak i den østligste del, bådene kan sættes i vandet fra de kommunale grunde ved højskolen eller den tidligere campingplads. Søens vestlige del er lukket af hensyn til havørnene, spærrelinjen er markeret med bøjer.Observationssteder
Den markerede sti passerer bl.a. Ankerstedet på søbredden i Astrup Skovhave, hvor der er frit udsyn mod nordvest til havørnereden på Magleholm, Birkenæs hvorfra der er et langt kik til søen over det faldende, åbne terræn med mægtige, fritstående ege, og endnu et havørnekik mod nordvest fra bænken på bredden i Delhoved skov. Ved Ravnebæk passerer stien på et dige gennem ellesumpen og på nordsiden græssede engområder omkring Skarridsholm, ruiner efter en middelalderborg nedrevet under Margrethe I.Andre oplysninger
Skarresø ligger indenfor Naturpark Åmosen, og der er flere projekter for naturformidling i støbeskeen (et naturrum, Istidsruten mv.).


Skrevet af Peter Lindberg Jannerup, senest redigeret af Peter Lindberg Jannerup. Historik (denne beskrivelse) | Historik (alle)

Side 1 af 1 - Gå til side 1

 
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator