Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
5. december 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 1 - Gå til side 1

 

Navn Artikler -> Lokalitetsbeskrivelser

Denne beskrivelse er en

WIKI

som alle kan redigere

Tipperne (Ringkøbing-Skjern, Midtjylland) (Læst 22050 gange) Postet d. 09-06-2004 kl. 18:11
Tipperne (Egvad, Ringkøbing) (Tipperne Vildtreservat ligger i den nordlige del af Tipperhalvøen i Ringkøbing Fjord. Tipperhalvøen )
Foto: Thomas Eske Holm
Områdebeskrivelse
Tipperne Vildtreservat ligger i den nordlige del af Tipperhalvøen i Ringkøbing Fjord. Tipperhalvøen blev dannet for kun få hundrede år siden af sandlejringer, da passagen mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet lå i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Staten fredede fuglelivet allerede i 1898 og i 1928 blev reservatet oprettet. Siden da er ynglefuglene hvert år blevet optalt, hvilket gør denne tidsserie helt unik. Reservatets samlede areal er på ca. 2200 ha, hvoraf de ca 1500 ha er en del af det fladvandede område der omkranser Tipperhalvøen. Landarealet består af ca 550 ha brakvandseng og 100 ha rørskov. Tipperne indgår i en fredning af Ringkøbing Fjord, der desuden er udpeget som et internationalt vigtigt område for vandfugle i henhold til Ramsarkonventionen og EF´s fuglebeskyttelsesdirektiv.Klik her for kort og billeder fra lokaliteten.


Naturtype
De terrestriske naturtyper er strandeng, ferskeng og hedemose. Vidtstrakte, kortgræssede enge er optimale for ynglende og rastende vandfugle. For at Tippernes Vildtreservat ikke skal blive til fuglefattige tagrørskove og pilekrat, plejes engene derfor med kreaturgræsning, høslet og slåning. Desuden holdes engene våde i fuglenes yngletid, således at fødegrundlaget for ynglefuglene og deres unger optimeres.Foto: Thomas Eske HolmDyr og planter
De almindelige ynglearter er klyde, stor kobbersneppe, vibe, rødben, brushane, almindelig ryle (Engryle) og strandskade. Tipperne er et af de vigtigste yngleområder i Danmark for blandt andet brushane og alm. ryle.

Tusindvis af vadefugle, ænder og gæs ses her på trækket. På vadefugletrækket (april-september) ses almindelig ryle, vibe, brushane, klyde, rødben, stor regnspove, lille kobbersneppe og hjejle. Andefuglene ses i marts-april samt i september-oktober. Det er knarand, krikand, pibeand, gråand og spidsand, atlingand, skeand og gravand. Store flokke af gæs både forår og efterår er et af Tippernes karaktertræk. De mest almindelige arter er knortegås, grågås, kortnæbbet gås og bramgås.

Tipperne er også storleverandør af ”hits”. Stribet ryle, skestorke, sølvhejre og kærløber er ikke ualmindelige. Og næsten hvert år dukker der arter som tophejre eller nordsanger op.

Pattedyrene er for nogles vedkommende tilpasset de våde enge. Vandspidsmus og mosegris kan ofte ses. Desuden holder en mindre bestand af rådyr til i området.

Der er ikke mange padder eller krybdyr. Tippernes bestand af hugorm er formodentlig uddød, men i foråret kan strandtudsens karakteristiske ARRrrrrr... stadig høres.

Planterne er en palet af forskellige græsser blandet med arter som engelskgræs, skjaller, kæruld, trevlekrone, engkarse, vandranunkel, slangetunge og plettet gøgeurt. Humle-sneglebælg kan desuden ligge som et tæppe over store områder.


Se observationer fra lokaliteten her.


Brushane (Philomachus pugnax) fra lokaliteten. Foto: Brian NielsenAdgangsforhold
For at fuglene ikke skal forstyrres er Tipperne generelt lukket for publikums adgang. På følgende tidspunkter er der dog mulighed for at komme ind i reservatet:

Søndage, fra 1. marts - 31. juni: kl. 9.00 - 11.00.
Fredage, fra 1. juli - 31. september.: kl. 9.00 - 11.00.
Søndage, fra 1. okt. - 30. okt.: kl. 9.00 - 11.00.
1. nov. - 29. feb. lukket

Bilister skal følge vejen helt frem til P-pladsen ved Tipperhuset. Der må ikke gøres ophold undervejs, og det er ikke tilladt at færdes på engene langs vejen. På den måde forstyrres fuglene mindst.

Ved Tipperhuset vil en af skovdistriktets medarbejdere vejlede de besøgende. Studerende og større grupper kan ofte få tilladelse til besøg udenfor den normale åbningstid. Henvendelse herom skal rettes til naturstyrelsen Blåvandshuk på tlf. 72543000

Observatørerne, der arbejder i Tipperhuset, kan træffes på tlf. 75 28 90 36.Observationssteder
Man har kun lov til at bevæge sig nær Tipperhuset og på en knap 2 km lang natursti, der begynder ved huset. Fra fugletårnet ved Tipperhuset kan hele reservatet beskues. Hvis man har glemt teleskopet, findes der i tårnet monteret en tysk kikkert fra 2. Verdenskrig med en forstørrelse op til 120 gange. Kikkerten er dog ikke i tårnet fra 1 juli til sidst i september da der ikke er en medarbejder ved tårnet i åbningstiden i denne periode.Andre oplysninger
Skov- og naturstyrelsens reservatfolder for Tipperne Vildtreservat findes på - se linket HER


Skrevet af Thomas Eske Holm, senest redigeret af Johnny Jensen. Historik (denne beskrivelse) | Historik (alle)

Side 1 af 1 - Gå til side 1

 
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator