Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
27. september 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 1 - Gå til side 1

 

Navn Artikler -> Lokalitetsbeskrivelser

Denne beskrivelse er en

WIKI

som alle kan redigere

Harrestrup Mose (Albertslund, Hovedstaden) (Læst 5240 gange) Postet d. 08-03-2010 kl. 16:02

Foto: Bent Vestergård Petersen
Områdebeskrivelse
Mosen er i alt på ca. 20 ha. - lidt afhængigt af, om man regner tilgrænsende græsningsenge og andre lavbundsarealer med eller ej. Det er det eneste større ældre vådområde inden for Vestskovens areal.

Den afgrænses mod syd af Kridbjerget og Vestskov-arealer, mos øst af Ballerupvej, mod nord af den kommende Frederisksundsmotorvej samt Vestskov og mod vest af Vestskov.

Harrestrup Mose gennemstrømmes af Harrestrup Å, som udspringer mod syd ved Mønterne/Herstedhøje. Åen benævnes frem til Harrestrup Mose "Rogrøften" og ved udløbet på mosens nordside "Harrestrup Å", der løber videre gennem Ballerup, ind forbi Damhussøen og ud i Kalveboderne ved Valbyparken.

Harrestrup Mose ligger i nordkanten af Vestskoven op mod Ballerup. Det meste af mosen ligger i Albertslund, men ca. 15 pct. i Ballerup kommune.

Den deles ca. midt over af den øst-vestgående Orchidévej, der fører fra Ballerupvej/Holdanvej mod vest over til Risby, men ikke er åben for gennemkørsel med biler.

Tidligere var der tørveskær, rørskov og våd græsningseng. i 1960erne og frem til ca. 1970 anlægdes der losseplader her; bl.a. havde Frederiksberg Kommune en stor losseplads på sydsiden af Orchidévej. Efter at den aktive lossepladsdrift var stoppet blev de overdækket med jord, og fremtræder nu som lave bakkerygge og forhøjningerne.

I 1975 - efter at Vestskoven havde overtaget det meste af mosen - udgravedes en stor sø (ca. 2 ha.) i mosens østkant nord for Orchidévej og en mindre på ca. 0,5 ha. syd for Orchidévej. Søerne anlagdes, hvor der tidligere havde været ret våde græsningsenge m.v. medens lossepladserne tildækkedes.

Klik her for kort og billeder fra lokaliteten.


Naturtype
Eutrof sø med middel vandkvalitet, rørskov (mest Tagrør), starsump, Rød-Elleskov, Pilekrat.Foto: Bent Vestergård PetersenDyr og planter
Gråstrubet Lappedykker, i det mindste før i tiden, Lille Lappedykker, mange småfugle og næsten hvert år Græshoppesanger. Der yngler mange nattergale i mosen, sædvanligvis mindst en halv snes par. Enkelte år har pungmejsen ynglet.
Tagrør, Grå-Pil, Rød-El, Aks-Tusindblad, Stiv Star.

Af lidt mindre almindelig arter kan nævnes Gul Frøstjerne og Tykskulpet Brøndkarse (ved Rogrøftens udløb mod syd). Tidligere har der vokset Vår-Star og Trådstænglet Løvefod på en lille overdrevsrest ca. 100 meter NNØ for Fugletårnet.

Af padder yngler But- og Spidssnudet Frø, Lille Vandsalamander og Skrubtudse. Det er muligt, at Stor Vandsalamander yngler i søer mod sydvest i mosen, men eftersøgninger for bl.a. Albertslund Kommune har ikke givet resultat.

I den store sø er der vist en del aborrer, skaller og enkelte gedder. For nogle år siden var der en bestand af store, forvoksede sølvkarper/forvildede guldfisk, som kunne ses fra Fugletårnet.


Se observationer fra lokaliteten her.


Almindelig Bladmåler (Epirrhoe alternata) fra lokaliteten. Foto: Peter Wedel PetersenAdgangsforhold
Der er offentlig adgang til det meste af mosen, dog ikke søaealer, rørskoven og øerne i den store sø. Søerne er en del brugt af lystfiskere. Adgang til de ca. 30 pct. af mosen, som er i privat eje, efter naturfredningslovens bestemmelser - men det meste er svært tilgængeligt eller indhegnet. Der er ikke adgang til de privatejede dele, som omfatter græsning (kultureng), rørsump, Elleskov og et par småsøer.Observationssteder
Der er et ret dårligt placeret fugletårn ved østbredden af den store sø nord for Orchidevej.Andre oplysninger
Historik:
Indtil ca. 1920: Mosen består af våde græsningsenge, kær uden for drift og lavvandede tørvegrave.

Ca. 1920: Tørvegravning ophører. Fortsat græsningsdrift m.v.

1940-45: Tørvegravning genoptages. Som et kuriosum kan nævnes, at Tuborg og Carlsberg under 2. Verdenskrig havde købt tørverettigheder i mosen. Tørvelagene er ikke særlig tykke, og de resulterende tørvegrave bliver ret lavvandede.

1945-60: Tørvegravning er ophørt, græsningsdrift på våde enge. De fugtigere dele af mosen ligger hen som rørskov m.v.

1960-70: Der anlægges lossepladser i mosen, bl.a. har Frederiksberg Kommune losseplads på sydsiden af Orchidevej.

1970: Vestskoven, d.v.s. staten, overtager ca. 70 pct. af mosen. Lossepladsdrift indstilles.

1975: Vestskoven får i naturgenopretningsøjemed gravet en stor sø nord for Orchidevej og en mindre sydfor.

1975- : Naturen kommer sig i mosen, søerne får bedre vandkvalitet. Harrestrup Mose bliver en vigtig del af Vestskovens natur.


Skrevet af Poul Evald Hansen, senest redigeret af Poul Evald Hansen. Historik (denne beskrivelse) | Historik (alle)

Side 1 af 1 - Gå til side 1

 
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator