Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
23. februar 2019
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 1 - Gå til side 1

 

Navn Artikler -> Lokalitetsbeskrivelser

Denne beskrivelse er en

WIKI

som alle kan redigere

Kongsholmparken (Albertslund, Hovedstaden) (Læst 5741 gange) Postet d. 28-08-04 kl. 23:53

Foto: Poul Evald Hansen
Områdebeskrivelse
Kongsholmparken ligger i Albertslund, men skal ses i sammenhæng med I/S Vallensbæk Mose, et rekreativt område med de kunstige søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø gravet i 1970-72 i forbindelse med de store motorvejsanlæg vest for København.

Der er plænearealer til sportsformål og betydelige arealer med uplejet græs, der ikke gødskes - og slås en eller få gange om året - eller slet ikke.

I Kongsholmparken ligger Høegsbjerget, der er opkaldt efter den initiativrige kommuneingeniør Høeg i Albertslund. Det består overvejende af jord fra motorvejsarbejderne i 70erne samt byggeaffald.

Store Vejleå blev vandløbsrestaureret i 1992 på løbet ved Kongsholmparken fra Vestbanen til Tueholm Sø (ca. 1,5 km.)Der er anlagt gydebanker for laks, og det sker at det lykkes mindre havørreder at komme op og gyde.

På et tilgrænsende areal på den anden side Store Vejleå i Høje-Tåstrup har en kogræsserforening fået lov til at have får, køer og kvier gående på ca. 10 ha. siden ca. 1994.

Københavns Vandforsyning har et indvindingsområde beplantet med især Rødgran langs Store Vejleå.

De skovagtige bevoksninger er gennemgående botanisk uinteressante. Dog findes hist og her den anmindelige orkidé Skov-Hullæbe.

En mindre del af Tueholm Sø ligger i Albertslund Kommune, og med bl.a. det meste af den største og tørreste ø i søen.

Klik her for kort og billeder fra lokaliteten.


Naturtype
Plænegræs, uplejet græs, skovagtige bevoksninger fra 1970-1980, overdrevsagtig vegetation, engagtig vegetation, søbred, sø (spildevandsteknisk anlæg), vandløb. Nålebevoksninger fra. ca. 1970 på Københavns Vandforsynings arealer.Foto: Poul Evald HansenDyr og planter
De fleste almindelige småfugle træffes. I Tueholm Sø er der mange andefugle m.v. i vinterhalvåret, således flokke af bl.a. Pibeand, Troldand, Taffeland, Stor Skallesluger, Krikand og desuden Kanadagås. Der yngler bl.a. Gråand, Grønbenet Rørhøne og Toppet Lappedykker. Ved Store Vejleå ses ofte Vandstær om vinteren på den restaurerede strækning. Undertiden bl.a. Lille Lappedykker. Ofte en del småfugle i området om vinteren, f.eks. mange stillitser.
Der findes store bestande af Pile-Alant. Desuden kan nævnes Rank Frøstjerne (sjælden), Ene, Knoldet Mjødurt, Toårig Høgeskæg (udbredt), Stor Knopurt, Almindelig Knopurt og Trenervet Snerre.

I 2004 er gjort et fund af den ekstemt sjældne, fredede og rødlistede Stor Gyvelkvæler, som også blev iagttaget et andet sted i nærheden ca. 1987.
Kort Øjentrøst er almindelig og der er gjort fund af Kødfarvet Gøgeurt ved bredden af Tueholm Sø.

I Tueholm Sø forekommer bl.a. Smalbladet Vandpest (kan være et problem), Fladfrugtet Vandstjerne og Stor Andemad. Tueholm Sø er svagt brak p.g.a. vejsaltet og er kranset af bl.a. Strand-Kogleaks og Blågrøn Kogleaks. Et sted ved bredden findes den indslæbte eller indplantede Smalbladet Papyrus (Cyperus Longus). Den er hjemmehørende i Mellemeuropa og de nærmeste naturlige forekomster er i Cornwall, Wales og syd for Paris.


Se observationer fra lokaliteten her.


Acleris ferrugana (Acleris ferrugana) fra lokaliteten. Foto: Hanne FarnæsAdgangsforhold
De er offentlig adgang til arealerne, og der kan lejes robåde i sommerperioden til sejlads på Tueholm Sø. En ø i Tueholm Sø er muligvis ikke offentligt tilgængelig.
Der er nu også offentlig adgang til Københavns Energis vandindvindingsarealer langs Store Vejleå.Observationssteder
Tueholm Sø kan overskues flere steder fra. De fleste andefugle m.v. findes om vinteren i den midt-østlige del.Andre oplysninger
Med 7-8 års mellemrum bliver vandføringen i Store Vejleå så stor at den går over sine bredder og store tilgrænsende arealer til Tueholm Sø oversvømmes.
En af Københavns Vandforsynings boringer er svagt forurenet med klorede kulbrinter. Vandet herfra pumpes ud i Store Vejlå ca. midt på strækningen langs Kongsholmparken.


Skrevet af Poul Evald Hansen, senest redigeret af Poul Evald Hansen. Historik (denne beskrivelse) | Historik (alle)

Side 1 af 1 - Gå til side 1

 
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator