Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
25. oktober 2021
 

Forum

Forumoversigt | Start ny tråd | Seneste tråde | Aktive tråde | Ubesvarede tråde | Retningslinjer


Side 2 af 3 - Gå til side 1 2 3

 << | Forrige side | Næste side | >>

Navn Forum -> Naturbeskyttelsesloven -> Seneste tråde | Aktive tråde | Ny tråd | Ubesvarede tråde

Nikolaj H. Correll
#10 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 13:32. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Hvilken § 3-naturtype var det før og hvad er der plantet?Kommentér

Poul Evald Hansen
#11 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 14:19. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Jeg kender ikke den konkrete sag. Men jeg har haft masser af opgaver som biolog, hvor jeg har registreret §3-mose i skov, som bl.a. kan være Aske-Ellemose/Aske-Ellesump. Der er rubrikker på det særlige registreringsskema for skov, der bl.a. kan omfatte birkemose og aske-ellemose: - se linket HER

Der findes masser af sådanne lokaliteter i vores skove, selv om mange i tidens løb er drænet og beplantet eller søgt drænet og beplantet. - Men hvis det er sket, medens det har været §3. så er det jo ulovligt; og så skal den lovlige tilstand genoprettes.

Kommentér

Poul Evald Hansen
#12 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 14:24. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Og her er det konkrete registreringsskema for naturtypen. Den har jeg udfyldt en del af og lagt ind på Miljøportalen i tidens løb:

- se linket HER

Kommentér

Nikolaj H. Correll
#13 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 14:31. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Hvis der var tale om en § 3-naturtype, som ikke var aske/ellesump, så er tilplantning altid en overtrædelse, hvis den er foregået efter 1992 (1989 i visse tilfælde).

§ 3-askemoser kan derimod renafdrives med store maskiner og efterfølgende tilplantes med ask, uden at det er en overtrædelse af nbl. § 3, jf. askemosedommen.

Jeg har brugt hele min sommer på at registrere og tilstandsvurdere skl. § 28-områder, så jeg er særdeles godt bekendt med de der skemaer

Kommentér

Poul Evald Hansen
#14 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 15:07. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Afgørelsen er jo dybt problematisk, fordi der helt åbenlyst drejer sig om en tilstandsændring.

Kommentér

Poul Evald Hansen
#15 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 15:10. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Og ikke mindst ellemose, som er en EU-habitatstype, gælder det næppe for. Men du må godt f.eks. styne ellene, det er jo også den drift, der ofte betinger deres naturmæssige værdi.

Kommentér

Poul Evald Hansen
#16 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 15:19. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Mht. den domstolsafgørelse, der refereres til:

Som jeg forstår det, så har myndigheden tabt sagen, fordi området ikke var §3-udpeget før tilplantningen. Og domstolen ræssonerer, at når først der er plantet Ask, så kan myndigheden ikke lave §3-udpegning med tilbagevirkende kraft.

Det understreger jo kun, hvor vigtigt det er, at få gennemgået udbredelsen af beskyttede naturtyper i skov.

For naturligvis er det ikke lovligt at tilplante en askemose, der er §3-udpeget på gerningstidspunktet. - Har jeg ikke ret?

For ellers ville lovgivningen for beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens §3 og skovlovens §28) jo være sat ud af kraft.

I øvrigt er der en fejl i præmisserne, som dog ikke har dirkete betydning for den juridiske afgørelse, idet man ikke refererer til skovlovens §28, som vi har diskuteret i denne og andre sammenhænge.

Kommentér

Nikolaj H. Correll
#17 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 15:28. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Dommen gælder en askemose. Man kan ikke umiddelbart overføre den til ellebevoksninger.

Jeg var lige lidt for hurtigt mht. tilplantning. Det kræver dispensation, hvis der er tale om § 3 mose.

By- og Landskabsstyrelsens nbl. § 3 vejledning:

Forstlig udnyttelse

Træbevoksede moseområder, hvor vegetationen er opstået naturligt, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Dette gælder også birke-, pile-, elle- og askemoser, såfremt den forekommende urtevegetation i øvrigt medfører, at området må betegnes som mose. I sådanne moser må hidtidig normal forstlig udnyttelse fortsættes, mens f.eks. tilplantning kræver dispensation. Områder med plantede træer, og som er i almindelig skovbrugsmæssig omdrift, er ikke omfattet af beskyttelsen som moser, uanset om jordbundsforholdene isoleret set er af mosekarakter, jf. U2001.1278H, Nyt nr. 292, NKO 242 og NKN j.nr. 131-00142. Se også afsnit 3.6

og 5.1.

- se linket HER

Kommentér

Poul Evald Hansen
#18 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 17:01. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Har jeg ret i, at sagen blev tabt, fordi tilplantningen af området var sket, uden at det var §3-deklareret, og at man altså her ikke kan deklarere §3 med tilbagevirkende kraft, selv om vegetationen ved tilplantningen var §3-typekarakteristisk?

Hvis jeg har ret, så er afgørelsen jo ikke så epokegørende.

I en anden tråd nævner jeg et eksempel, hvor en oppløjet eng utvivlsomt var §3-eng på besigtigelsestidspunktet, men man kunne ikke gøre noget ved det, fordi den ikke var §3-deklareret ved oppløjningen.

Logikken turde være, et en landmand eller anden uden den relevante faglige biologiske indsigt ikke kan forventes at kunne genkende naturtypen eng og vide, hvad det er.

En lidt underlig afgørelse højesteret har truffet. Normalt siger man jo, at ukendskab til loven ikke fritager en for ansvaret for at overholde den.

Men alt dette understreger jo kun, hvor påtrængende det er, at få en grundig gennemgang og registrering af §3-områder ved besigtigelse. Ud fra luftfotos spotter man mulige §3-områder; men derefter er en feltbesigtigelse nødvendig.,

Kommentér

Nikolaj H. Correll
#19 Kommentar postet d. 09-12-13 kl. 17:27. Emne: Skovlovens §28 - vigtig, men ret upåagtet - brug den!
Du kan ikke sammenligne det med en oppløjet eng. Disse asketilplantninger er sket lang tid før 1989 og 1992. Det ville svare til at engen blev pløjet op før 1992 og så ville ingen have løftet et øjenbryn. Forskellen er også, at engen ikke er natur efter en tur med ploven, modsat en mose, der stadig er en mose, selvom der er plantet asketræer.

Jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener, men umiddelbart vil jeg ikke tro, at du har ret. Man kan godt erklære noget for § 3 med tilbagevirkende kraft, hvis området tidligere har været natur, dog kun tilbage til 1992. Det er bare meget sværere at løfte bevisbyrden og derfor falder disse sager ofte før de overhovedet bliver rejst.

Det kontroversielle ved askemosedommen er, at den tilsidesætter den gældende praksis for § 3, hvor det er vegetationen, der bestemmer om et område er beskyttet, kombineret med, at den hidtidige drift kan fortsætte. Askemosedommen siger, at et en mose med plantede asketræer ikke kan være beskyttet, uanset vegetationssammensætning.

Det højesteret ligger til grund for dommen er:

"I forarbejderne til naturbeskyttelsesloven udtales, at »træbevoksede moseområder, hvor vegetationen er opstået naturligt«, er omfattet af begrebet »moser og lignende« i lovens § 3, stk. 2, nr. 2, jf. Folketingstidende 1991/92, tillæg A, sp. 1429. Denne udtalelse må efter en naturlig læsemåde forstås således, at et areal, som er bevokset med plantede træer, ikke er omfattet af begrebet »moser og lignende«, selv om arealet i øvrigt efter de botaniske forhold m.v. opfylder de angivne kriterier herfor. Denne forståelse bestyrkes af den efterfølgende udtalelse samme sted i forarbejderne om afgrænsningen af moser over for andre arealtyper, hvor det siges, at der som regel vil være markant synlige forskelle i forhold til bl.a. »dyrkede arealer«, »tilplantede skovarealer« og »arealer, der er i omdrift (under plov)«

De tror altså, at "..hvor vegetationen er opstået naturligt" hentyder til træerne skal være opstået naturligt. Der er jo ingen tvivl om, at der hentydes til den naturtypekarakteristiske vegetation skal være opstået naturligt og ikke træerne. Asketræer gør jo ikke et område til den mose. De gør det bare til en askemose.

Der er virkelig nogen, der har sovet i timen, da denne sag var for retten.Kommentér

Side 2 af 3 - Gå til side 1 2 3

 << | Forrige side | Næste side | >>
Email notificering
Du modtager en e-mail når dit indlæg besvaresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator