Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
13. november 2018
 

Forum

Forumoversigt | Start ny tråd | Seneste tråde | Aktive tråde | Ubesvarede tråde | Retningslinjer


Side 2 af 16 - Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 << | Forrige side | Næste side | >>

Navn Forum -> Sommerfugle og lepidopterologi -> Seneste tråde | Aktive tråde | Ny tråd | Ubesvarede tråde

Lars Andersen
#10 Kommentar postet d. 15-03-14 kl. 09:58. Emne: Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager.
Og så kan vi godt være for mange fotografer, folk med kikkert osv. på engen, så den Østlige Takvinge ikke kommer ned der. Men flyver et andet sted hen.

Her folk d. 12 marts på engen.

Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager. (Og så kan vi godt være for mange fotografer, folk med kikkert osv. på engen, så den Østlige Takvinge)
Foto: Lars Andersen
Klik på billedet for original størrelse (800 x 353)
Kommentér

Kim Petersen
#11 Kommentar postet d. 15-03-14 kl. 10:11. Emne: Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager.
Man kunne omvendt spørge: "Hvilket formål har det at indsamle Østlig Takvinge"

Har det videnskabelig interesse ?

Er den for svær at bestemme i det fri ?

Eller er det kun et udtryk for samlermani. Man skal for alt i verden have sit trofædyr, en sjældenhed til samlingen.

Iøvrigt var det der pissede mig af, foreningens måde at indtroducere en såkaldt "opfordring" til ikke at indsamle Østlig Takvinge på.

Kommentér

Lars Andersen
#12 Kommentar postet d. 15-03-14 kl. 10:27. Emne: Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager.
Og til Sebastian, det er ikke om de er samlere, fotografer, folk med kikkert osv. Men det er mængden af folk der gør presset på den Østlige Takvinge.

Så at os med kamera og kikkert ikke gør skade er ikke korrekt.

Det er nok muligt at den ikke bliver samlet ind, men vores trang til at se en sjælden art får os til at opsøge de samme steder, som der den sidst er set. Og nogle gange er vi bare for mange.

Det kan man da kalde for samlermani på sjældne oplevelser?

Vi kan fratage en Østlig Takvinge han i at opholde sig på sin habitat i venten efter en hun. Vi kan simpelhen presse den over på en ringere lokalitet, hvor dens parringsadfærd, og succes med næste generation forringes.

Og til Kim, de opfordrer trods alt til at lad den være i fred. Jeg vil måske havde formuleret det lidt anderledes.

Det er rigtigt at de skriver, at den kan være svær at udrydde. Østlig Takvinge har en fantastisk sprednings-potentiale som er klimabestemt.

Kommentér

Klaus Hermansen
#13 Kommentar postet d. 15-03-14 kl. 10:36. Emne: Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager.
Kim og Sebastian, jeg synes også selv det ville være overordentlig dumt at indsamle Østlig Takvinge fra Pinseskoven af mange grunde, den har formentlig samme DNA som dyr fra Polen, Sverige og længere væk. Jeg var ude at fotografere den.

Østlig Takvinge flyver over store afstande og er ret konstant i udseende, så der er ingen (efter min opfattelse) videnskabelig værdi i at undersøge genitaler/DNA nærmere fra den.

Men da den er migratorisk lidt ligesom Admiral og Sørgekåbe er der ingen biologisk mening i at frede den. I Sverige har der vist også været problemer i starten mellem de forsk. interessegrupper lidt ligesom i DK. Men nu ses den nærmest over hele Sydsverige. Lad os tro og håbe den kan klare vores klima, så skal den nok gå frem i antal.Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager. (Kim og Sebastian, jeg synes også selv det ville være overordentlig dumt at indsamle Østlig Takvinge )
Foto: Klaus Hermansen
Kommentér

Paul René Orlien
#14 Kommentar postet d. 15-03-14 kl. 11:09. Emne: Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager.
Til Kim Petersen

Jeg kan forstå at du har svært ved at acceptere at andre kan se anderledes på naturen og brug af denne end du har valgt at gøre. Lad mig lige begynde med at slå fast at der ikke er noget ulovligt ved at samle sommerfulge. Samlere har præcist den samme adgang til at bruge naturen som du har. I samlerkredse, som bl.a. jeg tilhører, er man generelt meget interesserede i at sikre at nytilkomne (inklusive gammelkendte) arter får mulighed for at etablere sig, da vi herved får mulighed for at se om arten kan gøre dette og under hvilke betingelser. Alene biologien er spændende. I tilfældet med xanthomelas vil det være overordentligt fornuftigt, fra foreningernes side, at opfordre til indsamlingsstop da arten så reelt har mulighed for at etablere en bestand. Alle vi støvede og forstokkede samlere har både stor glæde og fornøjelse ved at igen at se en ny eller kendt art etablere eller genetablere sig på en biotop. Holdningen er da også at man bør ekskluderes af sin forening hvis man overtræder denne opfordring. Foreningerne har ingen mulighed for at håndhæve disse opfordringer ej heller lovhjemmel til samme. Når det så er sagt skal du vide at det ikke er forbudt at indsamle et eksemplar som belæg for dennes eksistens på et særligt sted og derved bevare materiale for eftertiden. Som samler er det samtidig en fornøjelse at få spændende og sjældne arter til sin samling, selvom det efterhånden kan være svært at bringe det budskab videre i en verden med mange sidste dages hellige. Der vil iblandt os være dem som kunne finde på at indlemme et eksemplar af xanthomelas i sin samling. Det er ikke velset blandt majoriteten af os, men omvendt vil der også være en vis forståelse for det hvor uforståeligt det end måtte lyde i andres ører. Som i andre grupperinger kan der være personer som kan give resten af gruppen et uheldigt ry. Desværre synes jeg at du er en kedelig repræsentant for gruppen med dine synspunkter og jeg synes du burde tage retorikken et par oktaver ned da din tone ikke på nogen måde er acceptabel. Vi skal alle have mulighed for at bruge naturen og der er ikke nogen måder der er mere rigtige end andre. Det vil jeg bede dig huske hvis vi møder hinanden på en lokalitet i vores fine natur. Den natur som vi alle ønsker fremadrettet skal være til glæde for os alle.

PaulKommentér

Sebastian Klein
#15 Kommentar postet d. 15-03-14 kl. 11:15. Emne: Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager.
Jeg tror nu du misforstår, Lars.

Jeg tænker for såvidt ikke på den enkelte sommerfugls ve og vel. Men selv hvis jeg gjorde vil det naturligvis være mere skadeligt for den, at blive indsamlet end at blive gloet på af 100 mand.

Det jeg tænker på er, hvordan flest muligt får mest muligt ud af naturens sensationer og der står det vel ret klart, at indsamling af en sjælden sommerfugl er ødelæggende for os alle - bortset naturligvis for den indsamler, som kan tilføje Østlig takvinge eller en anden sjælden sommerfugl til sin samling (modsig mig gerne, hvis der skulle eksistere argumenter, for andet!?).

Kristan Graubæk har i øvrigt været så venlig og kontakte mig og har indviet mig i samlernes verden. Det var overordentligt givtigt, men efterlader mig fortsat med favnen fuld af manglende argumentation for fortsat indsamling af sjældne sommerfugle.

Stort tak til Kristian herfra!

Mvh Sebastian

Hej Klaus

Du har helt ret. Der er ingen biologisk grund til at frede Østlig Takvinge. Men der er heller ingen biologisk grund til ikke at frede den. Eller sagt på en anden måde, der er ingen grund til at indsamle den. Der er derimod god grund til at holde de gæstende individer i live så længe som muligt. Ikke af biologiske grunde, men snarere etiske grunde.

Interessen for at holde de enkelte indvider i live er simpelthen større end interessen for at indsamle dem. Et enkelt individ kan skabe naturglæde (og naturforståelse) for en masse mennesker, men kan aldrig tilfredsstille mere end en samler.

En anden årsag til at afholde sig fra indsamling (omend i min optik mindre vægtig end foregående argument!) er at ubegrundet/uvidenskabelig indsamling af dyr er imod det generelt herskende natursyn i vores del af verden. Når man slår dyr ihjel skal der helst være en fornuftig grund til det, ellers mister man/vi simpelthen opbakning til sit/vores generelle forehavende (som jeg tænker er beskyttelse af natur og sommerfugle?).

Som sagt er det ikke mit yndlingsargument, men i en tid, hvor offentligheden oprøres over, på alle måder velbegrundede og videnskabeligt holdbare, giraf-aflivninger, så vil samme offentlighed måske heller ikke opfatte det som "kosher" at landets sommerfugle-forening forsvarer ubegrundet indsamling af de "små uskyldige sommerfugle".

Mvh SebastianKommentér

Sebastian Klein
#16 Kommentar postet d. 15-03-14 kl. 11:27. Emne: Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager.
Hej Paul

Det er et godt indlæg, men du misser nu alligevel det modsætningsfyldte aspekt i debatten. Samler-interessen og "betragter/foto-interessen" er svær (umulig?) at kombinere.

Den enes interesse hindrer jo den andens.

Kan det problem løses?

Mvh Sebastian

Kommentér

Tom Nygaard Kristensen
#17 Kommentar postet d. 15-03-14 kl. 11:37. Emne: Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager.
Ad #5: Indsamling af (dag)sommerfugle er ikke kun negativt, det fremmer naturinteressen og indsamlede dyr kan glæde mennesker (også efter at de (dyrene) ville være døde, og hvis forkere i fremsiden skulle få brug for det, er der materiale (de fleste private samlinger går til museerne når indehaveren dør), men ellers er mit forslag:

Nyindvandrede dagsommerfugle - Primært indsamlingsstop bortset fra et belægseksemplar fanget af førstefinderen på en given lokalitet (den skønsmæssige habitat). Fundet skal straks meldes til en kontaktperson, hvorefter DEF efter indstilling fra EFU kan vælge at bibeholde indsamlingstoppet, ophæve det eller lave en kvoteordning.

Ved nyindvandrede dagsommerfuglearter forstås også genindvandrede tidligere uddøde arter og sjældne strejfere (møder man fx to stk. N. xanthomelas, må kun den ene indfanges). Undtaget er de 4 kendte Colias-arter og Pontia edusa. Også den kombinerede strejfer og fastboende N. antiopa er undtaget. De almindelige strejfere er V. atalanta og V. cardui.

Colias-arterne og P. (daplidice) edusa kan ikke overleve i Danmark under de nuværende klimaforhold. DEF er Dansk Entomologisk Forening og EFU er Entomologisk Fagudvalg.

Og til Orlien, En forening har selvfølgelig ret til at ekskludere et medlem, hvis man vil.Kommentér

Sebastian Klein
#18 Kommentar postet d. 15-03-14 kl. 11:44. Emne: Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager.
Hej Tom

Det synes jeg er et godt forslag!.

Ideen med et belægseksemplar (som dokumentation, tænker jeg?) er jeg også med på, da man vel ikke kan forlange, at alle har kamera med i felten. Dog kunne man måske formulere det således, at belægseksemplar bør/kan tages såfremt andre muligheder for dokumentation af fundet ikke er tilstede.

Mvh Sebastian

Kommentér

Lars Andersen
#19 Kommentar postet d. 15-03-14 kl. 11:49. Emne: Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager.
Sebastian, du er meget op på retten til oplevelser, fint nok. Men det kan også forringe en arts succes for overlevelser. Så den ret er jeg ikke lige begejstret for?

Jeg forholder mig til at vi simpelhen er for mange der vil ud og se den sjældne. Vi tramper rundt i den bedste habitat i flyvetiden, og det er et problem.

Det er ikke særlig smart at alle render rundt i hælene på hinanden. I stedet for at søge efter den på egnede steder i sit nærmiljø.

Nogle vil sige at Pinseskoven er stor nok til alle, men faktisk er det begrænset med velegnede lysninger som rummer det mikroklima der skal til den kræsne Østlige Takvinge.

Og så er der lige samler kontra fotograf. Det kan sagtens løses, hvis bare man gider hilse på hinanden, og respektere hinandens interesser. Jeg har flere eksempler på at fotografer samarbejder med samler. jeg har været med til lyslokning, hvor jeg fotograferer og anden samler, det går fint. Bare så længe man hjælper hinanden.

Her fra Ellemosen d. 13 marts i søgen efter den Østlige Takvinge.

Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager. (Sebastian, du er meget op på retten til oplevelser, fint nok. Men det kan også forringe en arts succ)
Foto: Ellemosen d. 13 marts 2014. Lars Andersen
Klik på billedet for original størrelse (1000 x 161)
Kommentér

Side 2 af 16 - Gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 << | Forrige side | Næste side | >>
Email notificering
Du modtager en e-mail når dit indlæg besvares

Naturbasen ID

Kan du hjælpe med at bestemme arten herunder og færdigøre observationen?Klik på billedet for mere information

Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator