Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
20. august 2019
 

Forum

Forumoversigt | Start ny tråd | Seneste tråde | Aktive tråde | Ubesvarede tråde | Retningslinjer


Side 2 af 2 - Gå til side 1 2

 << | Forrige side | 

Navn Forum -> Natur- og miljøpolitik -> Seneste tråde | Aktive tråde | Ny tråd | Ubesvarede tråde

Peder Storup
#10 Kommentar postet d. 19-12-17 kl. 08:08. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Mogens

Jeg har ikke noget konkret på det, men det er min fornemmelse, at en del vil føle sig fristet - for der er jo mange arealer derude, der ville være oplagte at få med. Men det er nok også lige så sikkert, at hvis de på nogen måde kan få betydning for landbrug, byudvikling, veje o.s.v så bliver forslagene luget ud.Kommentér

Peter Lindberg Jannerup
#11 Kommentar postet d. 03-01-18 kl. 20:39. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Uanset hvad der bliver resultatet i sidste ende og om det hele skulle være givet på forhånd, så er det ved at være op over, da høringsperioden lukker ved midnat.

Der er kommet over 750 høringssvar, og jeg er godt nok spændt på om det er os grønne, der givetvis kommer med udvidelsesønsker, eller folk med erhvervsinteresser, som det hedder når man foreslår reduktioner, der har taget teten.

Om man orker en sidsteøjebliks indspark i nogen af retningerne kan man jo besøge høringsportalen:

- se linket HER

Det er slet ikke så svært at indgive høringssvar, selvom tegneredskabet til tider har drillet lidt.

Kommentér

Mogens Holmen
#12 Kommentar postet d. 03-01-18 kl. 22:43. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Jeg har i hvert fald afgivet lidt svar beroende på nogle af de områder, jeg lidt stikprøvevis har kigget på. Dels konkret for tre områder og dels et generelt svar om nogle af tingene.

Kommentér

Sean Birk Bek Craig
#13 Kommentar postet d. 03-01-18 kl. 23:03. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Hej Peter,

Du skal have mange tak for påmindelsen, så fik jeg også givet et lille bidrag til høringen! Det var nær glippet, da eksamenslæsningen havde skubbet det ud af sind.

Venligst

Sean Birk

Kommentér

Frank Overgaard Nielsen
#14 Kommentar postet d. 03-01-18 kl. 23:26. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
jævnfør overskriften på Miljøstyrelsens hjemmeside kan det jo kun blive bedre.Natura 2000-områdernes bliver ændret (jævnfør overskriften på Miljøstyrelsens hjemmeside kan det jo kun blive bedre.

)
Frank Overgaard Nielsen har vedhæftet dette billede
Kommentér

Peder Storup
#15 Kommentar postet d. 06-01-18 kl. 09:37. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Her er det høringsvar jeg har sendt.

- se linket HERKommentér

Mogens Holmen
#16 Kommentar postet d. 06-01-18 kl. 10:17. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Fin indsigelse i helikoptersperspektiv, Peder, og der er vist også sendt andre i den stil.

Min egen generelle har så mest koncentreret sig om de mange mangler og fejl i forslagene, som reelt i mange tilfælde gør det umuligt for offentligheden - eller Kommissionen - at kunne tage stilling til det centrale. Nemlig i hvilken grad de enkelte områders integritet jf bevaringsmålsætningerne for ikke mindst udpegningnaturen vil blive påvirket af ind/ud forslagene.

.........................................................

Hej Miljøstyrelse.

En stikprøvevis gennemkigning af relativt få af de områder, hvor arealer foreslås udtaget, viser, at disse arealer faktisk ikke helt sjældent indeholder NOVANA-registrerede/kortlagte forekomster af udpegningsnatur, ligesom steder med stor sandsynlighed for sådanne forekomster (jf f.eks. kort, flyfotos, §3-registreringer mv) findes en hel del steder. Desuden indeholder nogle udtagningsområder gennemførte projekter for udpegningsnatur - endog EU LIFE-støttede. Visse arealer må også vurderes særligt egnede for overhovedet at kunne gennemfør genopretningsprojekter via f.eks. de områdetilknyttede støttemuligheder.

Områderedegørelserne for justeringerne indeholder ofte ingen oplysning om faktiske eller højst sandsynlige forekomster af udpegningsnatur (eller relevante projekter/muligheder) i udtagningsområderne, men mest kun standard-oplysninger om, at udtagningen blot omfatter bebyggede og intensivt dyrkede arealer og, at områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.

Det ses der eksempler på i redegørelserne for f.eks. habitatområderne Almindingen, Gribskov, Gilbjerghoved, Arresø, Jægerspris Skydeterræn og Roskilde Fjord - så mon ikke det gælder mange flere steder rundt om i landet?

Det er for så vidt klart ud fra styrelsens datamateriale (og de seneste basisanalyser) med data i øvrigt fra før 2013, at styrelsen stadig i betydelig grad mangler registreringer/kortlægninger af de nuværende områders faktiske indhold af vand-naturtyper samt af mange af arterne på udpegningsgrundlagene (dvs også ud over de senest tilføjede udpegningsgrundlag). Og for de registrerede forekomster mangler der desuden ofte tilstandsvurdering. Manglende registreringer af udpegningsnatur bør dog selvfølgelig ikke være et grundlag for at kunne udtage arealer af områderne. Endnu mere overraskende er det, at de forekomster, som er NOVANA-registreret/kortlagt, ofte heller ikke er omtalt i redegørelserne.

Som minimum bør områderedegørelsen for de områder, hvor styrelsen foreslår arealer udtaget (og for så vidt også tilføjet), indeholde konkrete, faktiske oplysninger om areal/antal samt tilstand (jf målbekendtgørelsen) for de forekomster af udpegningsnatur, der i givet fald vil komme til at udgå (indgå). Ud fra dette udgangspunkt må områderedegørelsen desuden i en tilfredsstillende grad kunne belyse, hvor vidt udtagningen vil kunne påvirke områdets integritet jf bevaringsmålsætningerne (evt. afvejet i forhold til tilføjelsesområder og anden kompensation). Der kan i øvrigt henvises til Habitatdirektivets Art. 6.3-4 og Kommissionens ganske omfattende og udmærkede vejlednings- og fortolkningsmateriale herom.

Det kan ikke være nok bare at vedlægge nogle generelle, landsdækkende kriterier, som de er vedlagt høringen her, og som styrelsen så angiver at have anvendt som grundlag for de foreslåede grænsejusteringer. Blandt andet af den grund, at udtagningsforslagene tilsyneladende ofte ikke overholder de af styrelsen fremlagte kriterier.

Jeg ser frem til, at styrelsen fremlægger et nyt og konstruktivt høringsforslag til grænsejusteringerne, hvor de nødvendige oplysninger for vurdering af de faktiske påvirkninger plus/minus af områdernes integritet jf bevaringsmålsætningerne vil fremgå (og altså er tilvejebragt!), ligesom selve vurderingerne. Så kan vi begynde at forholde os til f.eks. konkrete ind- og udtagningsarealers betydning i forhold til områdernes bevaringsmål. Det er noget pjat at sende et så udfærdigt et forslag som det her ud i offentlig høring - endsige til Europa-kommissionen.

Med venlig hilsen, Mogens HolmenKommentér

Jakob Lausen
#17 Kommentar postet d. 06-07-18 kl. 11:23. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Super kompetent svar. Mon du i dit høringssvar har været mere specifik ?

Dvs har du konkret påpeget hvilke udtagningsarealer (matrikel e.lign) som indeholder NOVANA-registrerede/kortlagte forekomster af udpegningsnatur ?

Jeg deler iø din pointe i det "uhensigtsmæssige" i at udtage arealer som førhen har modtaget EU LIFE-støtte netop med det formål at forbedre/sikre udpegningsnatur/arter.

Hvad mon der er gået galt ?

Mange hilsener

JAkob

Kommentér

Mogens Holmen
#18 Kommentar postet d. 06-07-18 kl. 15:02. Emne: Natura 2000-områdernes bliver ændret
Hej Jakob. Ovenstående er faktisk mit høringssvar, så det indeholdt ikke en påpegning af de konkrete steder. Efter et antal stikprøver på især Sjælland, men også lidt på Bornholm og i Jylland, virkede det som om, at ovennævnte problemer faktisk var en ret udbredt tendens i udtagningsområderne.

Jeg syntes derfor, at vurderingen af udtagningsområderne naturindhold i forhold til direktivforpligtelserne generelt var en "om´er" for styrelsen, og altså ikke en opgave, hvor høringsbesvarere kunne bistå styrelsen med den faglige hjælp til noget, man selv skulle have klaret fra starten.

For eksempel et jernbaneanlæg eller en svinebrugsudvidelse forudsætter en ordentlig vurdering af konsekvenserne for udpegningsnaturen, hvor man ved, hvad der kan påvirkes, og man derfor kan tage hensyn eller kompensere i overensstemmelse med forekomsterne og de gældende målsætninger. Det her kan ikke være spor anderledes.

Kommentér

Side 2 af 2 - Gå til side 1 2

 << | Forrige side | 
Email notificering
Du modtager en e-mail når dit indlæg besvaresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator