Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
25. februar 2021
 

Nøgle til de danske mælkebøtter (Taraxacum)

Indledning | Nøgle til sektionerne

Dværgmælkebøtter | Sandmælkebøtter | Kalkmælkebøtter | Atlantmælkebøtter | Pletmælkebøtter | Kærmælkebøtter | Islandsmælkebøtter | Krogmælkebøtter | Nordmælkebøtter | Vejmælkebøtter


J Vejmælkebøtter, Taráxacum sect. Ruderália

15-50(-60) cm. Ret små - meget kraftige planter med 45-60(-65) mm brede kurve og gråbrune, ca. 4 mm lange frugter (inkl. forspids). Sektionen har særdeles varieret habitus, bladbygning, behåring, farvekombination, kurv- og frugtegenskaber. En beskrivelse af en "gennemsnits"-Vejmælkebøtteart kunne se ud som følger:
25-30 cm høj. De ydre blade er helt udbredt, mellembladene skråt opadrettede og indre blade lige opadrettede. Bladform er bredt lancet-formet med største bredde over midten. Bladene er gråligt mellemgrønne, lidt krusede, svagt hårede, med noget purpurfarvede, ikke finstribede, smalvingede bladstilke. Midtribbe grønlig el. svagt rødlig i den nederste del. Antallet af sidefligpar i mellembladene er 3-4, hvoraf de mest karakterbærende er de 2-3 øverste. Sideflige ca. dobbelt så lange som brede, skråt nedadrettede, moderat spidse, med lidt bugtet, noget tan-det overkant og ca. ret, næsten helrandet underkant. Inderbladene har lidt større endeafsnit og lidt færre sidefligpar. Fligmellemrum ca. 0,5-1,0 cm lange, svagt krusede, lidt tandede og med lidt tjærefarve langs kanterne. Endeafsnittet svarer i størrelse nogenlunde til et af de øverste fligpar. Kurvskafter grågrønne med lidt brunlig farve i solsiden, stærkt spindelvævshårede under kurven, i øvrigt kun svagt hårede el. glatte. Kurvknopperne udvikles efter tur til fuld blomstring gennem en ca. 14-dages periode (meget afhængigt af vejret). De er svagt duggede. Ydre kurvblade bredt lancetformede, ca. 14 mm lange, ca. 4 mm brede, gråligt grønne og ofte med smudsigrødligt anløbne partier på eksponerede steder, med en meget svag og tilfældigt udviklet hindekant, ret regelmæssigt arrangerede, ± skråt nedadrettede med lidt opadbøjet spids og med svagt bølgede kanter. Den fuldt blomstrende kurv er gul, middeltæt, med konveks profil. Randkroner flade, med en smal, gråviolet stribe på undersiden. Der dannes rigeligt pollen. Støvfang svagt grønlige. Frugt med cylindrisk, ca. 0,7 mm lang forspids og rette, temmelig korte småtænder foroven. Næb ca. 11 mm langt. Fnok smudsigt hvid.
I Danmark kendes (2006) 317 arter af Vejmælkebøtte (heraf xx ubeskrevne, men navngivne). Af disse omtales 8 velintegrerede arter nærmere her.


1. Fugt-Vejmælkebøtte T. cómtulum Hagl.
15-25 cm. Roset udbredt. Blade mørkgrønne, lancetformede, med uvingede, stærkt purpurfarvede stilke. Sideflige ensartede, let og jævnt nedad-krummede, oftest helrandede. Fligmellemrum med sylspidse tænder. Knop grøn. Ydre kurvblade æglancetformede, 11-12 x 4,0-4,3 mm, grønne, spid-se, fra tiltrykt basis ± udstående. På enge og engoverdrev, sj. på vejkanter. Ø.Danmark: t.sj.-sj., iøvr. manglende. Kendt fra d. 22a, 23, 24, 28-42, 45a, 45b

2. Eng-Vejmælkebøtte T. dilatátum Lindb.fil.
15-35 cm. Roset udbredt. Bladstilke nederst med rød midtribbe og kontrasterende grønne vingekanter. Bladflige korte og brede, trekantede, adskilt af korte, velafgrænsede, noget krusede fligmellemrum. Ydre kurvblade 13-14 x ca. 3,8 mm, ca. vandret udstående, tydeligt rødt anløbne, uden hindekant. Mest på enge og engoverdrev, men også nomadisk [9](især i V.Danmark), t.alm., kendt fra d. 1-30, 32, 33, 35-44, 45b, 47, 48, 50, 52

3. Blod-vejmælkebøtte T. haemáticum Hagl. ex H.Øllg. & Wittzell
15-25 cm. Roset af nedliggende - skråt opadrettede, gråligt - gulligt grønne blade. Bladstilke uvingede, purpurfarvede. Sideflige og endeaf-snit trekantede, ofte med linjeformede spidser, ofte ± tandede. Fligmellemrum tjærefarvede el. tjærerandede. Ydre kurvblade store, ca. 14 x 4,5 mm, kravedannende, oftest lidt rødligt anløbne (på undersiden brunrøde), hindekantede. V.Jylland: nomadisk [9], Ø.Danmark: på strandenge. Alm., i alle d. undt. 52

4. Mellem-Vejmælkebøtte T. intermédium Raunk.;Raunk.
15-30 cm. Blade liggende - skråt opadrettede, noget krusede, ofte hårede, med lange, uvingede, blege stilke. Sideflige næsten ret udstående, oftest helrandede, adskilte af lange tjærekantede el. -randede fligmellemrum med én el. flere lange tænder. Endeafsnit langt, med indskårne sider. Ydre kurvblade æglancetformede, 10 x 3,5-4,5 mm, oprette - udstående, tydeligt hindekantede. V.Jylland: nomadisk [9], Ø.Danmark: på strandenge og engoverdrev. Udbredt, t.alm., kendt fra alle d. undt. 4, 52

5. Ædel Vejmælkebøtte T. lépidum M.P.Chr.
15-25 cm. Blade skråt opadrettede, bredt lancetformede, ofte hårede, med uvingede, blege stilke. Sideflige fra udstående basis let krummede, jævnt tilspidsede, meget spidse, ofte med flere spidse tænder på overkanten. Fligmellemrum grønne. Endeafsnit kort, trekantet, ofte med indskæringer. Ydre kurvblade 10 x ca. 3,2 mm, lancetformede, spidse, bueformet udstående, med utydelig hindekant. Engoverdrev, m.sj. nomadisk [9]. Ø.Danmark: Hh., iøvr. m.sj. el. manglende. Kendt fra d. 23, 28, 29-42, 50, 51

6. Pergament-Vejmælkebøtte T. leptoglótte M.P.Chr.
15-25 cm. Blade skråt opadrettede, mat gråliggrønne, med uvingede - smalt vingede, purpurfarvede stilke. Sideflige ± fjerntsiddende, noget usymmetriske, helrandede. Fligmellemrum grønne, ± tandede. Endeafsnit i yder- og mellemblade lille, med udtrukken tungeformet spids. Ydre kurvblade æglancetformede, 10-11 x ca. 4,3 mm, ofte halvgennemskinnelige, med tydelig hindekant, i knopstadiet oprette, siden udstående - nedadkrummede. På enge, m.sj. nomadisk [9]. Ø.Danmark: sj., iøvr. m.sj. el. manglende. Kendt fra d. 23, 24, 27, 28, 32-34, 38, 39a, 45b

7. Kræsen Vejmælkebøtte T. míserum M.P.Chr.
10-20 cm. Blade skråt opadrettede, grågrønne, lancetformede, med moderat purpurfarvede, uvingede stilke. Bladenes endeafsnit dominerende (ca. 1/3 af bladlængden), med indskårne sider. Sidefligene er få, stærkt nedadrettede, spidse. Ydre kurvblade er æglancetformede, oprette - udstående, ± rødanløbne, næsten uden hindekant. Strandenge. M.sj., kun kendt fra d. 33, 48, endemisk.

8. Strandengs-Vejmælkebøtte T. rubrisquámeum M.P.Chr.
15-25 cm. Blade let blågrønne, glatte, opstigende, lancetformede, med uvingede stilke og stærkt purpurfarvede midtribber. Sideflige udstående, meget ofte kløvede [6] og med næsten butte spidser. Fligmellemrum grønne. Ydre kurvblade lancetformede, 12-13 x ca. 3,8 mm, hindekantede, rødanløbne, udstående. Strandenge, engoverdrev, m.sj. nomadisk [9], t. sj., kendt fra d. 15-17, 19, 21, 22a, 23-25, 27-30, 32-39a, 40-42, 46-48, 50-53


Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator