Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
10. april 2020
 

Billede/foto af landskabet fra Allindelille Fredskov

Flora og fauna | Landskaber | Folk i felten | Vejrfænomener | Astronomi | Sten & fossiler
Foto/billede fra Allindelille Fredskov
Dette billede er større end vist her. Klik på billedet for original størrelse (900 x 675)

Tilføj en kommentar
Kommentar fra Haldor Halkjær d. 13-10-13 kl. 21:16

Naturpleje? Du mener vel kulturpleje?
Men flot botanisk have mkll...c",)
  

Kommentar fra Jimmy Lassen d. 13-10-13 kl. 22:02

Hej Haldor,

Du kan kalde det hvad du vil, men officielt hedder det naturpleje, når man efterligner tidligere tiders kultur

I dag forstås naturpleje ved at man tilpasser omgivelserne på en bestemt måde, og derefter venter og ser hvad der kommer af ting og sager. I kultur tilpasser man omgivelserne, og passer på at der ikke kommer uønskede ting og sager med pesticider, som f.eks. på marker med hvede.

Hilsen Jimmy
 

Kommentar fra Jimmy Lassen d. 13-10-13 kl. 22:10

I en botanisk have vælger man præcis hvad der skal være og tilpasser jordbunden dertil og fjerner det som ikke skal være der, hvorimod der i naturen kun kommer de arter som er tilpasset til forholdene på det pågældende naturplejede areal. Således kommer der aldrig Hvid Næbfrø på sletten her, uanset hvor meget den så bliver naturplejet, den kan simpelthen ikke gro her
 

Kommentar fra Jimmy Lassen d. 13-10-13 kl. 22:14

Nuvel, her ser jeg lige at der i venstre hjørne er lidt Ahorn, og den skal væk, hvad den også er kommet, så det er ikke alle arter der er ønsket her, men det er stadigvæk naturpleje
 

Kommentar fra Haldor Halkjær d. 14-10-13 kl. 11:52

Tak for svar Jimmy
Jeg vil nu stadig kalde det for kulturpleje, det du/i har gang i
Ikke for at jeg har det fjeneste i mod det, nej det er da helt fint, at i har skabt en slags botanisk have derude.
Slår i osse græsset?
 

Kommentar fra Jimmy Lassen d. 16-10-13 kl. 23:12

Når du taler om naturpleje, hvad forstår du så ved det?
Naturpleje er et nyt ord (1969) som er konstrueret for at dække over indgreb i landskabet til bevarelse af dyr og planter. Det er muligt at du ikke bryder dig om ordet, men hvad skal det så hedde? Kulturpleje passer i hver fald heller ikke, jf. tidligere indslag i tråden. Det kunne så hedde historisk bondedrift, historisk landbrugspleje, pleje for bevarelse at dyr og planter el. lignende, men under alle omstændigheder findes der ingen andre, gamle som nye, ord der dækker over emnet, da problemet er nyt. Når du ikke vil anerkende ordets betydning, svare det i øvrigt til at du heller ikke anerkender ordet højtaler, da det pr. definition kun er mennesker som kan tale.

I 1700-tallet var der vel næppe nogen, der stillede spørgsmålstegn ved hvorfor, der var så mange arter af dyr og planter i landbrugslandet, de var der bare. Hvad de ikke viste, er, at det var en følge af årtusindes bondekultur. At det konstruerede ord så ikke er "kulturpleje", skyldes, at det ikke er for bondekulturen skyld der plejes, men alene for at bevare landskabets naturlige dyre- og plantearter. Men for at gøre det, er man nød til at se på tilbage tidligere tiders landbrugsdrift.

I Allindelille Fredskov består plejen af flg.: afgræsning med kvæg (rådyr), høslæt med efterfølgende sammenrivning og fjernelse af høet, gentagende nedskæring af træer og buske (stævning og styning) og harvning som også har været på tale. Dette er som sagt ikke en nyopfundet pleje, men en ældgammel landbrugsdrift i denne skov. Alene har denne gamle drift, samt jordbundens beskaffenhed, ført et, for Danmark, uset stort antal dyr og planter til denne lille skov.

Angående en botanisk have og zoologisk have, så er her en definition fra Nudansk Ordbog og Den Danske Ordbog: "et område hvor forskellige, ofte sjældne plantevækster dyrkes som en art udstilling el. til botaniske/videnskabelige studier". "et større område med dyr i bure som fremvises for besøgende" el." parklignende område hvor besøgende kan betragte dyr fra hele verden, holdt i fangenskab".
I Allindelille Fredskov er dyr IKKE i bur eller blevet udsat, planter bliver IKKE usået, plantet eller dyrket, derfor kan botanisk have og zoologisk have IKKE bruges om bevarelse af naturens dyr og planter på et naturplejet område.

Hilsen Jimmy
 

Kommentar fra Morten DD Hansen d. 17-10-13 kl. 08:35

Sådan skal en skovlysning se ud Og nej, en botanisk have er det ikke, for selv om rammerne til dels er "kulturlige", er naturindholdet kommet helt & aldeles af sig selv.

Det er et vilkår, at mennesker næsten overalt skaber rammerne for naturen. Selv der, hvor vi "rewilder", er det jo stadig en bevidst proces, der som oftest kræver hegn.

Jimy, jeg synes, det er fantastisk, at I laver sådan en målrettet indsats. Bliv ved med det, tak .
 

Kommentar fra Haldor Halkjær d. 17-10-13 kl. 17:08

Argh, nu retter jeg det osse til en slags botanisk have, så lad os kalde det for en kulturskov. Men fred være med det.
Og når kulturpleje ikke smager jer, så kan jeg gå så langt og kalde det for vildtpleje, men ikke naturpleje.
Nu definere Den Danske Ordbog altså natur sådan her:"geografisk miljø under åben himmel der ikke er skabt af mennesker, og som omfatter bakker, dale, skove, søer, floder osv. samt den tilhørende dyre- og planteverden i modsætning til byer, parker, haver m.m." og hvis man så begynder og "pleje" naturen bliver det til kultur... Så ordet naturpleje kan ikke eksistere....
Jeg fik vist ikke svar på, om i osse står græsset?
 

Kommentar fra Leif Bolding d. 17-10-13 kl. 17:29

Nej Haldor, som Jimmy skriver, så slår de kun høet
 

Kommentar fra Lars Andersen d. 17-10-13 kl. 17:38

Ja det er ski..godt Jimmy.(y

 

Kommentar fra Haldor Halkjær d. 17-10-13 kl. 19:11

Arh, de slå vel ikke høet men græsset.
Hø er jo plante dele som der har været til tørre.
Så er det det jo kultur pleje
 

Kommentar fra Jimmy Lassen d. 18-10-13 kl. 16:13

Til Morten, Leif, Lars og lidt til Haldor, mange tak.

Haldor, hvor vil du egentlig hen med denne diskussion?

Der er ingen tvivl om, at Allindelille Fredskov er en kulturskov, så vidt er vi enige. Du refererer til ordbogen og skriver bl.a.: dyre- og planteverden, så de dyr og planter der lever i Allindelille Fredskov, anerkender du altså for at være en del af naturen, eller hvad?

Ja, vi slår græsset og alt den anden vegetation på sletterne, for at danne rammerne for de naturlige hjemmehørende arter.

Ordet vildtpleje bruges allerede i forbindelse med f.eks. udsatte fasaner og lignende, så du må finde et andet ord, f.eks. natur-/kulturpleje - men igen igen, der plejes i hovedsagen for bevarelse af de naturlige dyre- og plantearter.
 

Kommentar fra Haldor Halkjær d. 18-10-13 kl. 19:31

Jimmy, i realiteten er der ikke ret meget natur tilbage her i Danmark. Jeg kender ét sted her oppe i Nordsjælland hvor der er en lille højmose, ellers er resten blevet forandret af os mennesker.
Hvor jeg vil hen den denne diskussion? Well, det er bare ordet "naturpleje" der skurrer sådan lidt hult i mine ører her.
Og alene det, at i/du bla slå græsset, gør det til kulturpleje
Naturpleje er i min verden hvis F.eks en olietanker lækker olien og foruener en kyststrækning. Her kan man så genskabe naturen med en gang naturpleje og derefter lade naturen gå sin gang igen. Det gør i vist ikke ude Allindelille Fredskov, der er det hvert år i kulturplejer, ikke?
 

Kommentar fra Axel Frederik Møller d. 03-11-13 kl. 17:19

Hej Haldor.
Jeg mener ikke, at du på baggrund af at vi slår græsset kan udlede, at det er kulturpleje.
Dit eget naturpleje-eksempel hvor man fjerner olie fra en forurening og derefter lade naturen gå sin gang, er på nogle punkter slet ikke så fjern fra den indsats vi udfører i skoven.
I Danmark er naturen stærkt påvirket af mennesker, også de steder hvor der ikke foregår konkrete aktiviteter. Danmarks areal modtager i omegnen af 15-20 kg N/ha/år, hvoraf størstedelen skyldes landbrug og industri. Dette er et meget stort problem for mange hjemmehørende arter, der gennem evolutionen er tilpasset mangel på næring, da det er den naturlige tilstand de fleste steder. Kvælstofforureningen ændrer jordens næringsstatus til en tilstand, der ligger langt fra det naturlige niveau. Derudover er grundvandsstanden sænket betragteligt (pga. markvanding og drikkevandsindvinding) og størstedelen af Danmark er drænet. Særligt kildevældsbetingede naturtyper lider under denne unaturlige tilstand. Ud over ovenstående kan nævnes mange flere diffuse forureningsproblemer eller andre negative påvirkninger.
Lader du derfor blot stå til, har du ikke skabt et landskab, hvor naturen udvikler sig på sine egnen præmisser, men derimod et landskab under stærk negativ menneskelig indflydelse - set ud fra de fleste forekommende arters synsvinkel. Ved at slå og fjerne græsset, fjerner vi netop det kvælstof som arealerne forurenes med - netop som man fjerner olie efter en forureningsulykke - men kvælstofforureningen finder sted hvert eneste år, og kan kun fjernes fra jordbunden ved at "trække" det ud gennem vegetationen.
At høslæt også påvirker de overjordiske konkurrenceforhold m.m. og ikke er "naturligt" forekommende, er der ingen tvivl om. Men situationen er altså ikke så enkel som du fremstiller den. En diskussion om hvad der er naturpleje og hvad der ikke er, bør derfor også indeholde elementer af de diffuse forureningsproblemer og en diskussion af de lænker, som landskabets naturlige dynamik er lagt i. Jeg mener, at naturpleje dækker over en indsats som mennesker udfører for at gavne de arter der forekommer i naturen og som kommer af sig selv. Naturpleje er en af de få positive tiltag der foregår i landskabet, når man ser med biodiversitetens øjne.
 

Kommentar fra Haldor Halkjær d. 03-11-13 kl. 23:06

Hej Axel

Jo, det er kulturpleje.I skover træer, slår vegetationen HVERT ÅR, det vil sige, at miljøet ikke får fred til og genskabe sig selv, men bliver stresset af jeres tiltag til at fremavle specielle arter.
Og i gør det hvert år.... ikke?
Men husk, jeg har ikke det fjernest imod, det i har gang i.
Igen naturpleje er når noget natur er ødelagt og så bliver genskabt til sit naturlige dynamikske cyklus og det er jo ikke det der sker ude i Allindelille Fredskovsparken... kan den vel osse kaldes....c",)
 

Kommentar fra Michael S Jensen d. 04-11-13 kl. 18:29

Hej Haldor og alle I andre

Jeg forstår godt, at naturpleje skurrer lidt, men langt hen ad vejen gør de bare det, der alligevel ville være sket, hvis vi havde haft en naturlig megafauna i Danmark.

Tænk f.eks. på hvad en flok urokser (15-20 stk. gnsn. 600 kg) ville have sat til livs, hvis de havde levet og fourageret der.

De stresser ikke skoven mere, end den evolutionært er gearet til at kunne klare.

Mvh Michael
 

Kommentar fra Jimmy Lassen d. 04-11-13 kl. 22:39

Haldor, skal vi gå helt ud ad din tangent, så findes der ikke længere natur i verden, da menneskets aftryk kan spores alle vejene i form af f.eks. global opvarmning, kvælstofbelastning og alle mulige andre forureningskilder.
På den anden side, kan man også betragte alt liv på jorden som natur, da det på naturligvis har udviklet sig inden for klodens rammer, også mennesket og alle dets negative som positive tiltag (det er bare en følge af evolutionen).
De fleste mennesker i Danmark, omkring 80, tror på evolutionen (Darwinisme), men betragter alligevel mennesket som anderledes eller noget specielt i form af vores intellekt. Jeg vil mene at de flestes naturforståelse bygger på hhv. evolution og intellekt, hvis man overhoved kan skille det ad.
Man kan også tro på skabelsesberetningen (85 i USA), og mene at mennesket er guddommeligt (sådan opfører vi os i hvert fald). Der kan givetvis også findes andre trosretninger, med lignende beretninger.

Som jeg skrev i starten, kan du kalde det hvad du vil, eller tro hvad du vil, da der under alle omstændigheder er noget religion/filosofi over det, men officielt hedder det NATURPLEJE (siden 1969), når man bruger 8000 år gamle kulturdriftsformer for at bevare naturens mangfoldighed. Også din opfattelse af park/have er misforstået jf. ordbogen. Vil man forstås i en større forsamling, er det nok bedst at holde sig til de officielle forståelser af ordene.
 

Kommentar fra Jimmy Lassen d. 04-11-13 kl. 22:42

Haldor, skal vi gå helt ud ad din tangent, så findes der ikke længere natur i verden, da menneskets aftryk kan spores alle vejene i form af f.eks. global opvarmning, kvælstofbelastning og alle mulige andre forureningskilder.
På den anden side, kan man også betragte alt liv på jorden som natur, da det på naturligvis har udviklet sig inden for klodens rammer, også mennesket og alle dets negative som positive tiltag (det er bare en følge af evolutionen).
De fleste mennesker i Danmark, omkring 80 pct., tror på evolutionen (Darwinisme), men betragter alligevel mennesket som anderledes eller noget specielt i form af vores intellekt. Jeg vil mene at de flestes naturforståelse bygger på hhv. evolution og intellekt, hvis man overhoved kan skille det ad.
Man kan også tro på skabelsesberetningen (85 pct. i USA), og mene at mennesket er guddommeligt (sådan opfører vi os i hvert fald). Der kan givetvis også findes andre trosretninger, med lignende beretninger.

Som jeg skrev i starten, kan du kalde det hvad du vil, eller tro hvad du vil, da der under alle omstændigheder er noget religion/filosofi over det, men officielt hedder det NATURPLEJE (siden 1969), når man bruger 8000 år gamle kulturdriftsformer for at bevare naturens mangfoldighed. Også din opfattelse af park/have er misforstået jf. ordbogen. Vil man forstås i en større forsamling, er det nok bedst at holde sig til de officielle forståelser af ordene.
 

Kommentar fra Lars Andersen d. 05-11-13 kl. 16:44

Ja, hvad kunne nogle kvæg gøre. Skoven var engang den sidste lokalitet for terningsommerfugl i Danmark: - se linket HER
 Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator