Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
13. december 2019
 

Fænologi

Vælg gruppeFørste iagttagelser af arter i gruppen Laver i 2019 (Se sidste i 2019)

1. 01-01: Glinsende Skjoldlav (Peltigera neckeri)
2. 01-01: Almindelig Kantskivelav (Lecanora pulicaris)
3. 01-01: Grågrøn Skivelav (Lecidella elaeochroma)
4. 01-01: Hætte-Rosetlav (Physcia adscendens)
5. 01-01: Grynet Dugrosetlav (Physconia enteroxantha)
6. 01-01: Spæd Rosetlav (Physcia tenella)
7. 01-01: Almindelig Støvlav (Lepraria incana)
8. 01-01: Almindelig Væggelav (Xanthoria parietina)
9. 01-01: Rynket Skållav (Parmelia sulcata)
10. 02-01: Almindelig Kvistlav (Hypogymnia physodes)
11. 02-01: Grå Trådkantlav (Haematomma ochroleucum var. porphyrium)
12. 02-01: Hunde-Skjoldlav (Peltigera canina)
13. 03-01: Almindelig Slåenlav (Evernia prunastri)
14. 03-01: Farve-Skållav (Parmelia saxatilis)
15. 03-01: Spættet Bægerlav (Cladonia rangiformis)
16. 03-01: Almindelig Prikvortelav (Pertusaria pertusa)
17. 03-01: Almindelig Skriftlav (Graphis scripta)
18. 03-01: Melet Grenlav (Ramalina farinacea)
19. 03-01: Brun Kantskivelav (Lecanora chlarotera)
20. 03-01: Tue-Grenlav (Ramalina fastigiata)
21. 04-01: Mur-Kantskivelav (Lecanora campestris)
22. 04-01: Bleggrøn Bægerlav (Cladonia fimbriata)
23. 04-01: Blågrå Rosetlav (Physcia caesia)
24. 04-01: Blågrå Papirlav (Platismatia glauca)
25. 04-01: Trådet Skållav (Parmotrema perlatum)
26. 04-01: Randfliget Kantskivelav (Protoparmeliopsis muralis)
27. 04-01: Bleggrå Skållav (Hypotrachyna revoluta)
28. 05-01: Rudret Skivelav (Lecidea fuscoatra)
29. 05-01: Finger-Kvistlav (Hypogymnia tubulosa)
30. 05-01: Bleggrøn Kantskivelav (Lecanora polytropa)
31. 05-01: Almindelig Sølvlav (Phlyctis argena)
32. 05-01: Fuglestens-Hulskivelav (Aspicilia caesiocinerea)
33. 05-01: Lav Bægerlav (Cladonia humilis)
34. 05-01: Stød-Bægerlav (Cladonia ochrochlora)
35. 05-01: Brun Småsporelav (Acarospora fuscata)
36. 05-01: Hede-Rensdyrlav (Cladonia portentosa)
37. 05-01: Brungrøn Bægerlav (Cladonia chlorophaea)
38. 07-01: Liden Skållav (Xanthoparmelia mougeotii)
39. 07-01: Grå Fyrrelav (Pseudevernia furfuracea)
40. 07-01: Småskællet Muslinglav (Hypocenomyce scalaris)
41. 07-01: Punkt-Skållav (Punctelia subrudecta)
42. 07-01: Kølle-Skållav (Melanohalea exasperatula)
43. 09-01: Liden Skæglav (Usnea hirta)
44. 09-01: Lakrød Bægerlav (Cladonia floerkeana)
45. 09-01: Bark-Tusindsporelav (Strangospora pinicola)
46. 09-01: Gulgrøn Kantskivelav (Lecanora varia)
47. 09-01: Tue-Væggelav (Xanthoria candelaria)
48. 09-01: Gul Stolpelav (Parmeliopsis ambigua)
49. 09-01: Almindelig Mankelav (Bryoria fuscescens)
50. 11-01: Grågrøn Rosetlav (Phaeophyscia orbicularis)
51. 11-01: Kløftet Bægerlav (Cladonia furcata)
52. 11-01: Cement-Kantskivelav (Lecanora albescens)
53. 11-01: Træfods-Bægerlav (Cladonia coniocraea)
54. 11-01: Allé-Skållav (Melanelixia glabratula)
55. 11-01: Vortet Væggelav (Xanthoria calcicola)
56. 11-01: Almindelig Æggeblommelav (Candelariella vitellina)
57. 12-01: Kliddet Bægerlav (Cladonia ramulosa)
58. 12-01: Finger-Bægerlav (Cladonia digitata)
59. 13-01: Gul Støvlav (Chrysothrix candelaris)
60. 14-01: Indsvunden Bægerlav (Cladonia macilenta)
61. 15-01: Krave-Landkortlav (Rhizocarpon lecanorinum)
62. 15-01: Sortskivet Kantskivelav (Lecanora gangaleoides)
63. 15-01: Messing-Skållav (Xanthoparmelia conspersa)
64. 15-01: Korallav (Stereocaulon sp.)
65. 15-01: Spredt Kantskivelav (Lecanora dispersa)
66. 19-01: Cladonia chlorophaea s.lat. (Cladonia chlorophaea s.lat.)
67. 20-01: Bægerlav sp. (Cladonia sp.)
68. 20-01: Tyk Bævrelav (Collema tenax)
69. 21-01: Hviddugget Kantskivelav (Lecanora carpinea)
70. 21-01: Stjerne-Pletlav (Arthonia radiata)
71. 21-01: Gulgrøn Skållav (Flavoparmelia caperata)
72. 21-01: Trapelia placodioides (Trapelia placodioides)
73. 21-01: Flavoparmelia soredians (Flavoparmelia soredians)
74. 22-01: Hinde-Skjoldlav (Peltigera hymenina)
75. 23-01: Skæglav (Usnea sp.)
76. 25-01: Stengærde-Kantskivelav (Lecanora rupicola)
77. 25-01: Klippe-Orangelav (Caloplaca scopularis)
78. 25-01: Salt-Kantskivelav (Lecanora helicopis)
79. 25-01: Arthonia varians (Arthonia varians)
80. 28-01: Gul Trådkantlav (Haematomma ochroleucum var. ochroleucum)
81. 28-01: Grønlig Porina (Porina aenea)
82. 29-01: Grå Orangelav (Caloplaca teicholyta)
83. 29-01: Liden Æggeblommelav (Candelariella aurella)
84. 29-01: Liden Orangelav (Caloplaca holocarpa)
85. 29-01: Indviklet Hulskivelav (Circinaria contorta)
86. 30-01: Liden Skjoldlav (Peltigera didactyla)
87. 30-01: Kalkstens-Skivelav (Lecidella stigmatea)
88. 01-02: Randstøvet Skållav (Punctelia jeckeri)
89. 01-02: Xanthoparmelia stenophylla (Xanthoparmelia stenophylla)
90. 01-02: Mur-Orangelav (Calogaya saxicola)
91. 02-02: Skjold-Korallav (Stereocaulon vesuvianum)
92. 02-02: Parmelia serrana (Parmelia serrana)
93. 02-02: Spinkel Rensdyrlav (Cladonia ciliata f. flavicans)
94. 02-02: Fuglestens-Rosetlav (Physcia dubia)
95. 02-02: Grå Dugskivelav (Lecanactis abietina)
96. 02-02: Småknoppet Skållav (Xanthoparmelia verruculifera)
97. 02-02: Bitter Prikvortelav (Pertusaria amara)
98. 02-02: Furet Bægerlav (Cladonia cariosa)
99. 02-02: Grågrøn Bægerlav (Cladonia glauca)
100. 03-02: Langlobet Skållav (Parmelia submontana)
101. 03-02: Åben Prikvortelav (Pertusaria hymenea)
102. 04-02: Rustbrun Knappenålslav (Chaenotheca ferruginea)
103. 04-02: Hvidrandet Brunskivelav (Trapelia coarctata)
104. 05-02: Hvidgrå Dugrosetlav (Physconia grisea)
105. 07-02: Pude-Korallav (Stereocaulon evolutum)
106. 07-02: Liden Korallav (Stereocaulon nanodes)
107. 07-02: Sarcogyne regularis (Sarcogyne regularis)
108. 08-02: Strand-Orangelav (Caloplaca marina)
109. 08-02: Hypotrachyna afrorevoluta (Hypotrachyna afrorevoluta)
110. 09-02: Tynd Skjoldlav (Peltigera membranacea)
111. 10-02: Ru Bægerlav (Cladonia scabriuscula)
112. 12-02: Stor Skållav (Pleurosticta acetabulum)
113. 12-02: Pudret Dugrosetlav (Physconia distorta)
114. 12-02: Rød Bægerlav (Cladonia diversa)
115. 12-02: Roset-Æggeblommelav (Candelariella medians)
116. 12-02: Rødbrun Kantskivelav (Lecanora subrugosa)
117. 12-02: Mangefrugtet Væggelav (Polycauliona polycarpa)
118. 12-02: Vifte-Bægerlav (Cladonia polydactyla)
119. 12-02: Nåleprikket Bogstavlav (Opegrapha vermicellifera)
120. 12-02: Skælklædt Bægerlav (Cladonia squamosa)
121. 12-02: Grynskællet Orangelav (Caloplaca flavocitrina)
122. 13-02: Gul Kruslav (Vulpicida pinastri)
123. 13-02: Sortfrugtet Kantskivelav (Tephromela atra)
124. 15-02: Vortet Skivelav (Lecidella euphorea)
125. 15-02: Stor Grenlav (Ramalina fraxinea)
126. 15-02: Tue-Tjørnelav (Cetraria muricata)
127. 15-02: Fliget Bægerlav (Cladonia foliacea)
128. 15-02: Grågul Bægerlav (Cladonia zopfii)
129. 16-02: Hvidprikket Rosetlav (Physcia aipolia)
130. 23-02: Sølv-Kantskivelav (Lecanora argentata)
131. 24-02: Rødbrun Svampelav (Baeomyces rufus)
132. 24-02: Stjerneformet Rosetlav (Physcia stellaris)
133. 24-02: Olivenbrun Kruslav (Tuckermanopsis chlorophylla)
134. 24-02: Almindelig Rødskivelav (Pyrrhospora quernea)
135. 01-03: Askegrå Rensdyrlav (Cladonia rangiferina)
136. 02-03: Gammelskovs-Porina (Pseudosagedia borreri)
137. 05-03: Kruset Skjoldlav (Peltigera praetextata)
138. 08-03: Knudret Skållav (Xanthoparmelia loxodes)
139. 08-03: Elle-Nålesvamp (Stenocybe pullatula)
140. 08-03: Xanthoparmelia tinctina (Xanthoparmelia tinctina)
141. 09-03: Mild Rensdyrlav (Cladonia mitis)
142. 10-03: Bleggul Kantskivelav (Lecanora expallens)
143. 14-03: Støvet Orangelav (Caloplaca citrina)
144. 15-03: Islandsk Kruslav (Cetraria islandica)
145. 17-03: Almindelig Lungelav (Lobaria pulmonaria)
146. 22-03: By-Snosporelav (Scoliciosporum chlorococcum)
147. 22-03: Støv-Æggeblommelav (Candelariella efflorescens)
148. 22-03: Rimstift-Skållav (Parmelia ernstiae)
149. 22-03: Tæppe-Bægerlav (Cladonia caespiticia)
150. 22-03: Gul Skyggelav (Psilolechia lucida)
151. 22-03: Gulbroget Skivelav (Trapeliopsis pseudogranulosa)
152. 22-03: Spids Bægerlav (Cladonia subulata)
153. 22-03: Grågrøn Sortskivelav (Buellia griseovirens)
154. 22-03: Almindelig Skæglav (Usnea dasypoga )
155. 22-03: Almindelig Slørkantlav (Thelotrema lepadinum)
156. 22-03: Mørkskællet Orangelav (Caloplaca chlorina)
157. 22-03: Tynd Prikvortelav (Pertusaria leioplaca)
158. 22-03: Sod-Skållav (Melanelixia fuliginosa)
159. 22-03: Grøn Støvlav (Lepraria lobificans)
160. 22-03: Gulpudret Skållav (Melanelixia subaurifera)
161. 23-03: Gevir-Bægerlav (Cladonia cervicornis)
162. 23-03: Klippe-Kantskivelav (Lecanora intricata)
163. 23-03: Kvist-Kantskivelav (Lecanora symmicta)
164. 23-03: Sort Foldekantlav (Polysporina simplex)
165. 23-03: Glat Navlelav (Umbilicaria polyphylla)
166. 23-03: Mat Skjoldlav (Peltigera malacea)
167. 23-03: Mørk Landkortlav (Rhizocarpon reductum)
168. 23-03: Busket Skæglav (Usnea subfloridana)
169. 23-03: Grubet Tjørnelav (Cetraria aculeata)
170. 23-03: Gulgrøn Landkortlav (Rhizocarpon geographicum)
171. 23-03: Spanskgrøn Skivelav (Trapeliopsis flexuosa)
172. 23-03: Lecidea lithophila (Lecidea lithophila)
173. 23-03: Mørk Bægerlav (Cladonia merochlorophaea)
174. 25-03: Slank Bægerlav (Cladonia gracilis)
175. 25-03: Pigget Bægerlav (Cladonia uncialis ssp. biuncialis)
176. 01-04: Kyst-Knaplav (Rinodina gennarii)
177. 02-04: Hvidmelet Prikvortelav (Pertusaria albescens)
178. 04-04: Fjeld-Væggelav (Xanthoria elegans)
179. 14-04: Polycauliona ucrainica (Polycauliona ucrainica)
180. 14-04: Brun Skjoldlav (Peltigera rufescens)
181. 14-04: Pertusaria pseudocorallina (Pertusaria pseudocorallina)
182. 14-04: Etage-Bægerlav (Cladonia verticillata)
183. 16-04: Rensdyrlav sp. (Cladonia L spp.)
184. 16-04: Tiltrykt Dugrosetlav (Hyperphyscia adglutinata)
185. 16-04: Almindelig Blegskivelav (Ochrolechia parella)
186. 16-04: Brun Frynselav (Anaptychia runcinata)
187. 17-04: Porpidia tuberculosa (Porpidia tuberculosa)
188. 20-04: Kyst-Væggelav (Xanthoria aureola)
189. 04-05: Sort Bogstavlav (Opegrapha atra)
190. 12-05: Pastil-Skållav (Parmelina pastillifera)
191. 23-05: Dynd-Bævrelav (Collema limosum)
192. 23-05: Bævrelav sp. (Collema sp.)
193. 31-05: Gulhvid Rensdyrlav (Cladonia arbuscula )
194. 02-06: Allé-Frynselav (Anaptychia ciliaris)
195. 16-06: Placopsis lambii (Placopsis lambii)
196. 20-06: Sortbrun Vortelav (Verrucaria nigrescens)
197. 09-07: Aspicilia leprosescens (Aspicilia leprosescens)
198. 09-07: Klippe-Grenlav (Ramalina siliquosa)
199. 17-07: Glinsende Kernelav (Pyrenula nitida)
200. 02-08: Kyst-Grenlav (Ramalina subfarinacea)
201. 24-08: Tørve-Bægerlav (Cladonia incrassata)
202. 31-08: Opblæst Bægerlav (Cladonia sulphurina)
203. 14-09: Sortbrun Bægerlav (Cladonia novochlorophaea)
204. 21-10: Cladonia ciliata var. ciliata (Cladonia ciliata var. ciliata)
205. 30-10: Rank Korallav (Stereocaulon paschale)
206. 10-11: Liden Sortskivelav (Buellia punctata)
207. 30-11: Phaeophyscia endophoenicea (Phaeophyscia endophoenicea)


Bemærk:
Data er udtræk af aldersklassen "adult/imago" og "blomstrende" samt de indrapporteringer hvor alder ikke er angivet. Aldersklasser som "æg", "larve", "puppe", "vegetativ" mv. er ikke medtaget i fænologioversigten.
Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator