Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
19. september 2021
 

Fænologi

Vælg gruppeFørste iagttagelser af arter i gruppen Laver i 2021 (Se sidste i 2021)

1. 01-01: Askegrå Rensdyrlav (Cladonia rangiferina)
2. 01-01: Bægerlav sp. (Cladonia sp.)
3. 01-01: Ru Bægerlav (Cladonia scabriuscula)
4. 01-01: Hede-Rensdyrlav (Cladonia portentosa)
5. 01-01: Lav ubest. (Lichenes indet.)
6. 01-01: Cladonia chlorophaea s.lat. (Cladonia chlorophaea s.lat.)
7. 01-01: Almindelig Væggelav (Xanthoria parietina)
8. 01-01: Lakrød Bægerlav (Cladonia floerkeana)
9. 01-01: Hætte-Rosetlav (Physcia adscendens)
10. 01-01: Finger-Kvistlav (Hypogymnia tubulosa)
11. 01-01: Brungrøn Bægerlav (Cladonia chlorophaea)
12. 02-01: Tue-Grenlav (Ramalina fastigiata)
13. 02-01: Bleggrøn Bægerlav (Cladonia fimbriata)
14. 02-01: Indviklet Hulskivelav (Circinaria contorta)
15. 02-01: Træfods-Bægerlav (Cladonia coniocraea)
16. 02-01: Randfliget Kantskivelav (Protoparmeliopsis muralis)
17. 02-01: Spæd Rosetlav (Physcia tenella)
18. 02-01: Almindelig Æggeblommelav (Candelariella vitellina)
19. 02-01: Rynket Skållav (Parmelia sulcata)
20. 02-01: Vifte-Bægerlav (Cladonia polydactyla)
21. 02-01: Almindelig Slåenlav (Evernia prunastri)
22. 02-01: Almindelig Støvlav (Lepraria incana)
23. 02-01: Skov-Knappenålslav (Chaenotheca brunneola)
24. 03-01: Almindelig Slørkantlav (Thelotrema lepadinum)
25. 03-01: Almindelig Sølvlav (Phlyctis argena)
26. 03-01: Blank Skjoldlav (Peltigera horizontalis)
27. 03-01: Almindelig Prikvortelav (Pertusaria pertusa)
28. 04-01: Gul Kruslav (Vulpicida pinastri)
29. 04-01: Grå Fyrrelav (Pseudevernia furfuracea)
30. 04-01: Hinde-Skjoldlav (Peltigera hymenina)
31. 05-01: Bleggrå Skållav (Hypotrachyna revoluta)
32. 05-01: Brun Kantskivelav (Lecanora chlarotera)
33. 05-01: Hvidmelet Prikvortelav (Pertusaria albescens)
34. 05-01: Almindelig Kvistlav (Hypogymnia physodes)
35. 05-01: Glinsende Skållav (Melanelixia glabratula)
36. 05-01: Hviddugget Kantskivelav (Lecanora carpinea)
37. 05-01: Mur-Kantskivelav (Lecanora campestris)
38. 05-01: Spredt Kantskivelav (Lecanora dispersa)
39. 05-01: Bark-Tusindsporelav (Strangospora pinicola)
40. 06-01: Sort Bogstavlav (Opegrapha atra)
41. 07-01: Skjoldlav sp. (Peltigera sp.)
42. 08-01: Hvidprikket Rosetlav (Physcia aipolia)
43. 08-01: Guldpudret Skållav (Melanelixia subaurifera)
44. 09-01: Kløftet Bægerlav (Cladonia furcata)
45. 09-01: Spættet Bægerlav (Cladonia rangiformis)
46. 09-01: Stjerneformet Rosetlav (Physcia stellaris)
47. 09-01: Grågrøn Skivelav (Lecidella elaeochroma)
48. 09-01: Melet Grenlav (Ramalina farinacea)
49. 11-01: Pigget Bægerlav (Cladonia uncialis ssp. biuncialis)
50. 11-01: Finger-Bægerlav (Cladonia digitata)
51. 12-01: Olivenbrun Kruslav (Tuckermanopsis chlorophylla)
52. 12-01: Blågrå Papirlav (Platismatia glauca)
53. 12-01: Indsvunden Bægerlav (Cladonia macilenta)
54. 13-01: Farve-Skållav (Parmelia saxatilis)
55. 13-01: Stor Grenlav (Ramalina fraxinea)
56. 14-01: Punkt-Skållav (Punctelia subrudecta)
57. 16-01: Krave-Landkortlav (Rhizocarpon lecanorinum)
58. 17-01: Rustbrun Knappenålslav (Chaenotheca ferruginea)
59. 17-01: Kølle-Skållav (Melanohalea exasperatula)
60. 18-01: Stengærde-Kantskivelav (Lecanora rupicola)
61. 18-01: Hunde-Skjoldlav (Peltigera canina)
62. 18-01: Messing-Skållav (Xanthoparmelia conspersa)
63. 18-01: Sod-Skållav (Melanelixia fuliginosa)
64. 19-01: Trådet Skållav (Parmotrema perlatum)
65. 21-01: Åben Prikvortelav (Pertusaria hymenea)
66. 22-01: Langlobet Skållav (Parmelia submontana)
67. 24-01: Stød-Bægerlav (Cladonia ochrochlora)
68. 25-01: Busket Skæglav (Usnea subfloridana)
69. 25-01: Liden Skjoldlav (Peltigera didactyla)
70. 26-01: Kruset Bævrelav (Collema crispum)
71. 26-01: Lav Bægerlav (Cladonia humilis)
72. 26-01: Glinsende Skjoldlav (Peltigera neckeri)
73. 26-01: Grønlig Porina (Porina aenea)
74. 27-01: Tyk Bævrelav (Collema tenax)
75. 29-01: Tynd Skjoldlav (Peltigera membranacea)
76. 30-01: Grågrøn Bægerlav (Cladonia glauca)
77. 30-01: Almindelig Lungelav (Lobaria pulmonaria)
78. 30-01: Grynet Dugrosetlav (Physconia enteroxantha)
79. 30-01: Brun Skjoldlav (Peltigera rufescens)
80. 30-01: Liden Orangelav (Caloplaca holocarpa)
81. 31-01: Strand-Orangelav (Caloplaca marina)
82. 31-01: Salt-Kantskivelav (Lecanora helicopis)
83. 01-02: Rød Bægerlav (Cladonia diversa)
84. 01-02: Fjeld-Væggelav (Rusavskia elegans)
85. 01-02: Blågrå Rosetlav (Physcia caesia)
86. 01-02: Spinkel Rensdyrlav (Cladonia ciliata f. flavicans)
87. 02-02: Gulgrøn Landkortlav (Rhizocarpon geographicum)
88. 03-02: Bitter Prikvortelav (Pertusaria amara)
89. 03-02: Almindelig Skriftlav (Graphis scripta)
90. 04-02: Grågrøn Rosetlav (Phaeophyscia orbicularis)
91. 05-02: Gul Støvlav (Chrysothrix candelaris)
92. 05-02: Vortet Væggelav (Xanthoria calcicola)
93. 05-02: Hypotrachyna afrorevoluta (Hypotrachyna afrorevoluta)
94. 06-02: Cement-Kantskivelav (Lecanora albescens)
95. 09-02: Gulgrøn Skållav (Flavoparmelia caperata)
96. 09-02: Sortbrun Vortelav (Verrucaria nigrescens)
97. 09-02: Sortfrugtet Kantskivelav (Tephromela atra)
98. 09-02: Hulskivelav sp. (Aspicilia sp.)
99. 09-02: Knudret Orangelav (Calogaya decipiens)
100. 12-02: Calogaya pusilla (Calogaya pusilla)
101. 14-02: Stor Skållav (Pleurosticta acetabulum)
102. 14-02: Bleggrøn Kantskivelav (Lecanora polytropa)
103. 14-02: Grøn Støvlav (Lepraria lobificans)
104. 14-02: Stjerne-Pletlav (Arthonia radiata)
105. 14-02: Grå Støvrosetlav (Diploicia canescens)
106. 14-02: Almindelig Bogstavlav (Opegrapha varia)
107. 17-02: Rendet Grenlav (Ramalina calicaris)
108. 18-02: Småskællet Muslinglav (Hypocenomyce scalaris)
109. 19-02: Skæglav (Usnea sp.)
110. 20-02: Småknoppet Skållav (Xanthoparmelia verruculifera)
111. 20-02: Soral-Bredskivelav (Porpidia soredizodes)
112. 20-02: Brun Småsporelav (Acarospora fuscata)
113. 20-02: Pyntelig Orangelav (Blastenia crenularia)
114. 20-02: Rudret Skivelav (Lecidea fuscoatra)
115. 20-02: Xanthoparmelia tinctina (Xanthoparmelia tinctina)
116. 20-02: Mangesporet Kantskivelav (Lecanora sambuci)
117. 20-02: Skælklædt Bægerlav (Cladonia squamosa)
118. 20-02: Sølv-Kantskivelav (Lecanora argentata)
119. 21-02: Grå Orangelav (Caloplaca teicholyta)
120. 21-02: Hvidgrå Dugrosetlav (Physconia grisea)
121. 22-02: Kliddet Bægerlav (Cladonia ramulosa)
122. 23-02: Liden Æggeblommelav (Candelariella aurella)
123. 23-02: Almindelig Mankelav (Bryoria fuscescens)
124. 23-02: Randstøvet Skållav (Punctelia jeckeri)
125. 24-02: Persoons Nålelav (Calicium salicinum)
126. 24-02: Ege-Nålelav (Calicium quercinum)
127. 25-02: Tynd Prikvortelav (Pertusaria leioplaca)
128. 25-02: Mangefrugtet Væggelav (Polycauliona polycarpa)
129. 26-02: Kliddet Stolpelav (Imshaugia aleurites)
130. 26-02: Pudret Dugrosetlav (Physconia distorta)
131. 27-02: Fliget Bægerlav (Cladonia foliacea)
132. 27-02: Klippe-Grenlav (Ramalina siliquosa)
133. 01-03: Islandsk Kruslav (Cetraria islandica)
134. 01-03: Liden Sortskivelav (Buellia punctata)
135. 04-03: Rensdyrlav sp. (Cladonia L spp.)
136. 07-03: Nordlig Bægerlav (Cladonia borealis)
137. 07-03: Gulgrøn Bægerlav (Cladonia carneola)
138. 07-03: Tue-Væggelav (Polycauliona candelaria)
139. 07-03: Slank Bægerlav (Cladonia gracilis)
140. 09-03: Liden Skållav (Xanthoparmelia mougeotii)
141. 11-03: Spids Bægerlav (Cladonia subulata)
142. 17-03: Pude-Æggeblommelav (Candelariella coralliza)
143. 17-03: Skurvet Skivelav (Lecidella scabra)
144. 20-03: Hvidrandet Brunskivelav (Trapelia coarctata)
145. 22-03: Mur-Orangelav (Calogaya saxicola)
146. 22-03: Grågrøn Sortskivelav (Buellia griseovirens)
147. 23-03: Mørk Landkortlav (Rhizocarpon reductum)
148. 25-03: Tue-Tjørnelav (Cetraria muricata)
149. 29-03: Lav Korallav (Stereocaulon condensatum)
150. 29-03: Klippe-Orangelav (Caloplaca scopularis)
151. 29-03: Syl-Bægerlav (Cladonia cornuta)
152. 29-03: Etage-Bægerlav (Cladonia verticillata)
153. 29-03: Grubet Tjørnelav (Cetraria aculeata)
154. 30-03: Mild Rensdyrlav (Cladonia mitis)
155. 03-04: Rosenrød Stilav (Dibaeis baeomyces)
156. 06-04: Kreneleret Bægerlav (Cladonia deformis)
157. 07-04: Brun Bogstavlav (Opegrapha rufescens)
158. 07-04: Almindelig Rødskivelav (Pyrrhospora quernea)
159. 07-04: Klippe-Kantskivelav (Lecanora intricata)
160. 07-04: Kantskivelav sp. (Lecanora sp.)
161. 07-04: Tyk Prægelav (Enterographa crassa)
162. 07-04: Glinsende Kernelav (Pyrenula nitida)
163. 08-04: Gul Skyggelav (Psilolechia lucida)
164. 08-04: Kruset Skjoldlav (Peltigera praetextata)
165. 08-04: Kliddet Navlelav (Umbilicaria deusta)
166. 08-04: Glat Navlelav (Umbilicaria polyphylla)
167. 12-04: Finger-Korallav (Stereocaulon dactylophyllum)
168. 13-04: Almindelig Blegskivelav (Ochrolechia parella)
169. 13-04: Liden Skæglav (Usnea hirta)
170. 14-04: Xanthoparmelia stenophylla (Xanthoparmelia stenophylla)
171. 15-04: Rødbrun Tensporelav (Bacidia rubella)
172. 17-04: Rosenrød Tensporelav (Bacidia rosella)
173. 21-04: Trefarvet Tensporelav (Cliostomum griffithii)
174. 21-04: Grå Dugskivelav (Lecanactis abietina)
175. 15-05: Gulhvid Rensdyrlav (Cladonia arbuscula )
176. 23-05: Oliven-Pletlav (Arthonia didyma)
177. 23-05: Almindelig Kantskivelav (Lecanora pulicaris)
178. 29-05: Kyst-Væggelav (Xanthoria aureola)
179. 04-06: Gulgrøn Nålelav (Calicium viride)
180. 06-06: Kalk-Orangelav (Caloplaca flavescens)
181. 12-06: Gul Stolpelav (Parmeliopsis ambigua)
182. 18-06: Fuglestens-Rosetlav (Physcia dubia)
183. 20-06: Kalkstens-Skivelav (Lecidella stigmatea)
184. 30-06: Poelts Væggelav (Xanthomendoza poeltii)
185. 18-07: Spanskgrøn Skivelav (Trapeliopsis flexuosa)
186. 26-07: Forskelligfarvet Skivelav (Trapeliopsis granulosa)
187. 29-07: Voksgul Orangelav (Caloplaca cerina)
188. 07-09: Brun Frynselav (Anaptychia runcinata)


Bemærk:
Data er udtræk af aldersklassen "adult/imago" og "blomstrende" samt de indrapporteringer hvor alder ikke er angivet. Aldersklasser som "æg", "larve", "puppe", "vegetativ" mv. er ikke medtaget i fænologioversigten.
Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator