Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
17. oktober 2021
 

Ordforklaring

Biologiske udtryk

Fænologi = Studiet af tidspunkterne for tilbagevendende biologiske fænomener. Ved at studere svampe, insekter, fugle og andre organismer kan man undersøge hvornår på året de optræder og om der over tid sker forandringer i disse tidspunkter. En fænologisk observation vil sige, at man eksempelvis har set en sommerfugl eller en fugl udenfor artens normale flyvetid. Fænologiske observationer er i sagens natur sjældne og du skal ved sådanne observationer være kritisk i din artsbestemmelse.

Taksonomi = inddelingen af arter i en hierarkisk klassifikation. Ordet stammer fra græsk og er en sammensætning af taxis = orden og nomos = lov, dvs. en ordenslov eller et inddelingsprincip. Den taksonomi vi bruger er udarbejdet af den svenske videnskabsmand Carl von Linné i hans klassiske bog Systema Naturae, som udkom første gang i 1735. Taksonomien dækker over en række underbegreber tilsammen giver en komplet bestemmelse af arten i systemet: Rige, række, klasse, orden, familie, slægt og art. Det videnskabelige artsnavn (latinske artsnavn) er altid toleddet og består af det videnskabelige slægstsnavn og artsbetegnelsen.

Som eksempel kan nævnes arten Dobbeltbåndet Svirreflue. Dens videnskabelige artsnavn er Episyrphus balteatus, og her er "Episyrphus" slægtsnavnet , mens "balteatus" er artsbetegnelsen. Dobbeltbåndet Svirreflue har altså følgende taksonomi:

Rige: Dyreriget (Animalia)
Række: Leddyr (Arthropoda)
Klasse: Insekter (Insecta)
Orden: Tovingede insekter (Diptera)
Familie: Svirrefluer (Syrphidae)
Slægt: Episyrphus
Art: balteatus


Farvekoder

Observationer

Fed rød farve = en sjælden observation
Fed sort farve = en relativ sjælden observation
* = Vises på nogle observationssider og indikerer at den hosliggende art står beskrevet i Felthåndbogen (under udfasning)

Lokaliteter

Fed blå farve = Der hører en lokalitetsbeskrivelse til lokaliteten

Aktiviteter

syng = syngende
pauk = paukende (stemmen høs rørdrum)
veg = vegetativ
fou = fouragerende
yp = ynglepar
yf = ynglefugle
hørt = hørt
of = overflyvende
død = død
bl = blomstrende
ringmærket = ringmærket
træk = trækkende
tf = trækforsøgende
indtræk = indtrækkende
N = trækkende nord
NØ = trækkende nordøst
Ø = trækkende øst
SØ = trækkende sydøst
S = trækkende syd
SV = trækkende sydvest
V = trækkende vest
NV = trækkende nordvest

Andre forkortelser

sj. = sjælden på lokaliteten
hh. = hist og her på lokaliteten
alm. = almindelig på lokaliteten

Alder

ad = adult (voksen/imago)
juv = juvenil
larve = larve
nymfe = nymfe (arter der ikke har fuldstændig forvandling fra æg/larve/puppe/imago har nymfestadier med æg/nymfe/imago)
skud = skud
vårskud = vårskud
æg = æg
imm= immature (ung/ikke kønsmoden/mellem juvenil og adult)
1k = 1 kalenderår
2k = 2. kalenderår
3k = 3. kalenderår
4k = 4. kalenderår (
pul = pullus (dununge)

Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator