Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
28. november 2021
 

Retningslinier

Observationer

  Indtast kun observationer hvor du er 100% sikker på artsbestemmelsen.
  Arter der indrapporteres skal leve vildt i Danmark.
  Brug forum, felthåndbogen og artiklerne om feltbestemmelse som hjælp til artsbestemmelse ved tvivlstilfælde. Indtast herefter først din observation når arten er bekræftiget med sikkerhed af flere.
  Dokumenter dine sjældne og fænologiske arter med foto eller i kommentarfeltet.
  Sæt dig ind i kriterierne for artsbestemmelse og dokumentation ved at læse artiklen Gode råd om artsbestemmelse og dokumentation
  Observationer skal angives med så præcis lokalitet som mulig. Findes lokaliteten ikke på listen, skal denne oprettes inden man indtaster observationen.
  Du må gerne indrapportere individer, som du har indsamlet i naturen og efterfølgende klækket under kunstige forhold for artsbestemmelse. Som udgangspunkt skal de, som alle andre fund, indrapporteres i Naturbasen som fundet den dag de er indsamlet, i det pågældende livsstadie (fx larve) og med fundstedet som lokalitet. Der er dog en undtagelse. Hvis du gerne vil vise billedet af det klækkede individ, skal du indtaste en ny observation, stadig med fundstedet som lokalitet, men med datoen for klækning, alderen efter klækning og aktiviteten ”kunstigt klækket”. Du må ikke bruge klækningsstedet som lokalitet, da dette giver forkerte geografiske data. Eksempel: Hvis du indsamler en puppe af Sølvhåret Fritflue d 15. marts og klækker den til imago under kunstige forhold d. 14. april, skal den indrapporteres som ”14 april, Sølvhåret Fritflue 1 imago kunstigt klækket”. Herefter kan du uploade billedet af imago til observationen.
  Der forbeholdes ret til at slette observationer der er udokumenterede eller på anden måde ikke ikke overholder retningslinierne.
  Observatører der gentagne gange undlader at overholde retningslinierne, eller som vedvarende har en høj fejlbestemmelsesprocent, vil miste muligheden for at kunne indtaste observationer.Forum

  Indlæg skal dreje sig om natur, dyr eller planter og placeres i rette kategori.
  Sørg for at have en høfligt og venligt omgangstone, også selv om du er kritisk eller er uenig med andre i tråden.
  Det forventes at brugerne kender til basal net-etikette og tilstræber sig at skrive saglige, indholdsrige indlæg med relevans for trådens emne.
  Kom ikke med ubegrundede beskyldninger eller indlæg der støtter ubegrundede beskyldninger.
  Lav en præcis emnelinie som afspejler hvad tråden omhandler. Skriv hellere "Er dette en bille?" i stedet for eksempelvis "bille", "hvad er det?" eller "hjæælp!!!".
  Skriv ikke med STORT for at fremhæve dit indlæg.
  En lukket tråd har overtrådt vores retningslinjer og det er ikke tilladt at fortsætte emnet/diskussionen i en ny tråd.
  Hvis du har kommentarer til dine modererede indlæg, skal du skrive til support@fugleognatur.dk. Forummet skal kun bruges til indlæg der har relation til trådens emne eller til det pågældende foto.
  Kommentarer må ikke oprettes som spørgsmål. Kun hvis du har et konkret afgrænset spørgsmål må du oprette et spørgsmål. Ellers skal du skrive en kommentar.
  Når du spørger om artsbestemmelse, husk altid at nævne alle informationer du kan komme i tanke om, dvs. hvor og hvornår arten er set og en nøjagtig beskrivelse af hvad du så (f.eks. ting som størrelse, farve, bagside, forside, lugt, fjerdragt, adfærd m.m.). Dette er ting som besvareren ikke altid kan gætte sig til eller udlede at et billede, og som næsten altid hjælper med til artsbestemmelsen.
  Formålet med forummet er primært at få hjælp til artsbestemmelse af observationer af dyr, planter eller svampe, til indberetning i Naturbasen. Det forventes derfor, at du indberetter dine fund i Naturbasen, når du har fået hjælp til artsbestemmelse i forummet.
  Hvis du repræsenterer andre end dig selv, eksempelvis en forening eller en organisation, skal dette tydeligt fremgå.
  Hvis man vil reklamere for sine egne produkter eller sin egen kommercielle virksomhed, må man ikke bruge forummet til dette. Man skal i stedet for købe en reklameplads.
  Indlæg der har til hensigt at skade denne hjemmesides omdømme eller økonomi er ikke tilladt og indlægsholderen vil i yderste konsekvens blive afmeldt som bruger.
  Spørgsmål til Fugleognatur.dk/Administrator skal ikke stilles i forum, men til support@fugleognatur.dk. Man vil ikke få svar på spørgsmål der relaterer sig til hjemmesiden andre steder.
  Der forbeholdes ret til at slette indlæg/tråde der ikke overholder retningslinierne, samt til at deaktivere brugere midlertidigt ved brud på retningslinjerne.Artikler

  Artikler skal være mere end blot 2 linier eller et link til en anden hjemmeside. Det kræves, hvilket ligger implicit i ordet artikel, at det er en længere historie og at der er lavet en smule research. Endvidere skal artikler være sprogligt forståelige og være sat op på en læsevenlig måde.
  En artikel skal præsenteres med et foto eller en illustration.
  En artikel skal kunne stå alene, dvs. have et så fyldestgørende indhold, at man får hele historien med uden brug af eksterne links.
  Artikler (undtagen nyheder og Naturkommentaren) skal have en blivende værdi. Det vil sige, at de i princippet også kan læses med udbytte om 3 måneder eller om 5-10 år.
  Nyheder og NaturKommentaren skal have en stor bred interesse lige nu, men ikke nødvendigvis om 3 måneder. Nyheder skal være fra Danmark.
  Lokalitetsbeskrivelser skal beskrive hele lokaliteten og alle felter skal udfyldes, dog er feltet "Andre oplysninger" valgfrit.
  Artikler skal fortrinsvis præsenteres objektivt uden personlige meninger og indskudte spørgsmål til læseren. Nyheder og NaturKommentaren må ikke skrives i jegform og skal undgåes i de andre kategorier. Undtaget herfra er Turrapporter hvor subjektivitet er tilladt.
  NaturKommentarer må ikke indeholde udokumenterede påstande, dvs. at der skal være referencer med links i disse artikler.
  Skriv med dine egne ord. Du må ikke kopiere hele tekster fra andre hjemmesider. Så bryder du copyrighten. Du må dog gerne citere dele af tekster, hvis du henviser til kilden.
  Lav altid en henvisning, hvis du bygger din artikel på en ekstern kilde.
  Pressemeddelelser må gerne postes som nyheder, hvis emnet ligger inden for området dyr og planter.
  Hvis du repræsenterer andre end dig selv, eksempelvis en forening eller en organisation, skal dette tydeligt fremgå.
  Der forbeholdes ret til at slette artikler der ikke overholder retningslinierne, alternativt flytte disse til forummet.Billedkommentarer

  Kommentarer skal primært have et seriøst indhold omkring artsbestemmelse mv.
   Hvis du gerne vil komme med fototeknisk kritik, skal du nøjes med at gøre det ved de billeder hvor der kan gives karakter. Det skyldes at mange billeder ikke vises fordi de indeholder fine fototekniske detajler, men fordi de dokumenterer en observation, eller viser selve arten på en bestemt artstypisk måde eller viser specielle kendetegn for arten.Reklamer

  Hvis man vil reklamere for sine egne produkter eller sin egen kommercielle virksomhed, må man ikke bruge forum, kalender o.l til dette. Man skal i stedet for købe en reklameplads.Upload af billeder

  Til hver observation kan du kan uploade op til tre billeder af arten som dokumentation for fundet.
  Man skal på hvert billede kunne se hvilken art der er tale om.
  Det er ikke tilladt at dokumentere arten med fx et billede af fundstedet eller andre billeder, der ikke forestiller arten.
  Det er tilladt at sætte flere billeder sammen til ét i en kollage og uploade det som dokumentation.
Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator