Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
21. februar 2018
 

Vilkår og betingelser for brug af www.fugleognatur.dk

Generelle betingelser

Det materiale som forefindes på denne hjemmeside, bliver brugt som videndatabase for en række offentlige og private institutioner, hvorfor det er yderst vigtigt, at det materiale som er uploadet, ikke fjernes igen uden tilladelse fra Naturbasen ApS, og samtidigt er af en sådan kvalitet at materialet kan anvendes i forskningsmæssig og naturhistorisk øjemed.

Når du benytter, opnår adgang til, får vist, overfører, lagrer eller på anden måde anvender denne hjemmesides services, indhold eller funktioner, accepterer du nærværende vilkår og betingelser som angivet i det følgende og forpligter dig til at følge de retningslinier, som der angives til brug af sitet.

Alle kan oprette sig som brugere af www.fugleognatur.dk. Som bruger accepterer du at have ansvaret for de handlinger på sitet, som foretages i dit brugernavn. Din brugerprofil er personlig og du må ikke overdrage den eller lade andre benytte dit login.

Som bruger har du mulighed for at slette og redigere dine uploadede observationer/dokumentationsfotos indtil materialet er kvalitetssikret. Kvalitetssikring sker oftest fra 7 dage efter upload og herefter er det ikke længere mulighed for at redigere og slette dette materiale.

Som bruger er du ansvarlig for de billeder, observationer samt tekst som du oploader på www.fugleognatur.dk. Ved at oploade indhold på www.fugleognatur.dk, indestår du for:

  • at du har alle nødvendige rettigheder til det materiale, du leverer, og retten til at bruge det som beskrevet i disse betingelser, eller tilladelser fra rettighedshaveren til at materialet kan uploades på hjemmesiden
  • at alle de informationer, som du leverer er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende, og ikke overtræder de beskrevne betingelser,
  • at offentliggørelse af indholdet ikke er til skade for nogen personer eller grupper

Ved at levere indholdet forpligter du dig til at holde udbyder skadesløs, såfremt der måtte opstå krav mod udbyder som følge af manglende rettigheder.

For alle de informationer og alt materiale, som du leverer til www.fugleognatur.dk gælder, at du giver Naturbasen ApS som udbyder og relaterede selskaber en vederlagsfri tidsubegrænset uigenkaldelig og ikke-eksklusiv ret til at anvende, kopiere, modificere, udstille, arkivere, opbevare og distribuere dette indhold på internettet eller lignende elektronisk medie, og med enhver software eller teknologi, som findes eller udvikles i fremtiden.

Denne ret omfatter tillige retten til at vise det uploadede materiale i en iframe eller tilsvarende teknologi på hjemmesider eller lignende elektroniske medier ejet af Naturbasen ApS's samarbejdspartnere, dog med den undtagelse, at dine billeder ikke vises i en iframe eller tilsvarende teknologi hvis du fravælger dette i din unikke brugerprofil.

Det betyder bl.a., at du giver os som udbydere lov til at anvende dit indhold på www.fugleognatur.dk på tværs af de titler, som vi og vore samarbejdspartnere råder over, og til at stille indholdet til rådighed i et søgbart format for brugere af disse sites og tjenester, og til at anvende dit navn og enhver anden oplysning i forbindelse med brugen af det stof, som du leverer.

Du giver tillige os som udbydere retten til at anvende alt indhold og alle informationer, som du sender os.

Du accepterer endvidere, at Naturhistorisk Museum i Århus arkiverer en kopi/backup af dine observationer og dokumentationsfotos som en "Digital Naturarv" for eftertiden.

Du kan slette din profil på www.fugleognatur.dk, men det oploadede materiale/billeder, observationer m.v. vil dog fortsat vises på siden. Fotodokumentation kan deaktiveres, således at det kun er synligt i stort format i galleriet for de som skal bedømme artsbestemmelsen. Deaktiverede fotos vil være synlige som thumbnails enkelte steder på hjemmesiden. Fotodokumentation uploadet til www.fugleognatur.dk før 1. august 2009 kan slettes af observatøren til hver en tid, under forudsætning af at man har den unikke brugerprofil som er brugt ved upload.

Sletning af unik brugerprofil med unik ID kan ikke fortrydes. Hvis man sletter sin profil og opretter en ny, vil det være en ny unik brugerprofil med et nyt unikt ID og uden tilknytning til den slettede brugerprofil.

Som udbyder forbeholder vi os ret til at stoppe din brugeradgang på ethvert tidspunkt og med enhver begrundelse.

Naturbasen ApS forbeholder sig ret til at ændre, tilføje eller fjerne dele af nærværende betingelser til enhver tid, og du er som bruger eller besøgende forpligtet til og ansvarlig for løbende at holde dig opdateret omkring betingelserne. Samtlige ændringer træder i kraft med omgående virkning. Du forstår og accepterer, at hvis du bruger www.fugleognatur.dk efter den dato på hvilken nærværende vilkår og betingelser er blevet ændret, godkender og accepterer du de opdaterede vilkår og betingelser.


Kvalitetssikring

For at sikre at det materiale/observationer som forefindes på hjemmesiden er pålideligt er det nødvendigt at sikre at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for de informationer som uploades, hvorfor enhver observation og tilhørende billededokumentation skal kvalitetssikres af et kvalitetsudvalg.

Kvalitetsudvalget skal sikre, at de oploads, der forefindes på hjemmesiden i form af observationer og billeder har en tilstrækkelig kvalitet til efterfølgende at kunne anvendes i historisk eller videnskabelig øjemed.

Kvalitetssikringen sker oftest fra syv dage efter, at billeder/observationer og øvrigt materiale er oploadet på siden.

Som bruger har du således oftest mulighed for at slette og redigere i det uploadede materiale i mindst 7 dage efter at det er uploadet. Efter kvalitetssikring er det ikke længere mulighed for at redigere og slette materiale.

Såfremt du ønsker at tilføje materiale til en observation eller tekst vil dette kunne ske som et tillæg til det tidligere uploadede.

Såfremt kvalitetsudvalget ikke kan godkende observationerne med tilhørende fotodokumentation, vil observationer og fotodokumentationen blive slettet uden yderligere begrundelse.


Anvendelse af data

Med en gyldig brugerprofil har medlemmer af www.fugleognatur.dk brugsret til data (naturobservationer) til private formål.

Enhver kommerciel, erhvervsmæssig, offentlig, forskningsmæssig eller foreningsmæssig udnyttelse af data fra www.fugleognatur.dk kan kun ske mod forudgående skriftlig tilladelse fra Naturbasen ApS, og Naturbasen ApS forbeholder sig ret til at kræve betaling for anvendelse af data fra www.fugleognatur.dk.

Enhver publicering af data der indgår i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 2.0 eller i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede kan kun ske mod forudgående skriftlig tilladelse fra Naturbasen ApS.

Data må ikke overdrages eller videregives til tredjepart.

Enhver form for gengivelse eller opbevaring af data/oplysninger fra www.fugleognatur.dk er ikke tilladt uden tydelig kildeangivelse.


Klik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondata | Translator